English version of this page

Verv, 2020-2023

Verv, råd og utvalg ved Økonomisk institutt 2020-2023

Bibliotekskontakt og ansvarlig for CRISTIN

 • Mari Gakkestad, Tore Nilssen

Doktorgradsutvalget

 • Karen Helene Ulltveit-Moe (leder), Nils-Henrik M. von der Fehr, Jo Thori Lind, Morten Håvarstein

Eksamensansvarlig

 • Kalle Moene (leder), Ragnar Nymoen, Kjell Arne Brekke

Emnegruppeledere

 • Makro (inkludert internasjonal handel): Steinar Holden (bachelor)
 • Mikro (inkludert finans og næringsøkonomi): Tone Ognedal
 • Offentlig økonomi (inkl. arbeidsmarked, helse, miljø og ressurs): Jo Thori Lind
 • Statistikk og empirisk metode: Edwin Leuven
 • Matematikk: Nils Christian Framstad

Innpassingskomiteen

 • Karine Nyborg (leder), Marcus Hagedorn, Kjell Arne Brekke.

Instituttets representanter i andre programråd

 • Offentlig administrasjon og ledelse: Karine Nyborg
 • Internasjonale studier: Karen Helene Ulltveit-Moe
 • Utviklingsstudier: Jo Thori Lind
 • Matematikk og økonomi: Kjell Arne Brekke
 • Filosofi, politikk og økonomi: Katinka Holtsmark, Tone Ognedal (vara)

Instituttets representanter i CREE-styret

 • Karine Nyborg (styremedlem),  Katinka Holtsmark 

Masteroppgavekomite

 • Kjell Arne Brekke (leder), Edwin Leuven, Andreas Moxnes 

Memoredaktør

 •  Christian Traeger

Placement officer

 • Bård Harstad

Prisansvarlig

 • Tore Nilssen

Seminarkomiteen

 • Andreas Moxnes, Christian Traeger, Martin Blomhoff Holm, Ragnhild Schreiner, Mikkel Gandil.

Stiftelsen Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning 

 • Medlemmer til rådet: Karine Nyborg (leder), Manudeep Bhuller, Andreas Moxnes 
 • Medlemmer til styret: Kjell Arne Brekke, (leder), Gaute Torsvik, Tone Ognedal, Jo Thori Lind (vara)

Styringsgruppen for Sommerskolen

 • Jo Thori Lind

Fond

Christiania Bank og Kreditkasses legat til UiO

 • Jo Thori Lind, Tone Ognedal, Nico Keilman

Den Norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved UiO

 • Jo Thori Lind, Tone Ognedal

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

 • Jo Thori Lind, Tone Ognedal

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond

 • Jo Thori Lind

Norges Banks fond til økonomisk forskning

 • Jo Thori Lind

Trygve Haavelmo's fond

 • Nils-Henrik M. von der Fehr, Gaute Torsvik, Mari Gakkestad

Wilhelm Keilhaus minnefond

 • Jo Thori Lind
Publisert 4. jan. 2016 10:22 - Sist endret 15. mars 2022 13:15