English version of this page

Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

 • grunder-colorbox Nytt prosjekt om gründervirksomhet 27. nov. 2018 14:35

  Professorene Karen Helene Ulltveit-Moe og Andreas Moxnes, skal lede prosjektet som skal gi mer kunnskap om gründerbedrifter.

 • kullkraftverk-660x400 Miljøtiltak kan ramme ulikt 2. mai 2018 08:33

  Klima- og miljøtiltak kan vere effektive, men likevel vanskelege å få gjennomslag for. Ifølgje forskar Elisabeth Isaksen kan ei av forklaringane vere at slike tiltak kan ramme forskjellige grupper ulikt.

Arrangementer

 • professorboligen-uio Januarkonferansen 2019: Markedsmakt i en globalisert verden 24. jan. 2019 08:00

  Tre store strukturelle endringer i verdensøkonomien har over de siste tiårene gitt økte inntektsforskjeller, økt risiko for finansiell ustabilitet og svekket mulighetene for effektiv stabiliseringspolitikk.

  Samtidig er konkurransen svekket i en lang rekke næringer og land. Vi ser nærmere på hvordan utviklingen har vært de siste tiårene og hva konsekvensene kan være for økonomien i dag og fremover.

 • 2019-01-24-orban Krisztina Orban, The Inception of Capitalism through the Lens of Firms 24. jan. 2019 14:15

  Job talk. Krisztina Orban is a PhD candidate at the Economics Department of the University of Chicago. She will present a paper entitled "The Inception of Capitalism through the Lens of Firms".

 • 2019-01-25-gandil Mikkel Høst Gandil, University of Copenhagen 25. jan. 2019 12:30

  Department seminar. Mikkel Høst Gandil is a PhD student in economics at University of Copenhagen. He will present a paper entitled "Defying Attendance Boundary Policies and the Limits to Combating School Segregation"