English version of this page

Ledelsen ved Økonomisk institutt (ØI)

Instituttleder er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttleder har overordnet ansvar og myndighet m.h.t. alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Instituttleder velges for en periode på 4 år.

Sammen med instituttlederen velges en stedfortreder som overtar instituttlederens oppgaver og myndighet når denne har lengre fravær.

Kontorsjefen ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra instituttlederen.

 

Les mer om delegerte fullmakter til kontorsjef og forskningsadministrativ leder på Økonomisk institutt

 

Instituttleder
Steinar Holden

Nestleder
Halvor Mehlum

Kontorsjef
Brita Langeid

Forskningsadministrativ leder

Tiltrer oktober 2022

Publisert 8. nov. 2010 09:48 - Sist endret 17. aug. 2022 11:32