English version of this page

Organisasjon

Økonomisk institutt er én av syv enheter under Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og ledes av en valgt instituttleder.

Instituttet tilbyr en årsenhet, et bachelorprogram, masterprogrammer, samt et doktorgradsprogram.

Økonomisk institutt er vert for to sentre:

Publisert 10. nov. 2010 10:31 - Sist endret 7. juni 2019 15:20