Tone Ognedal

Førsteamanuensis
Bilde av Tone Ognedal
English version of this page
Telefon +47 22855131
Rom 1108
Brukernavn
Besøksadresse Økonomisk Institutt Eilert Sundts Hus 11 etasje Molkte Moes vei 31 0851 Oslo
Postadresse Økonomisk Institutt Postboks 1095 0317

Faglige interesser

Juss og økonomi, Eierskap og organisering av bedrifter, Mikroøkonomi.

Curriculum Vitae

Undervisning

Utdanning og karriere

 • Førsteamanuensis ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo 1996 - d.d.
 • Bistilling ved Frisch Senteret: 2000 - 2004

Verv

 • Medelm av to ekspertutvalg. Rapporter fra utvalgene:
  • “Kapitaltilgang og økonomisk utvikling” (Sandmo-utvalget) , Finansdepartementet,  2004
  • ”Sanksjonering – er det verdt prisen”, Konkurransetilsynet, 2001.
 • Styremdelem i ”Norges Banks fond til økonomisk forskning 1993-2003.
 • Redaksjonsmedlem i Nordic Journal of Political Economy fra 1996

 

Emneord: Næring marked og konkurranse, Samfunnsøkonomi, Inntekt arbeid og velferd, Politisk økonomi

Publikasjoner

 • “Tax evasion in firms” (2017), with Erling Barth, Review of Labour Economics and Industrial Relations, vol.32, no.1. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3120078

  Morality in the market, (2016), Journal of Economic Behavior and Organization, vol.129, 100-115. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268116301196

  “Certification and ethical production”, with Cappelen, Alexander W. (2016),  Economics of Governance, vol.18, no.1, https://link.springer.com/article/10.1007/s10101-016-0184-2

 • Barth, Erling & Cappelen, Alexander W. & Ognedal, Tone, 2006. "Fair Tax Evasion," Memorandum 07/2006, Oslo University, Department of Economics.
 • Erling Barth & Tone Ognedal, 2005. "Unreported Labour," IZA Discussion Papers 1893, Institute for the Study of Labor (IZA). Other versions:
  Ognedal, Tone & Barth, Erling, 2005. "Unreported Labour," Memorandum 28/2005, Oslo University, Department of Economics.
 • Jørgensen, Øystein & Ognedal, Tone & Strøm, Steinar, 2005. "Labor supply when tax evasion is an option," Memorandum 06/2005, Oslo University, Department of Economics.
 • Ognedal, Tone, 2005. "Should the Standard of Proof be Lowered to Reduce Crime?," International Review of Law and Economics, Elsevier, vol. 25(1), pages 45-61, March.
 • Ognedal, Tone, 1998. " Comment on T. Eggertsson, "Limits to Institutional Reforms."," Scandinavian Journal of Economics, Blackwell Publishing, vol. 100(1), pages 364-66, March.
 • Ognedal, Tone, 1992. "The effects of union owned shares on the outcome of wage bargaining," Journal of Economic Behavior & Organization, Elsevier, vol. 18(2), pages 185-200, July.
 • Moene, Karl O. & Ognedal, Tone, 1985. "On Weitzman's 'recession resistant' employee compensation arrangements," Economics Letters, Elsevier, vol. 19(4), pages 307-309.
 • Barth, Erling & Ognedal, Tone (2018). Tax evasion in firms. Labour. ISSN 1121-7081. 32(1), s. 23–44. doi: 10.1111/labr.12111.
 • Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2016). Certification and socially responsible production. Economics of Governance. ISSN 1435-6104. 18(1), s. 71–84. doi: 10.1007/s10101-016-0184-2.
 • Ognedal, Tone (2016). Morality in the market. Journal of Economic Behavior and Organization. ISSN 0167-2681. 129, s. 100–115. doi: 10.1016/j.jebo.2016.06.010.
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2013). Fair tax evasion. Nordic Journal of Political Economy. ISSN 0805-7508. 38, s. 1–16. doi: 10.2139/ssrn.2262192. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andresen, Kari Due; Ognedal, Tone & Strøm, Steinar (2005). The shadow economy in Norway 1980-2003: Some empirical evidences from voluntary sample surveys. I Bajada, Christopher & Schneider, Friedrich (Red.), Size, causes and consequences of the underground economy: An international perspective. Ashgate. ISSN 0-7546-4248-8. s. 139–156.
 • Jørgensen, Øystein; Ognedal, Tone & Strøm, Steinar (2005). Labor supply when tax evasion is an option. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. ISSN 0801-1117. 06.
 • Ognedal, Tone (2005). Should the standard of proof be lowered to reduce crime? International Review of Law and Economics. ISSN 0144-8188. 25(1), s. 45–61.
 • Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone & Strøm, Steinar (2002). Svart sektor i tilbakegang? Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 19(2), s. 243–252.
 • Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone & Strøm, Steinar (2002). Svart arbeid i tilbakegang? Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 2.
 • Ognedal, Tone (1998). Comment on T.Eggertson, "Limits to Institutional Reforms". The Scandinavian Journal of Economics. ISSN 0347-0520. 100(1), s. 364–366.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ognedal, Tone & Stavang, Endre (2021). Jus og samfunnsøkonomi. Privatrettsfondet . ISBN 978-82-7236-275-0. 198 s.
 • Moene, Karl-Ove & Ognedal, Tone (1990). Marked uten kapitalisme : økonomisk demokrati med selveide bedrifter. Ad notam. ISBN 82-417-0091-1. 165 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thoresen, Thor Olav; Ognedal, Tone; Storesletten, Kjetil & Raaum, Oddbjørn (2019). Uformelle diskusjoner om skatt.
 • Ognedal, Tone (2018). Taxation and participation.
 • Ognedal, Tone (2014). Verdibørsen. [Radio]. NRK.
 • Ognedal, Tone (2014). Morale in the Market.
 • Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2011). Certification and ethical production.
 • Moene, Karl-Ove & Ognedal, Tone (2002). Selskapsbyråkratene og krisen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone & Strøm, Steinar (2002). Svart sektor i tilbakegang. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 19(2), s. 243–251.
 • Ognedal, Tone (1999). Aktive aksjonærer og selskapspirater. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Eggen, Fernanda Winger; Gottschalk, Petter; Nymoen, Ragnar; Ognedal, Tone & Rybalka, Marina (2017). Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidskriminalitet. Samfunnsøkonomisk Analyse. ISSN 978-82-93320-82-1.
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2013). Fair tax evasion. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole. ISSN 0804-6824.
 • Ognedal, Tone; Barth, Erling & Cappelen, Alexander Wright (2008). Norms and Tax Evasion. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. ISSN 978-82-7988-087-5.
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander & Ognedal, Tone (2005). Fair Tax Evasion. Statistisk sentralbyrå.
 • Barth, Erling & Ognedal, Tone (2004). Markeder med svart arbeid. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. ISSN 82-7988-055-0.
 • Strøm, Steinar; Goldstein, Harald Erik; Ognedal, Tone & Hansen, Wiljar G. (2002). Svart arbeid fra 1980 til 2001. Frischsenteret. ISSN 82-7988-031-3.
 • Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone & Strøm, Steinar (2002). Svart arbeid fra 1980 til 2001. Frischsenteret. ISSN 82-7988-031-3. 2002(3).
 • Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone & Strøm, Steinar (2002). Svart arbeid fra 1980 til 2001. Frischsenteret. ISSN 82-7988-031-3. 2002(3).
 • Goldstein, Harald Erik; Hansen, Wiljar G.; Ognedal, Tone & Strøm, Steinar (2002). Svart arbeid fra 1980 til 2001. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. ISSN 82-7988-031-3. 3.
 • Hjelmeng, Erling; Lefdal, Nora Lund; Lommerud, Kjell Erik; Ognedal, Tone & Riis, Christian (2001). Sanksjonering - er det verdt prisen? Om sanksjonering underkonkurranseloven.
 • Ognedal, Tone (1999). Should the standard of evidence be reduced for white collar crimes? Department of Economics, University of Olso. ISSN 0801-1117.
 • Ognedal, Tone (1996). Deep pocket punishment of corporate crime. Department of Economics, University of Oslo. ISSN 82-570-9113-8.
 • Ognedal, Tone (1992). Raiders, pirates and worker-capitalists. - Some aspects of ownership and the market for corporate control. Økonomiske doktoravhandlinger. ISSN 0803-0162.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2010 11:23 - Sist endret 22. feb. 2020 23:34