English version of this page

Forskningsarrangementer

I tillegg til Økonomisk institutt sine egne arrangementer under finner dere en webinarserie om Covid 19 og norsk økonomi på  Oslo Macro Group sin hjemmeside. Webinarserien arrangeres i samarbeid mellom BI, NHH, NMBU, NTNU, Oslomet, UiB, UiO, UiS og tidsskriftet Samfunnsøkonomen.

Kommende 5 dager

23 mai
A photograph of Christopher Costello.
Tid og sted: 23. mai 2022 12:3013:30, Sognsveien 77B (room 212)

Department seminar. Christopher Costello is a professor of Environmental and Resource Economics at the Bren School of Environmental Science & Management, UC Santa Barbara. He will present the paper: "Grandfathering with Anticipation".

Flere kommende arrangementer

Image may contain: Person, Forehead, Hair, Cheek, Smile.

M.Phil. Torje Meyer Hegna at Department of Economics will defend his thesis "The Firms They Are A-Changin' - Essays on Productivity and  Investments in the 21st Century" for the PhD degree.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, fotografi, mennesker, begivenhet, seremoni.
Tid og sted: 2. juni 2022 16:0017:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Økonomisk institutt ønsker deg hjertelig velkommen til bachelorseremoni for våre kandidater.