Karine Nyborg

Professor - Økonomisk institutt
Bilde av Karine Nyborg
English version of this page
Telefon +47 22857283
Rom ES 1030
Treffetider Torsdager kl. 9:15 - 10:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Hjemmeside

Faglige interesser

Miljøøkonomi, økonomisk analyse av sosiale og moralske normer, atferdsøkonomi

Curriculum Vitae

Undervisning

Tidligere:

Utdanning og karriere

 • Professor, Universitetet i Oslo, 2007-d.d.
 • Seniorforsker, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, 2001-2007
 • Forsker og seniorforsker, Statistisk Sentralbyrå, 1988-2001
 • Gjesteforsker, Department of Economics, Stanford University, 1996-1997
 • Dr.polit., Universitetet i Oslo, 1996
 • Cand.oecon, Universitetet i Oslo, 1988
 • Spaltist i Dagsavisen (2004), Dagens Næringsliv (2008-2011), Aftenposten (2011-2013), Agenda Magasin Akademisk (2016-17).
 • Skjønnlitterær forfatter.

Verv

 • Ekspertmedlem, Danmarks Miljøøkonomiske Råd, 2015 – 2019.
 • President i European Association of Environmental and Resource Economists, 2012-2013 (President-elect 2010-2011, Past President 2014-2015).
 • Gjesteprofessor ved Unversity of Manchester, 2015.
 • Medlem, nytte-kostnadsutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2011-2012.
 • Leder, det vitenskapelige styret for the Beijer Institute for Ecological Economics, Stockholm, 2014-2017 (styremedlem 2011-2017).
 • Medlem, styret for CREE (Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy), 2011-2019.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Review of Behavioral Economics, 2013-d.d.
 • Redaksjonsrådsmedlen, Review of Environmental Economics and Policy, 2015-.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Journal of Environmental Economics and PolicyManagement, 2016 -.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Journal of Economic Behavior and Organization, 2009-2011.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Resource and Energy Economics, 2007-2011.
 • Medlem, Utvalget for bærekraftshensyn i offentlige beslutningsprosesser (Olsen-utvalget), regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2008-2009.
 • Medlem av Indikatorutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2003-2005.
 • Visepresident, European Association of Environmental and Resource Economists, 2002-2003.
 • Redaktør, Sosialøkonomen/Økonomisk forum, 2000-2001.
 • Medlem, Petroleumsskattutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 1999-2000.
 • Medlem, Kostnadsberegningsutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 1994-1999.

Priser og utmerkelser

 • Erik Kempe-prisen 2002, for Nyborg, K. (2000): Homo Economicus and Homo Politicus: Interpretation and Aggregation of Environmental Values, Journal of Economic Behavior and Organization 42/3, 305-322.
 • Artikkelprisen 2003, Samfunnsøkonomenes Forening for Nyborg, K. (2003): Fra tørt, men korrekt – til kreativt, men slurvete? Norske økonomer som fortellere, Økonomisk forum 6.
 • Medlem av Academia Europaea
 • Fellow of the European Association of Environmental and Resource Economists

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Ressurser energi og miljø, Inntekt arbeid og velferd, Adferd informasjon og strategi, Økonomisk politikk
Publisert 8. okt. 2010 10:21 - Sist endret 25. aug. 2021 14:08