Karine Nyborg

Professor - Økonomisk institutt
Bilde av Karine Nyborg
English version of this page
Telefon +47 22857283
Rom ES 1030
Treffetider Tirsdager kl. 09:15 - 10:00
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Hjemmeside

Faglige interesser

Miljøøkonomi, økonomisk analyse av sosiale og moralske normer, atferdsøkonomi

Curriculum Vitae

Undervisning

Tidligere:

Utdanning og karriere

 • Professor, Universitetet i Oslo, 2007-d.d.
 • Seniorforsker, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, 2001-2007
 • Forsker og seniorforsker, Statistisk Sentralbyrå, 1988-2001
 • Gjesteforsker, Department of Economics, Stanford University, 1996-1997
 • Dr.polit., Universitetet i Oslo, 1996
 • Cand.oecon, Universitetet i Oslo, 1988
 • Spaltist i Dagsavisen (2004), Dagens Næringsliv (2008-2011), Aftenposten (2011-2013), Agenda Magasin Akademisk (2016-17).
 • Skjønnlitterær forfatter.

Verv

 • Ekspertmedlem, Danmarks Miljøøkonomiske Råd, 2015 – 2019.
 • President i European Association of Environmental and Resource Economists, 2012-2013 (President-elect 2010-2011, Past President 2014-2015).
 • Gjesteprofessor ved Unversity of Manchester, 2015.
 • Medlem, nytte-kostnadsutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2011-2012.
 • Leder, det vitenskapelige styret for the Beijer Institute for Ecological Economics, Stockholm, 2014-2017 (styremedlem 2011-2017).
 • Medlem, styret for CREE (Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy), 2011-2019.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Review of Behavioral Economics, 2013-d.d.
 • Redaksjonsrådsmedlen, Review of Environmental Economics and Policy, 2015-.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Journal of Environmental Economics and PolicyManagement, 2016 -.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Journal of Economic Behavior and Organization, 2009-2011.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Resource and Energy Economics, 2007-2011.
 • Medlem, Utvalget for bærekraftshensyn i offentlige beslutningsprosesser (Olsen-utvalget), regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2008-2009.
 • Medlem av Indikatorutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2003-2005.
 • Visepresident, European Association of Environmental and Resource Economists, 2002-2003.
 • Redaktør, Sosialøkonomen/Økonomisk forum, 2000-2001.
 • Medlem, Petroleumsskattutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 1999-2000.
 • Medlem, Kostnadsberegningsutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 1994-1999.

Priser og utmerkelser

 • Erik Kempe-prisen 2002, for Nyborg, K. (2000): Homo Economicus and Homo Politicus: Interpretation and Aggregation of Environmental Values, Journal of Economic Behavior and Organization 42/3, 305-322.
 • Artikkelprisen 2003, Samfunnsøkonomenes Forening for Nyborg, K. (2003): Fra tørt, men korrekt – til kreativt, men slurvete? Norske økonomer som fortellere, Økonomisk forum 6.
 • Medlem av Academia Europaea
 • Fellow of the European Association of Environmental and Resource Economists

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Ressurser energi og miljø, Inntekt arbeid og velferd, Adferd informasjon og strategi, Økonomisk politikk

Publikasjoner

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Nyborg, Karine (2022). Moral Motivation as a Driver of Polarization.
 • Nyborg, Karine (2022). The interactions between social and moral norms and climate policies: theoretical perspectives.
 • Nyborg, Karine (2022). On Decency.
 • Nyborg, Karine (2022). Reconciling formal and informal narratives: Humans in the perfectly competitive economy.
 • Nyborg, Karine (2022). Humans in the Perfectly Competitive Economy: Reconciling Formal and Informal Narratives.
 • Nyborg, Karine (2021). Det hemmelige litteraturmangfoldet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nyborg, Karine (2021). Nåtidsskjevhet, viljestyrke og alkoholkonsum.
 • Nyborg, Karine (2021). «Om klimarelevant forskning ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.» .
 • Nyborg, Karine (2021). «Retorikk og følelser i klimadebatten». .
 • Nyborg, Karine (2021). Atferdsøkonomi: et krasjkurs.
 • Nyborg, Karine (2021). Økonomi og vippepunkter. .
 • Nyborg, Karine (2021). Økonomi og vippepunkter.
 • Nyborg, Karine (2021). The First Welfare Theorem Precludes Economically Relevant Endogenous Learning.
 • Nyborg, Karine (2021). A Perfectly Competitive Economy is an Economy without Welfare Relevant Endogenous Learning.
 • Nyborg, Karine (2021). A Perfectly Competitive Economy is an Economy without Endogenous Learning.
 • Asheim, Geir B.; Fæhn, Taran; Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine & Harstad, Bård [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Norsk olje-politikk kan bidra for klimaet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 28–29.
 • Einevoll, Gaute & Nyborg, Karine (2020). Om klimaøkonomi. [Internett]. Podcast: Vett og vitenskap med Gaute Einevoll.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine & Harstad, Bård Gjul [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Arguments for a new supply-side climate treaty. EAERE Magazine.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Harstad, Bård Gjul & Hagem, Cathrine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Strengthening the Paris Agreement by supply-side climate policies. Atlas of Science.
 • Nyborg, Karine (2020). Økonomien i pandemien: penga eller livet? , Tillit i koronaens tid. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-556-9.
 • Nyborg, Karine (2020). The Third Theorem of Welfare Economics.
 • Nyborg, Karine (2020). The Third Theorem of Welfare Economics .
 • Nyborg, Karine (2020). Pitch on the distributional aspects of supply-side climate policies.
 • Nyborg, Karine (2020). The Case for Internationally Coordinated Supply-Side Climate Policies.
 • Nyborg, Karine (2020). The Case for Coordinated Supply-Side Climate Policies.
 • Nyborg, Karine (2020). The Third Theorem of Welfare Economics: Report from a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2020). Economic policy, climate and nature: economics – the solution or the problem?
 • Asheim, Geir Bjarne; Christiansen, Vidar; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Mehlum, Halvor & Nyborg, Karine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Subsidier til oljenæringen gir ikke omstilling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Asheim, Geir Bjarne; Hoel, Michael & Nyborg, Karine (2020). Krisetiltak for oljebransjen bør ikke fremme ulønnsomme investeringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nyborg, Karine (2019). Bør norsk oljeutvinning reduserast av omsyn til klimaet? .
 • Nyborg, Karine (2019). Hvordan forene olje- og klimapolitikken? En mulig pådriverrolle for Norge.
 • Nyborg, Karine (2019). The Third Theorem of Welfare Economics.
 • Nyborg, Karine (2019). The Case for a Supply-Side Climate Treaty.
 • Nyborg, Karine (2019). The Third Theorem of Welfare Economics.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine & Harstad, Bård Gjul [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2019). Hvordan begrenses oljeutvinningen best? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nyborg, Karine; Nilssen, Tore; Holden, Steinar; Storesletten, Kjetil & Harstad, Bård Gjul (2019). Åpen tilgang fjerner ikke forlagenes makt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nyborg, Karine (2019). The fine line between wanted and unwanted information: an experiment on strategic ignorance.
 • Nyborg, Karine (2019). Humans in the Perfectly Competitive Market: Report from a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2019). The Third Theorem of Welfare Economics.
 • Nyborg, Karine (2019). Om fordelingsvirkninger i nytte-kostnadsanalyser.
 • Nyborg, Karine (2019). Om risikojustering av kalkulasjonsrenten og arbeidet med NOU 2012:16. Kommentar til presentasjon av Diderik Lund og Frikk Nesje.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2018). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination - Evidence from the Lab.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2018). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination - Evidence from the Lab.
 • Nyborg, Karine (2018). No Man is an Island: Om sosial koordinering og miljøpolitikk.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: økonomiske eksperimenter om samarbeidsevne i grupper.
 • Nyborg, Karine (2018). Sosial økonomi. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Lind, Jo Thori & Hauge, Karen Evelyn (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Pauls, Anna; Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2017). Save the planet or close your eyes? Environmentally friendly behaviour, uncertainty and social interaction.
 • Nyborg, Karine (2017). Pengebøker:kunsten å skrive godt om økonomi.
 • Nyborg, Karine (2017). Balladen om den usynelige hånd.
 • Nyborg, Karine (2017). On Welfare Analysis with Social Preferences.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2017). The Good, the Bad and the Conditional: Sorting and Dynamics in a public Good Game with endogenous Group information.
 • Nyborg, Karine (2017). No man is an island.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2017). The Good, the Bad and the Conditional: Sorting and Dynamics in a Public Good Game with Endogenous Group Formation.
 • Nyborg, Karine (2017). Om frikonkurranse og litteratur.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2017). Behold petroleumsskatten! Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Nyborg, Karine (2017). Hvor egoistiske er vi?
 • Nyborg, Karine (2017). What’s the Problem? What can be Done?
 • Nyborg, Karine (2017). No Man is an Island.
 • Nyborg, Karine (2017). On Behavioral Economics and Environmental Policy.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine; Lind, Jo Thori & Pauls, Anna (2017). Save the planet or close your eyes? Testing strategic ignorance in a charity context.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2017). On Social Coordination.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2017). Save the planet or close your eyes? Environmentally friendly behaviour, uncertainty and social interaction.
 • Pauls, Anna; Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2016). Save the planet or close your eyes? Environmentally friendly behaviour, uncertainty and social interaction.
 • Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2016). Save the planet or close your eyes? Environmentally friendly behaviour, uncertainty and social interaction.
 • Nyborg, Karine (2016). De lettvinte unnskyldningers retorikk. Agenda Magasin.
 • Nyborg, Karine (2016). Å snu onde sirkler. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2020). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination – Evidence from the Lab. Institute of Labor Economics (IZA). ISSN 2365-9793.
 • Nyborg, Karine (2019). No Man is an Island - Social coordination and the Environment. Universitetet i Oslo. ISSN 0809-8786.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2019). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination. Evidence from the Lab. Universitetet i Oslo. ISSN 0809-8786.
 • Nyborg, Karine (2019). The Third Theorem of Welfare Economics: Report from a Fictional Field Study. IZA Institute of Labor Economics. ISSN 2365-9793.
 • Nyborg, Karine (2019). Humans in the Perfectly Competitive Market: Report from a Fictional Field Study. Universitetet i Oslo. ISSN 0809-8786.
 • Nyborg, Karine (2017). Skriftlige kommentarer til Vismandsrapporten 2017. , Danmarks Miljøøkonomiske råd.
 • Carlsen, Benedicte & Nyborg, Karine (2017). Healer or Gatekeeper? Physicians' Role Conflict When Symptoms Are Non-Verifiable. IZA Institute of Labor Economics. ISSN 2365-9793.
 • Præstegaard, Martin; Dithmer, Michael; Egebo, Thomas; Studsgaard, Henrik; Bisschop-Larsen, Ella Maria & Nordbo, John [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2016). Skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer (kommentarer til Vismandsrapporten Økonomi og Miljø 2016). De Økonomiske Råds formandskab.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. okt. 2010 10:21 - Sist endret 11. aug. 2022 12:48