English version of this page

Verv, 2020-2023

Verv, råd og utvalg ved Økonomisk institutt 2020-2023

Bibliotekskontakt og ansvarlig for CRISTIN

 • Tore Nilssen

Doktorgradsutvalget

 • Karen Helene Ulltveit-Moe (leder og vikar for Tore Nilssen), Jo Thori Lind, Vegard Wiborg, Monique de Haan

Eksamensansvarlig

 • Kalle Moene (leder og vikar for Gaute Torsvik h19), Ragnar Nymoen, Kjell Arne Brekke

Emnegruppeledere

 • Makro (inkl. internasjonal handel): Steinar Holden (bachelor), Kjetil Storesletten (master, PhD)
 • Mikro (inkl. finans og næringsøkonomi): Tone Ognedal (vikar for Tore Nilssen h19 og v20)
 • Offentlig økonomi (inkl. arbeidsmarked, helse, miljø og ressurs): Jo Thori Lind
 • Statistikk og empirisk metode: Edwin Leuven
 • Matematikk: Nils Christian Framstad
 • Demografi: Øystein Kravdal

Innpassingskomiteen

 • Karine Nyborg (leder), Monique de Haan (permisjon h18, v19 og h19), Gaute Torsvik (forskningstermin h19), Marcus Hagedorn, Nico Keilman (vikar for Monique de Haan)

Instituttets representanter i andre programråd

 • Offentlig administrasjon og ledelse: Karine Nyborg
 • Internasjonale studier: Karen Helene Ulltveit-Moe
 • Utviklingsstudier: Jo Thori Lind
 • Matematikk og økonomi: Kjell Arne Brekke

Instituttets representanter i CREE-styret

 • Karine Nyborg (representant), Michael Hoel (vara og vikar for Katinka Holtsmark h19 og v20) 

Masteroppgavekomite

 • Edwin Leuven (leder og vikar for Kjell Arne Brekke h19), Andreas Moxnes (permisjon h19)

Memoredaktør

 •  Christian Traeger (vikar for Edwin Leuven h19) 

Placement officer

 • Bård Harstad (vikar for Andreas Moxnes h19 og v20)

Prisansvarlig

 • Tore Nilssen

Seminarkomiteen

 •  Edwin Leuven (leder og vikar for Andreas Moxnes h19), Inga Heiland (h19 og v20), Hans Holter (permisjon våren 20),  Tuomas Laiho, Halvor Mehlum (Staff lunch seminar), Jo Thori Lind (Staff lunch seminar)

Stiftelsen Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning 

 • Medlemmer til rådet: Karine Nyborg (leder), Nico Keilman, Manudeep Bhuller, Andreas Moxnes (vara)
 • Medlemmer til styret: Kjell Arne Brekke, (leder), Gaute Torsvik, Tone Ognedal, Jo Thori Lind (vara).

Styringsgruppen for Sommerskolen

 • Jo Thori Lind

Fond

Christiania Bank og Kreditkasses legat til UiO

 • Jo Thori Lind, Tone Ognedal, Nico Keilman

Den Norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved UiO

 • Jo Thori Lind, Tone Ognedal

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

 • Jo Thori Lind, Tone Ognedal

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond

 • Jo Thori Lind

Norges Banks fond til økonomisk forskning

 • Jo Thori Lind

Trygve Haavelmo's fond

 • Jo Thori Lind, Monique de Haan, Mari Gakkestad

Wilhelm Keilhaus minnefond

 • Jo Thori Lind
Publisert 4. jan. 2016 10:22 - Sist endret 28. jan. 2020 12:32