English version of this page

Forskningsarrangementer

I tillegg til Økonomisk institutt sine egne arrangementer under finner dere en webinarserie om Covid 19 og norsk økonomi på  Oslo Macro Group sin hjemmeside. Webinarserien arrangeres i samarbeid mellom BI, NHH, NMBU, NTNU, Oslomet, UiB, UiO, UiS og tidsskriftet Samfunnsøkonomen.

Kommende arrangementer

Image may contain: Person, Forehead, Hair, Cheek, Smile.

M.Phil. Torje Meyer Hegna at Department of Economics will defend his thesis "The Firms They Are A-Changin' - Essays on Productivity and  Investments in the 21st Century" for the PhD degree.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, fotografi, mennesker, begivenhet, seremoni.
Tid og sted: 2. juni 2022 16:0017:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Økonomisk institutt ønsker deg hjertelig velkommen til bachelorseremoni for våre kandidater.