Kjell Arne Brekke

Professor - Økonomisk institutt
Bilde av Kjell Arne Brekke
English version of this page
Telefon +47 22841169
Mobiltelefon +4748295384 48295384
Rom ES 1032
Treffetider Wednesday 10:00-11:00, or by appointment.
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Adferdsøkonomi, eksperimentell økonomi, miljøøkonomi, ressursøkonomi

Undervisning

Utdanning og karriere

 • Seniorforsker, Ragnar Frisch Centre for Economic Reserach, 2004-2007
 • Seniorforsker, SUM, Universitetet i Oslo , 2001-2003
 • Seniorforsker, Statistisk sentralbyrå, 1997-2000
 • Seniorforsker, Statistisk sentralbyrå , 1993-1997
 • Forsker, Statistisk sentralbyrå , 1990-1993
 • Forsker, Statistisk sentralbyrå , 1985-1990
 • Førsteamanuensis, Matematisk Institutt, University of Oslo, 1992-2000
 • Visiting Scholar, Stanford University, 1990-1991
 • Center of Industrial Research, 1983-1985
 • Dr.Polit. i samfunnsøkonomi 1990, Universitetet i Oslo
 • Cand. scient. Matematikk, University of Oslo,  1983, Oslo

Verv

 • Leder, Masteroppgavekomite, 2010 - d.d.

 

 

 

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Adferd informasjon og strategi, Ressurser energi og miljø, Inntekt arbeid og velferd

Publikasjoner

 • Isaksen, Elisabeth Thuestad; Brekke, Kjell Arne & Richter, Andries Peter (2019). Positive framing does not solve the tragedy of the commons. Journal of Environmental Economics and Management.  ISSN 0095-0696.  95, s 45- 56 . doi: 10.1016/j.jeem.2018.11.005 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne & Pekovic, Sanja (2018). Why Are Firms Environmentally Responsible? A Review and Assessment of the Main Mechanisms. International Review of Environmental and Resource Economics.  ISSN 1932-1465.  12, s 355- 398 . doi: 10.1561/101.00000105
 • Hauane, Marte & Brekke, Kjell Arne (2018). Kan økonomiske bekymringer påvirke kognitiv ytelse?. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  (1), s 36- 42
 • Hauge, Karen Evelyn; Brekke, Kjell Arne; Nyborg, Karine & Lind, Jo Thori (2018). Sustaining cooperation through self-sorting: The good, the bad, and the conditional. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  116(12), s 5299- 5304 . doi: 10.1073/pnas.1802875115
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein W. (2017). Stochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents. Energy.  ISSN 0360-5442.  134, s 984- 990 . doi: 10.1016/j.energy.2017.06.056 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne; Konow, James & Nyborg, Karine (2017). Framing in a Threshold Public Goods Experiment with Heterogeneous Endowments. Journal of Economic Behavior and Organization.  ISSN 0167-2681.  138, s 99- 110 . doi: 10.1016/j.jebo.2017.04.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Kjell Arne & Nilssen, Tore (2015). Media competition enhances new-product entry: On the market for fake observations. Information Economics and Policy.  ISSN 0167-6245.  31, s 59- 66 . doi: 10.1016/j.infoecopol.2015.03.001
 • Bråten, Ragnhild Haugli; Brekke, Kjell Arne & Røgeberg, Ole (2015). Buying the right to do wrong – An experimental test of moral objections to trading emission permits. Resource and Energy Economics.  ISSN 0928-7655.  42, s 110- 124 . doi: 10.1016/j.reseneeco.2015.07.002
 • Hauge, Karen Evelyn; Brekke, Kjell Arne; Johansson, Lars; Johansson-Stenman, Olof & Svedsäter, Henrik (2015). Keeping others in our mind or in our heart? Distribution games under cognitive load. Experimental Economics.  ISSN 1386-4157.  19(3), s 562- 576 . doi: 10.1007/s10683-015-9454-z
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein (2013). Modellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  127(2), s 16- 26 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Golombek, Rolf; Brekke, Kjell Arne & Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Is electricity more important than natural gas? Partial liberalizations of the Western European energy markets. Economic Modelling.  ISSN 0264-9993.  35, s 99- 111 . doi: 10.1016/j.econmod.2013.06.023
 • Brekke, Kjell Arne & Aslaksen, Iulie (2012). Føre-var prinsippet. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  126, s 42- 47
 • Brekke, Kjell Arne & Kverndokk, Snorre (2012). Inadequate Bivariate Measures of Health Inequality: The Impact of Income Distribution. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  114(2), s 323- 333 . doi: 10.1111/j.1467-9442.2011.01691.x
 • Nyborg, Karine; Konow, James & Brekke, Kjell Arne (2012). Cooperation is Relative: Income and Framing Effects with Public Goods. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo.  ISSN 0809-8786.  16
 • Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn; Lind, Jo Thori & Nyborg, Karine (2011). Playing with the good guys. A public good game with endogenous group formation. Journal of Public Economics.  ISSN 0047-2727.  95(9-10), s 1111- 1118 . doi: 10.1016/j.jpubeco.2011.05.003
 • Brekke, Kjell Arne & Kverndokk, Snorre (2011). Skaper velferdsstaten større sosiale helseforskjeller? :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  125 (65)(8), s 30- 36 Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne; Snorre, Kverndokk & Grünfeld, Leo A. (2011). Explaining the Health Equality Paradox of    the Welfare State. HERO skriftserie / Working paper.  ISSN 1501-9071.  (3)
 • Solstad, Jan Tore & Brekke, Kjell Arne (2011). Does the Existence of a Public Good Enhance Cooperation among Users of Common-Pool Resources?. Land Economics.  ISSN 0023-7639.  87(2), s 335- 345
 • Brekke, Kjell Arne; Kipperberg, Gorm & Nyborg, Karine (2010). Social Interaction in Responsibility Ascription: The Case of Household Recycling. Land Economics.  ISSN 0023-7639.  86(4), s 766- 784
 • Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2010). Selfish bakers, caring nurses? A model of work motivation. Journal of Economic Behavior and Organization.  ISSN 0167-2681.  75(3), s 377- 394 . doi: 10.1016/j.jebo.2010.05.008
 • Brekke, Kjell Arne & Hauge, Karen Evelyn (2009). Are Social Preferences Skin Deep? Dictators under Cognitive Load. University of Gothenburg, Working papers.  ISSN 1403-2473.  (371)
 • Brekke, Kjell Arne & Johansson-Stenman, O (2009). The Behavioural Economics of Climate Change, In Dieter Helm & Cameron Hepburn (ed.),  The economics and politics of climate change.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-957328-8.  6.
 • Brekke, Kjell Arne (2008). En adferdsøkonoms hyllest til Homo oeconomicus. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  62(5), s 36- 42
 • Brekke, Kjell Arne & Johansson-Stenman, O (2008). The behavioural economics of climate change. Oxford review of economic policy.  ISSN 0266-903X.  24(2), s 280- 297 . doi: 10.1093/oxrep/grn012
 • Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2008). Attracting responsible employees: Green production as labor market screening. Resource and Energy Economics.  ISSN 0928-7655.  30(4), s 509- 526 . doi: 10.1016/j.reseneeco.2008.05.001
 • Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2008). Selfish Bakers, Caring Nurses? A Model of Work Motivation. HERO skriftserie / Working paper.  ISSN 1501-9071.  01
 • Brekke, Kjell Arne; Nyborg, Karine & Rege, Mari (2007). The Fear of Exclusion: Individual Effort when Group Formation is Endogenous. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  109(3), s 19 Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne; Nyborg, Karine & Rege, Mari (2007). The fear of exclusion: Individual effort when group formation is endogenous. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  109(3), s 531- 550 Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne & Rege, Mari (2007). Advertising as a Distortion of Social Learning. The B.E. Journals in Theoretical Economics.  ISSN 1555-0478.  7(1), s 22 Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne; Øksendal, Bernt & Stenseth, Nils Christian (2007). The effect of climate variations on the dynamics of pasture-livestock interactions under cooperative and noncooperative management. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  104(37), s 14730- 14734
 • Brekke, Kjell Arne; Øksendal, Bernt & Stenseth, Nils Christian (2007). The effect of climate variations on the dynamics of pasture-livestock interactions under cooperative and noncooperative management. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  104, s 14730- 14734 . doi: 10.1073/pnas.0706553104
 • Nyborg, Karine; Howarth, Richard B. & Brekke, Kjell Arne (2006). Green consumers and public policy: On socially contingent moral motivation. Resource and Energy Economics.  ISSN 0928-7655.  28, s 351- 366
 • Brekke, Kjell Arne; Howarth, Richard B. & Nyborg, Karine (2005). Evaluating the Hirsch hypothesis: A response. Ecological Economics.  ISSN 0921-8009.  55, s 456- 458
 • Brekke, Kjell Arne (2004). En dråpe i havet forskningens marginalproduktivitet. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  (Årg. 58, nr 6), s 40-[43] : port.
 • Brekke, Kjell Arne; Nyborg, Karine & Kverndokk, Snorre (2003). An economic model of moral motivation. Journal of Public Economics.  ISSN 0047-2727.  87, s 1967- 1983
 • Brekke, Kjell Arne & Aune, Jens Bernt (2003). Tanzania's soil wealth, In  Natural resources accounting and economic development.  Edward Elgar Publishing Ltd..  s 142 - 165
 • Brekke, Kjell Arne; Howarth, Richard B. & Nyborg, Karine (2003). Status-seeking and material affluence: Evaluating the Hirsch hypothesis. Ecological Economics.  ISSN 0921-8009.  45(1), s 29- 39
 • Brekke, Kjell Arne & Moxnes, Erling (2003). Do numerical simulations and optimization results improve management? Experimental Evidence. Journal of Economic Behavior and Organization.  ISSN 0167-2681.  50, s 117- 131
 • Asheim, Geir Bjarne & Brekke, Kjell Arne (2002). Sustainability when capital management has stochastic consequences. Social Choice and Welfare.  ISSN 0176-1714.  19(4), s 921- 940 Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne (2002). Grunnlaget for adferdsøkonomi; Halvparten av Nobelprisen i økonomi til psykologen Daniel Kahneman. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  (9)
 • Brekke, Kjell Arne & Sommervoll, Dag Einar (2002). Hvordan kan det være vanskelig å etablere seg på boligmarkedet i 2002?. Økonomiske analyser.  ISSN 0800-4110.  21(6), s 59- 64
 • Telle, Kjetil & Brekke, Kjell Arne (2001). Viser reduserte blyutslipp at økonomisk vekst er bra for miljøet?. Økonomiske analyser.  ISSN 0800-4110.  (2), s 31- 36
 • Brekke, Kjell Arne & Howarth, Richard B. (2000). The Social Contingency of Wants. Land Economics.  ISSN 0023-7639.  76(4), s 493- 503 Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne & Howarth, Richard B. (2000). The Social Contingency of Wants. Land Economics.  ISSN 0023-7639.  76(4), s 493- 503
 • Brekke, Kjell Arne; Iversen, Vegard & Aune, Jens B. (1999). Tanzania's soil wealth. Environment and Development Economics.  ISSN 1355-770X.  4, s 333- 356
 • Aune, Jens Bernt; Glomsrød, Solveig; Wiig, Henrik; Brekke, Kjell Arne; Lone, Øyvind & Rødseth, Tor (1997). Økonomisk politikk og miljøvirkninger i utviklingsland. Om kobling av agro-økologiske og økonomiske modeller, I:  Økonomi og økologi.  Ad Notam Gyldendal.  faglig_bok_institusjon.  s 207 - 225
 • Bleken, Marina Azzaroli; Bakken, Lars R.; Brekke, Kjell Arne; Lone, Øyvind & Rødseth, Tor (1997). Nitrogenflyten i Norge, I:  Økonomi og Økologi. Verktøy for en bærekraftig politikk.  Ad Notam Gyldendal, Oslo.  faglig_bok_institusjon.  s 226 - 247 Vis sammendrag
 • Bleken, Marina Azzaroli; Bakken, Lars R.; Brekke, Kjell Arne; Lone, Øyvind & Rødseth, Tor (1997). Nitrogenflyten i Norge, I:  Økonomi og Økologi. Verktøy for en bærekraftig politikk.  Ad Notam Gyldendal, Oslo.  faglig_bok_institusjon.  s 226 - 247 Vis sammendrag
 • Vatn, Arild; Bakken, Lars R.; Botterweg, Peter; Romstad, Eirik; Brekke, Kjell Arne; Lone, Øyvind & Rødseth, Tor (1997). Virkemidler mot diffuse forurensninger, I:  Økonomi og økologi - verktøy for en bærekraftig utvikling.  ad Notam Gyldendal forlag.  faglig_bok_institusjon.  s 248 - 271
 • Vatn, Arild; Bakken, Lars R.; Botterweg, Peter; Romstad, Eirik; Brekke, Kjell Arne; Lone, Øyvind & Rødseth, Tor (1997). Virkemidler mot diffuse forurensninger, I:  Økonomi og økologi - verktøy for en bærekraftig utvikling.  ad Notam Gyldendal forlag.  faglig_bok_institusjon.  s 248 - 271
 • Brekke, Kjell Arne; Lurås, Hilde & Nyborg, Karine (1996). Allowing disagreement in evaluations of social welfare. Journal of Economics.  ISSN 0931-8658.  63, s 303- 324

Se alle arbeider i Cristin

 • Brekke, Kjell Arne & Howarth, Richard B. (2002). Status, Growth and the Environment; Goods as Symbols in Applied Welfare Economics. Edward Elgar Publishing, Ltd.  ISBN 1-84064-433-8.  198 s.
 • Thoresen, Lisa Ellen; Seip, Knut L. & Brekke, Kjell Arne (1996). Avfallsbørs som virkemiddel for styring av avfallsstrømmene i samfunnet : delrapport. SINTEF Industriell kjemi.
 • Thoresen, Lisa Ellen; Seip, Knut L. & Brekke, Kjell Arne (1996). Avfallsbørs som virkemiddel for styring av avfallsstrømmene i samfunnet : sluttrapport. SINTEF Kjemi.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2020). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination – Evidence from the Lab. IZA Discussion Papers. 13225.
 • Diekert, Florian Klaus & Brekke, Kjell Arne (2019). Groups discipline resource use under scarcity.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2019). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination. Evidence from the Lab. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 04/2019.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2018). The Good, the Bad and the Conditional: økonomiske eksperimenter om samarbeidsevne i grupper..
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Lind, Jo Thori & Hauge, Karen Evelyn (2018). The Good, the Bad and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2018). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination - Evidence from the Lab.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Brekke, Kjell Arne & Nyborg, Karine (2018). Collaboration, Alphabetical Order and Gender Discrimination - Evidence from the Lab.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2017). The Good, the Bad and the Conditional: Sorting and Dynamics in a Public Good Game with Endogenous Group Formation.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn & Lind, Jo Thori (2017). The Good, the Bad and the Conditional: Sorting and Dynamics in a public Good Game with endogenous Group information.
 • Isaksen, Elisabeth Thuestad; Richter, Andries Peter & Brekke, Kjell Arne (2016). When kindness generates unkindness. Why positive framing cannot solve the tragedy of the commons.
 • Isaksen, Elisabeth Thuestad; Richter, Andries Peter & Brekke, Kjell Arne (2016). When kindness generates unkindness. Why positive framing cannot solve the tragedy of the commons.
 • Richter, Andries Peter; Isaksen, Elisabeth Thuestad & Brekke, Kjell Arne (2016). When kindness generates unkindness. Why positive framing cannot solve the tragedy of the commons - an experimental investigation. Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne; Bråten, Ragnhild Haugli & Røgeberg, Ole (2014). Buying the right to do wrong ‐ An experimental test of moral objections to trading emission permits. CREE Working Papers. 19.
 • Brekke, Kjell Arne & Kverndokk, Snorre (2014). Health contingent income transfers. Are they relevant?. HERO skriftserie / Working paper. 5.
 • Lier-Hansen, Stein; Vedeld, Pål; Armstong, Claire; Brekke, Kjell Arne; Clemetsen, Morten; Magnussen, Kristin; Hessen, Dag Olav; Nybø, Signe; Mäler, Karl-Göran; Schei, Peter Johan; Sørheim, Kristin; Aslaksen, Iulie; Bråten, Kristin Grønvik; Katerås, Finn & Sæther, Bent Arne (red.) (2013). Norges offentlige utredninger. Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester. NOU - Norges offentlige utredninger. 2013-10.
 • Nyborg, Karine; Brekke, Kjell Arne & Konow, James (2013). Framing Cooperation with Mixed Motives.
 • Brekke, Kjell Arne (2010). Behavioral Economics.
 • Brekke, Kjell Arne (2010). Discounting the future – the major controversy in the economics of climate change.
 • Brekke, Kjell Arne (2010). Diskontering av fremtiden.
 • Brekke, Kjell Arne (2010). Hvordan lønn og rettferdighet påvirker arbeidsmotivasjon.
 • Brekke, Kjell Arne; Nyborg, Karine & Konow, James (2010). Fair Frames: The Effects of Framing and Justice Concerns on Public Good Contributions.
 • Brekke, Kjell Arne (2009). Conditionality of Cooperation and the impact on environmental norms.
 • Brekke, Kjell Arne (2009). Playing with the Good Guys.
 • Brekke, Kjell Arne; Hauge, Karen Evelyn; Nyborg, Karine & Lind, Jo Thori (2009). Playing with the Good Guys: A Public Good Game with Endogenous Group Formation. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 08.
 • Wei, Taoyuan; Asheim, Geir Bjarne & Brekke, Kjell Arne (2009). Accounting for the income of non-renewable resources - Four essays on new theoretical approaches. Dissertation. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 182.
 • Brekke, Kjell Arne (2008). Playing with the Good Guys.
 • Nilssen, Tore & Brekke, Kjell Arne (2008). The market for fake observations.
 • Brekke, Kjell Arne; Nyborg, Karine & Kipperberg, Gorm (2007). Reluctant recyclers: Social interaction in responsibility ascription. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 16/2007.
 • Brekke, Kjell Arne & Rege, Mari (2006). Advertising as a distortion of social learning. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 23/2006.
 • Brekke, Kjell Arne & Rege, Mari (2006). Advertising as distortion of learning in markets with network externalities. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 24/2006.
 • Brekke, Kjell Arne; Larsen, Olav Mosvold & Lafferty, William (2005). Market-based Lock-in as a Challenge for Eco-design Strategy: Probing the Compatibility between Economic and Industrial-Ecological Approaches. Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne (2003). Market-based lock-in and environmental technologies: The importance of increasing returns to adoption. Rapport 7/03.
 • Brekke, Kjell Arne & Gjerde, Jon (1997). Irreversible changes in a natural environment. Ukjent.
 • Brekke, Kjell Arne; Bruvoll, Annegrete; Lurås, Hilde & Nyborg, Karine (1993). Nytte-kostnadsanalyser og miljøprising. En moralfilosofisk kritikk. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  7/8, s 8- 15
 • Brekke, Kjell Arne (1990). Optimal oil production and use of oil revenues under uncertain oil prices. Økonomiske doktoravhandlinger. Nr. 4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. okt. 2010 14:07 - Sist endret 5. nov. 2020 13:23

Prosjekter