English version of this page

Sentre

Det er tre forskningssentre knyttet til Økonomisk institutt. Alle tre er finansiert av Norges forskningsråd.

logo ofs

Oslo Fiscal Studies (OFS) er et senter for offentlig økonomi basert på samarbeid mellom Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret. Det overordnede målet for OFS er å ekspandere forskningen og undervisningen i offentlig økonomi og særlig skatteanalyse.

 

logo esop

ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling er et Senter for Fremragende Forskning (SFF) ved Økonomisk Institutt. Senteret ble opprettet 1. januar 2007. ESOP skal studere sammenhengene mellom likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling, både i rike og i fattige land.

 

logo cree

CREE (Oslo Centre for Research on Environmentally Friendly Energy) ble opprettet i 2011.  Senteret er et samarbeid mellom fire forskningsinstitusjoner, ledet av Frischsenteret. Sentrale forskningstemaer er innføring av ny energiteknologi og økonomisk modellering av klimaavtaler.

Publisert 26. juni 2014 11:43 - Sist endret 24. apr. 2015 12:54