Karine Nyborg

Professor - Økonomisk institutt
Bilde av Karine Nyborg
English version of this page
Telefon +47 22857283
Rom ES 1030
Treffetider Onsdager kl. 11:15 - 12:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Hjemmeside

Faglige interesser

Miljøøkonomi, økonomisk analyse av sosiale og moralske normer, atferdsøkonomi

Curriculum Vitae

Undervisning

Tidligere:

Utdanning og karriere

 • Professor, Universitetet i Oslo, 2007-d.d.
 • Seniorforsker, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, 2001-2007
 • Forsker og seniorforsker, Statistisk Sentralbyrå, 1988-2001
 • Gjesteforsker, Department of Economics, Stanford University, 1996-1997
 • Dr.polit., Universitetet i Oslo, 1996
 • Cand.oecon, Universitetet i Oslo, 1988
 • Spaltist i Dagsavisen (2004), Dagens Næringsliv (2008-2011), Aftenposten (2011-2013), Agenda Magasin Akademisk (2016-17).
 • Skjønnlitterær forfatter.

Verv

 • Ekspertmedlem, Danmarks Miljøøkonomiske Råd, 2015 – 2019.
 • President i European Association of Environmental and Resource Economists, 2012-2013 (President-elect 2010-2011, Past President 2014-2015).
 • Gjesteprofessor ved Unversity of Manchester, 2015.
 • Medlem, nytte-kostnadsutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2011-2012.
 • Leder, det vitenskapelige styret for the Beijer Institute for Ecological Economics, Stockholm, 2014-2017 (styremedlem 2011-2017).
 • Medlem, styret for CREE (Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy), 2011-2019.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Review of Behavioral Economics, 2013-d.d.
 • Redaksjonsrådsmedlen, Review of Environmental Economics and Policy, 2015-.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Journal of Environmental Economics and PolicyManagement, 2016 -.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Journal of Economic Behavior and Organization, 2009-2011.
 • Redaksjonsrådsmedlem, Resource and Energy Economics, 2007-2011.
 • Medlem, Utvalget for bærekraftshensyn i offentlige beslutningsprosesser (Olsen-utvalget), regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2008-2009.
 • Medlem av Indikatorutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 2003-2005.
 • Visepresident, European Association of Environmental and Resource Economists, 2002-2003.
 • Redaktør, Sosialøkonomen/Økonomisk forum, 2000-2001.
 • Medlem, Petroleumsskattutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 1999-2000.
 • Medlem, Kostnadsberegningsutvalget, regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, 1994-1999.

Priser og utmerkelser

 • Erik Kempe-prisen 2002, for Nyborg, K. (2000): Homo Economicus and Homo Politicus: Interpretation and Aggregation of Environmental Values, Journal of Economic Behavior and Organization 42/3, 305-322.
 • Artikkelprisen 2003, Samfunnsøkonomenes Forening for Nyborg, K. (2003): Fra tørt, men korrekt – til kreativt, men slurvete? Norske økonomer som fortellere, Økonomisk forum 6.
 • Medlem av Academia Europaea
 • Fellow of the European Association of Environmental and Resource Economists

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Ressurser energi og miljø, Inntekt arbeid og velferd, Adferd informasjon og strategi, Økonomisk politikk

Publikasjoner

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Asheim, Geir Bjarne; Christiansen, Vidar; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Mehlum, Halvor; Nyborg, Karine; Storesletten, Kjetil & Ulltveit-Moe, Karen Helene (2020). Subsidier til oljenæringen gir ikke omstilling. Aftenposten.no.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; Hoel, Michael; Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Arguments for a new supply-side climate treaty. EAERE Magazine.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Harstad, Bård Gjul; Hagem, Cathrine; Hoel, Michael; Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2020). Strengthening the Paris Agreement by supply-side climate policies. Atlas of Science.
 • Asheim, Geir Bjarne; Hoel, Michael & Nyborg, Karine (2020). Krisetiltak for oljebransjen bør ikke fremme ulønnsomme investeringer. Aftenposten.no.
 • Einevoll, Gaute & Nyborg, Karine (2020, 22. mars). Om klimaøkonomi. [Internett].  Podcast: Vett og vitenskap med Gaute Einevoll.
 • Nyborg, Karine (2020). Economic policy, climate and nature: economics – the solution or the problem?.
 • Nyborg, Karine (2020). Pitch on the distributional aspects of supply-side climate policies.
 • Nyborg, Karine (2020). The Case for Coordinated Supply-Side Climate Policies.
 • Nyborg, Karine (2020). The Case for Internationally Coordinated Supply-Side Climate Policies.
 • Nyborg, Karine (2020). The Third Theorem of Welfare Economics.
 • Nyborg, Karine (2020). The Third Theorem of Welfare Economics.
 • Nyborg, Karine (2020). The Third Theorem of Welfare Economics: Report from a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2020). Økonomien i pandemien: Penga eller livet?.
 • Nyborg, Karine (2020). Økonomien i pandemien: penga eller livet?, I:  Tillit i koronaens tid.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-556-9.  Kapittel.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2020). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination – Evidence from the Lab. IZA Discussion Papers. 13225.
 • Asheim, Geir Bjarne; Fæhn, Taran; Nyborg, Karine; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; Hoel, Michael; Lund, Diderik & Rosendahl, Knut Einar (2019). En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2019). Hvordan begrenses oljeutvinningen best?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nyborg, Karine (2019). Bør norsk oljeutvinning reduserast av omsyn til klimaet?.
 • Nyborg, Karine (2019). Humans in the Perfectly Competitive Market: Report from a Fictional Field Study. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 02/2019.
 • Nyborg, Karine (2019). Humans in the Perfectly Competitive Market: Report from a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2019). Hvordan forene olje- og klimapolitikken? En mulig pådriverrolle for Norge..
 • Nyborg, Karine (2019). No Man is an Island - Social coordination and the Environment. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 07/2019.
 • Nyborg, Karine (2019). Om fordelingsvirkninger i nytte-kostnadsanalyser.
 • Nyborg, Karine (2019). Om risikojustering av kalkulasjonsrenten og arbeidet med NOU 2012:16. Kommentar til presentasjon av Diderik Lund og Frikk Nesje.
 • Nyborg, Karine (2019). Skriftlige kommentarer fra særskilt sakkyndig til Økonomi og Miljø 2019, formannskapets diskusjonsopplegg til Danmarks Miljøøkonomiske Råds møte 30.04.19.
 • Nyborg, Karine (2019). The Case for a Supply-Side Climate Treaty.
 • Nyborg, Karine (2019). The Third Theorem of Welfare Economics.
 • Nyborg, Karine (2019). The Third Theorem of Welfare Economics.
 • Nyborg, Karine (2019). The Third Theorem of Welfare Economics..
 • Nyborg, Karine (2019). The Third Theorem of Welfare Economics: Report from a Fictional Field Study. IZA Discussion Papers. 12269.
 • Nyborg, Karine (2019). The fine line between wanted and unwanted information: an experiment on strategic ignorance.
 • Nyborg, Karine; Nilssen, Tore; Holden, Steinar; Storesletten, Kjetil & Harstad, Bård Gjul (2019). Åpen tilgang fjerner ikke forlagenes makt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2019). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination. Evidence from the Lab. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 04/2019.
 • Nyborg, Karine (2018). No Man is an Island: Om sosial koordinering og miljøpolitikk.
 • Nyborg, Karine (2018). Skriftlig kommentar til Danmarks Miljøøkonomiske Råd: Vismandsrapporten Økonomi og miljø 2018.
 • Nyborg, Karine (2018). Sosial økonomi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: økonomiske eksperimenter om samarbeidsevne i grupper..
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Lind, Jo Thori & Hauge, Karen Evelyn (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2018). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination - Evidence from the Lab.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2018). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination - Evidence from the Lab.
 • Carlsen, Benedicte & Nyborg, Karine (2017). Healer or Gatekeeper? Physicians' Role Conflict When Symptoms Are Non-Verifiable. IZA Discussion Papers. No. 10735.
 • Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2017). Save the planet or close your eyes? Environmentally friendly behaviour, uncertainty and social interaction.
 • Lund, Diderik & Nyborg, Karine (2017). Behold petroleumsskatten!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Nyborg, Karine (2017). Balladen om den usynelige hånd.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2017). Humans in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2017). Hvor egoistiske er vi?.
 • Nyborg, Karine (2017). No Man is an Island.
 • Nyborg, Karine (2017). No man is an island.
 • Nyborg, Karine (2017). Om frikonkurranse og litteratur.
 • Nyborg, Karine (2017). On Behavioral Economics and Environmental Policy.
 • Nyborg, Karine (2017). On Social Coordination.
 • Nyborg, Karine (2017). On Welfare Analysis with Social Preferences.
 • Nyborg, Karine (2017). Pengebøker:kunsten å skrive godt om økonomi.
 • Nyborg, Karine (2017). Skriftlige kommentarer til Vismandsrapporten 2017.
 • Nyborg, Karine (2017). What’s the Problem? What can be Done?.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2017). The Good, the Bad and the Conditional: Sorting and Dynamics in a Public Good Game with Endogenous Group Formation.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2017). The Good, the Bad and the Conditional: Sorting and Dynamics in a public Good Game with endogenous Group information.
 • Nyborg, Karine; Lind, Jo Thori & Pauls, Anna (2017). Save the planet or close your eyes? Testing strategic ignorance in a charity context.
 • Pauls, Anna; Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2017). Save the planet or close your eyes? Environmentally friendly behaviour, uncertainty and social interaction.
 • Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2016). Save the planet or close your eyes? Environmentally friendly behaviour, uncertainty and social interaction.
 • Nyborg, Karine (2016). Adam in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2016). Adam in the Perfectly Competitive Market: a Fictional Field Study.
 • Nyborg, Karine (2016). Atferdsøkonomi: Et krasjkurs.
 • Nyborg, Karine (2016). Atferdsøkonomi: Et krasjkurs..
 • Nyborg, Karine (2016). Atferdsøkonomi: Et krasjkurs..
 • Nyborg, Karine (2016). Atferdsøkonomi: Om miljø og sosiale normer..
 • Nyborg, Karine (2016). Consumer Evaluation and Democratic Decision making: What is Cost Benefit Analysis of Environmental Regulation Really About?.
 • Nyborg, Karine (2016). De lettvinte unnskyldningers retorikk.. Agenda Magasin.
 • Nyborg, Karine (2016). ESOP debate on corporate social responsibility.
 • Nyborg, Karine (2016). Fakta om fiksjon: En desperat forklaring..
 • Nyborg, Karine (2016). Fra eksperimenter til politikk..
 • Nyborg, Karine (2016). Healer or Gatekeeper? Physicians’ Role Conflict when Symptoms are Non-Verifiable..
 • Nyborg, Karine (2016). Hvor egoistiske er vi?.
 • Nyborg, Karine (2016). Impressions..
 • Nyborg, Karine (2016). Klimakrisen - uløselig dilemma eller rom for optimisme?.
 • Nyborg, Karine (2016). Our Kids..
 • Nyborg, Karine (2016). Reciprocal Climate Negotiatiors..
 • Nyborg, Karine (2016). Save the Planet or Close Your Eyes: Testing Strategic Ignorance in a Charity Context..
 • Nyborg, Karine (2016). Å snu onde sirkler. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nyborg, Karine (2016). Økonomenes fortellinger. Agenda Magasin.
 • Nyborg, Karine; Anderies, John M.; Dannenberg, Astrid; Lindahl, Therese; Schill, Caroline; Schluter, Maja; Adger, W. Neil; Arrow, Kenneth J.; Barrett, Scott; Carpenter, Stephen; Chapin III, F. Stuart; Crépin, Anne-Sophie; Daily, Gretchen; Ehrlich, Paul; Folke, Carl; Jager, Wander; Kautsky, Nils; Levin, Simon A.; Madsen, Ole Jacob; Polasky, Stephen; Scheffer, Marten; Walker, Brian; Weber, Elke U.; Wilen, James; Xepapadeas, Anastasios & De Zeeuw, Aart (2016). Social norms as solutions. Science.  ISSN 0036-8075.  354(6308), s 42- 43 . doi: 10.1126/science.aaf8317 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. okt. 2010 10:21 - Sist endret 17. nov. 2020 08:47