English version of this page

Forskningsarrangementer

I tillegg til Økonomisk institutt sine egne arrangementer under finner dere en webinarserie om Covid 19 og norsk økonomi på  Oslo Macro Group sin hjemmeside. Webinarserien arrangeres i samarbeid mellom BI, NHH, NMBU, NTNU, Oslomet, UiB, UiO, UiS og tidsskriftet Samfunnsøkonomen.