English version of this page

Toppforskning

EU-finansierte prosjekter

Forskere fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet er aktive innenfor alle EUs rammeprogrammer.

NFR Toppforsk-midler

Oversikt over mottakere av FRIPRO Toppforsk-midler ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kontakt

Johannes Elgvin

Seksjonsleder for Seksjon for forskning og kommunikasjon