English version of this page

Forside

Velferdsstaten

Bærekraften til sjenerøse velferdsstater

Sosial organisering

Samspillet mellom markeder, sosial likhet og arbeidstakeres trygghet

Utvikling og globalisering

Levedyktigheten til egalitære markedsøkonomier

Inntekt og sosial mobilitet

Sammenhengene mellom økonomisk utvikling, fordeling og sosiale forskjeller

Institusjoner og samfunnsmodeller

Samspillet mellom politikk, institusjoner og langsiktig utvikling

Grunnleggende spørsmål

Utvikling av teoretiske og empiriske metoder, klargjøring av konsepter og begreper, og oversikter.

Publikasjoner

Bøker og artikler

Working papers og avhandlinger

Tema: Den nordiske modellen

Den nordiske modellen er en måte å organisere samfunnet på som kombinerer sosial trygghet og kapitalistisk dynamikk på en særegen måte.

Se video 

Tema: Gnierindeksen

Gnierindeksen er et mål på verdens gjerrighet. Et samfunn må regnes som gjerrig dersom det er svært rikt og det samtidig er stor forskjell på fattig og rik. Dette gjenspeiles i en høy Gnierindeks.