Karine Nyborg

Professor - Økonomisk institutt
Bilde av Karine Nyborg
English version of this page
Telefon +47-22857283
Rom ES 1030
Treffetider Onsdager 14:15 - 15:15
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Hjemmeside

Faglige interesser

Miljøøkonomi, økonomisk analyse av sosiale og moralske normer, atferdsøkonomi

Curriculum Vitae

Undervisning

Tidligere:

Utdanning og karriere

 • Professor, Universitetet i Oslo, 2007-d.d.
 • Seniorforsker, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, 2001-2007
 • Forsker og seniorforsker, Statistisk Sentralbyrå, 1988-2001
 • Gjesteforsker, Department of Economics, Stanford University, 1996-1997
 • Dr.polit., Universitetet i Oslo, 1996
 • Cand.oecon, Universitetet i Oslo, 1988
 • Spaltist i Dagsavisen (2004), Dagens Næringsliv (2008-2011), Aftenposten (2011-2013), Agenda Magasin Akademisk (2016-17).
 • Skjønnlitterær forfatter.

Verv

 • Ekspertmedlem, Danmarks Miljøøkonomiske Råd, 2015 –.
 • President i European Association of Environmental and Resource Economists, 2012-2013 (President-elect 2010-2011, Past President 2014-2015).
 • Gjesteprofessor ved Unversity of Manchester, 2015.
 • Medlem, nytte-kostnadsutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2011-2012.
 • Leder, det vitenskapelige styret for the Beijer Institute for Ecological Economics, Stockholm, 2014-d.d. (medlem 2011-2014)
 • Medlem, styret for CREE (Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy), 2011-d.d.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Review of Behavioral Economics, 2013-d.d.
 • Redaksjonsrådsmedlen, Review of Environmental Economics and Policy, 2015-.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Review of Environmental Economics and Policy, 2016 -.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Journal of Economic Behavior and Organization, 2009-2011.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Resource and Energy Economics, 2007-2011.
 • Medlem, Utvalget for bærekraftshensyn i offentlige beslutningsprosesser (Olsen-utvalget), regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2008-2009.
 • Medlem av Indikatorutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2003-2005.
 • Visepresident, European Association of Environmental and Resource Economists, 2002-2003.
 • Redaktør, Sosialøkonomen/Økonomisk forum, 2000-2001.
 • Medlem, Petroleumsskattutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 1999-2000.
 • Medlem, Kostnadsberegningsutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 1994-1999.

Priser og utmerkelser

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Ressurser energi og miljø, Inntekt arbeid og velferd, Adferd informasjon og strategi, Økonomisk politikk

Publikasjoner

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Harstad, Bård Gjul; hoel, michael; Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2019). En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass. Aftenposten.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2019). Hvordan begrenses oljeutvinningen best?. Aftenposten.
 • Nyborg, Karine (2019). Humans in the Perfectly Competitive Market: Report from a Fictional Field Study. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 02/2019.
 • Nyborg, Karine (2019). Humans in the Perfectly Competitive Market: Report from a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2019). No Man is an Island - Social coordination and the Environment. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 07/2019.
 • Nyborg, Karine (2019). Om fordelingsvirkninger i nytte-kostnadsanalyser.
 • Nyborg, Karine (2019). Om risikojustering av kalkulasjonsrenten og arbeidet med NOU 2012:16. Kommentar til presentasjon av Diderik Lund og Frikk Nesje.
 • Nyborg, Karine (2019). Skriftlige kommentarer fra særskilt sakkyndig til Økonomi og Miljø 2019, formannskapets diskusjonsopplegg til Danmarks Miljøøkonomiske Råds møte 30.04.19.
 • Nyborg, Karine (2019). The Third Theorem of Welfare Economics.
 • Nyborg, Karine (2019). The Third Theorem of Welfare Economics: Report from a Fictional Field Study. IZA Discussion Papers. 12269.
 • Nyborg, Karine (2019). The fine line between wanted and unwanted information: an experiment on strategic ignorance.
 • Nyborg, Karine; Nilssen, Tore; Holden, Steinar; Storesletten, Kjetil & Harstad, Bård Gjul (2019). Åpen tilgang fjerner ikke forlagenes makt. Aftenposten.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2019). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination. Evidence from the Lab. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 04/2019.
 • Nyborg, Karine (2018). No Man is an Island: Om sosial koordinering og miljøpolitikk.
 • Nyborg, Karine (2018). Skriftlig kommentar til Danmarks Miljøøkonomiske Råd: Vismandsrapporten Økonomi og miljø 2018.
 • Nyborg, Karine (2018). Sosial økonomi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: økonomiske eksperimenter om samarbeidsevne i grupper..
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Lind, Jo Thori & Hauge, Karen Evelyn (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2018). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination - Evidence from the Lab.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2018). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination - Evidence from the Lab.
 • Carlsen, Benedicte & Nyborg, Karine (2017). Healer or Gatekeeper? Physicians' Role Conflict When Symptoms Are Non-Verifiable. IZA Discussion Papers. No. 10735.
 • Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2017). Save the planet or close your eyes? Environmentally friendly behaviour, uncertainty and social interaction.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2017). Behold petroleumsskatten!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Nyborg, Karine (2017). Balladen om den usynelige hånd.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2017). Hvor egoistiske er vi?.
 • Nyborg, Karine (2017). No Man is an Island.
 • Nyborg, Karine (2017). No man is an island.
 • Nyborg, Karine (2017). Om frikonkurranse og litteratur.
 • Nyborg, Karine (2017). On Behavioral Economics and Environmental Policy.
 • Nyborg, Karine (2017). On Social Coordination.
 • Nyborg, Karine (2017). On Welfare Analysis with Social Preferences.
 • Nyborg, Karine (2017). Pengebøker:kunsten å skrive godt om økonomi.
 • Nyborg, Karine (2017). Skriftlige kommentarer til Vismandsrapporten 2017.
 • Nyborg, Karine (2017). What’s the Problem? What can be Done?.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2017). The Good, the Bad and the Conditional: Sorting and Dynamics in a Public Good Game with Endogenous Group Formation.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2017). The Good, the Bad and the Conditional: Sorting and Dynamics in a public Good Game with endogenous Group information.
 • Nyborg, Karine; Lind, Jo Thori & Pauls, Anna (2017). Save the planet or close your eyes? Testing strategic ignorance in a charity context.
 • Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2016). Save the planet or close your eyes? Environmentally friendly behaviour, uncertainty and social interaction.
 • Nyborg, Karine (2016). Adam in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2016). Adam in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2016). Atferdsøkonomi: Et krasjkurs.
 • Nyborg, Karine (2016). Atferdsøkonomi: Et krasjkurs..
 • Nyborg, Karine (2016). Atferdsøkonomi: Et krasjkurs..
 • Nyborg, Karine (2016). Atferdsøkonomi: Om miljø og sosiale normer..
 • Nyborg, Karine (2016). Consumer Evaluation and Democratic Decision making: What is Cost Benefit Analysis of Environmental Regulation Really About?.
 • Nyborg, Karine (2016). De lettvinte unnskyldningers retorikk.. Agenda Magasin.
 • Nyborg, Karine (2016). ESOP debate on corporate social responsibility.
 • Nyborg, Karine (2016). Fakta om fiksjon: En desperat forklaring..
 • Nyborg, Karine (2016). Fra eksperimenter til politikk..
 • Nyborg, Karine (2016). Healer or Gatekeeper? Physicians’ Role Conflict when Symptoms are Non-Verifiable..
 • Nyborg, Karine (2016). Hvor egoistiske er vi?.
 • Nyborg, Karine (2016). Impressions..
 • Nyborg, Karine (2016). Klimakrisen - uløselig dilemma eller rom for optimisme?.
 • Nyborg, Karine (2016). Our Kids..
 • Nyborg, Karine (2016). Reciprocal Climate Negotiatiors..
 • Nyborg, Karine (2016). Save the Planet or Close Your Eyes: Testing Strategic Ignorance in a Charity Context..
 • Nyborg, Karine (2016). Å snu onde sirkler. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nyborg, Karine (2016). Økonomenes fortellinger. Agenda Magasin.
 • Nyborg, Karine; Anderies, John M.; Dannenberg, Astrid; Lindahl, Therese; Schill, Caroline; Schluter, Maja; Adger, W. Neil; Arrow, Kenneth J.; Barrett, Scott; Carpenter, Stephen; Chapin III, F. Stuart; Crépin, Anne-Sophie; Daily, Gretchen; Ehrlich, Paul; Folke, Carl; Jager, Wander; Kautsky, Nils; Levin, Simon A.; Madsen, Ole Jacob; Polasky, Stephen; Scheffer, Marten; Walker, Brian; Weber, Elke U.; Wilen, James; Xepapadeas, Anastasios & De Zeeuw, Aart (2016). Social norms as solutions. Science.  ISSN 0036-8075.  354(6308), s 42- 43 . doi: 10.1126/science.aaf8317 Vis sammendrag
 • Præstegaard, Martin; Dithmer, Michael; Egebo, Thomas; Studsgaard, Henrik; Bisschop-Larsen, Ella Maria; Nordbo, John; Mortensen, Kim; Nørring, Niels Peter; Roed, Tine; Christensen, Geert Laier; Ege, Christian; Andersen, Peder; Jacobsen, Jette Bredahl & Nyborg, Karine (2016). Skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer (kommentarer til Vismandsrapporten Økonomi og Miljø 2016).
 • Nyborg, Karine (2015). Atferdsøkonomi: Et krasjkurs..
 • Nyborg, Karine (2015). Atferdsøkonomi: Relevans for grønn skatt..
 • Nyborg, Karine (2015, 12. februar). «Er idealsamfunnet en verden der menneskene bruker alle våkne timer til hardt arbeid?».  Adresseavisa.
 • Nyborg, Karine (2015). Grønn atferd uten prissignaler.
 • Nyborg, Karine (2015). Leder for paneldebatt om Thomas Piketty: Kapitalen i det 21. århundre(deltakere: Marte Gerhardsen, Jesper Roine, Torbjørn Røe Isaksen).
 • Nyborg, Karine (2015, 12. februar). Om produktivitetsvekst og latskap. Debatt med Trond-Morten Lindberg, programleder Mala Wang-Naveen.. [Internett].  Aftenposten TV.
 • Nyborg, Karine (2015). On Cost-Benefit Analysis.
 • Nyborg, Karine (2015). On competition policy and fixed book prices. Participant, panel discussion..
 • Nyborg, Karine (2015). Our Kids: Comments..
 • Nyborg, Karine (2015, 01. april). Portrettintervju (intervjuer: Camilla Øvald). [Fagblad].  Samfunnsøkonomen.
 • Nyborg, Karine (2015). Reciprocal Climate Negotiators..
 • Nyborg, Karine (2015). Social and moral norms and environmental policy..
 • Nyborg, Karine (2015). Tynt om tillit og arbeidsmiljølov.. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nyborg, Karine; Czajkowski, Mikołaj & Hanley, Nick (2015). Social norms, morals and self-interest as determinants of pro-environment behaviours: the case of household recycling.
 • Nyborg, Karine; Lind, Jo Thori & Pauls, Anna (2015). Would you like to save the planet? On responsibility avoidance with third party interference.
 • Nyborg, Karine; Lind, Jo Thori & Pauls, Anna (2015). Would you like to save the planet? On responsibility avoidance with third party interference.
 • Pauls, Anna; Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2015). Save the planet or close your eyes?.
 • Pauls, Anna; Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2015). Save the planet or close your eyes? On the willingness to ignore potentially unpleasant information about the environmental consequences of one's actions.
 • Pauls, Anna; Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2015). Save the planet or close your eyes? On the willingness to ignore potentially unpleasant information on the environmental consequences of one's actions.
 • Nyborg, Karine (2014). An economist's view on moral responsibility, social norms and environmental behavior.
 • Nyborg, Karine (2014). Ansvar og ansvarsunnvikelse: moralsk ansvar for egne valg.
 • Nyborg, Karine (2014). Atferdsøkonomi. Et krasjkurs..
 • Nyborg, Karine (2014). Do responsible employers attract responsible employees?. IZA World of Labor.  ISSN 2054-9571. . doi: 10.15185/izawol.17
 • Nyborg, Karine (2014, 04. februar). Ekko. [Radio].

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. okt. 2010 10:21 - Sist endret 5. aug. 2019 11:32