Halvor Mehlum

Professor - Økonomisk institutt
Bilde av Halvor Mehlum
English version of this page
Telefon +47 22855152
Rom 1028
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Makroøkonomi, utviklingsøkonomi, politisk økonomi

Undervisning

Høst 2010: ECON2310 Makroøkonomisk analyse

Vår 2008: ECON4915 Development Economics

Utdanning og karriere

 • Cand. oecon fra Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1992.
 • Gjesteforsker ved New School of Social Research, New York, USA høstsemesteret 1996.
 • Dr. polit fra Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo i 1999.
 • Doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (1994 - 1998).
 • Forsker ved Frischsenteret fra (1999-  2002).
 • Førsteamanuensis ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (2002 - 2006).
 • Professor i samfunnsøkonomi,  Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (2006 - d.d. ).

Verv

Samarbeid

Prosjektet "Conflict and Economic Performance" ved PRIO/CSCW

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Vekst og utvikling, Internasjonal økonomi, Økonomisk politikk, Inntekt arbeid og velferd

Publikasjoner

Halvor Mehlum and Jo Thori Lind and "With or Without U? - The appropriate test for a U shaped relationship" , Oxford Bulletin of Economics and Statistics 72/1, 2010, 109-118. (accompanying STATA ado file UTEST)

Halvor Mehlum, "The Island Problem Revisited",
The American Statistician 63/3, 2009, 269–273.

Halvor Mehlum, Karl Moene, and Ragnar Torvik, "Institutions and the resource curse," The Economic Journal 116, 2006, 1-20.

Halvor Mehlum, and Kalle Moene, "Fighting against the odds," Economics of Governance 7(1), 2006, 75-87.

Halvor Mehlum, "A closed form Ramsey saddle path," Contributions to Macroeconomics 5(1), 2005.

Halvor Mehlum, Kalle Moene, and Ragnar Torvik, "Crime Induced Poverty Traps," Journal of Development Economics 77, 2005, 325-340.

Halvor Mehlum, "The Collins case again" , The Mathematical Scientist 28(2), 2003, 121-124.

Halvor Mehlum, Kalle Moene, and Ragnar Torvik, "Predator or Prey? Parasitic enterprises in economic development" , European Economic Review 47(2), 2003, 79-98.

Halvor Mehlum, and Kalle Moene, "Battlefields and marketplaces," Journal of Defense and Peace Economics 6, 2002, 485-496.

Halvor Mehlum , Kalle Moene, and Ragnar Torvik (2002), "Plunder & Protection Inc.," Journal of Peace Research 39(4), 2002, 447–459.

 • Eva, Kløve & Mehlum, Halvor (2022). The self-enforcing dynamics of crime and protection. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 59(5), s. 742–755. doi: 10.1177/00223433211064801. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alpino, Matteo & Mehlum, Halvor (2022). Two notions of social capital. The Journal of mathematical sociology. ISSN 0022-250X. s. 1–28. doi: 10.1080/0022250X.2021.2004597. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mehlum, Halvor & Torvik, Ragnar (2021). The macroeconomics of COVID-19: a two-sector interpretation. Review of Keynesian Economics. ISSN 2049-5323. 9(2), s. 165–174. doi: 10.4337/roke.2021.02.01.
 • Mehlum, Halvor & Torvik, Ragnar (2020). Etterspørsel og tilbud i koronaens tid. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. s. 24–34. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mehlum, Halvor; Torvik, Ragnar & Valente, Simone (2020). Growth with age-dependent preferences. Journal of International Trade and Economic Development. ISSN 0963-8199. doi: 10.1080/09638199.2020.1716834. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mehlum, Halvor (2019). The polar confidence curve for a ratio. Econometric Reviews. ISSN 0747-4938. 39(3), s. 234–243. doi: 10.1080/07474938.2019.1580951.
 • Kløve, Eva & Mehlum, Halvor (2019). Positive illusions and the temptation to borrow. Oxford Economic Papers. ISSN 0030-7653. 71(3), s. 623–644. doi: 10.1093/oep/gpy050.
 • Mehlum, Halvor; Torvik, Ragnar & Valente, Simone (2017). Sparemultiplikatoren. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. s. 51–53.
 • Mehlum, Halvor; Torvik, Ragnar & Valente, Simone (2016). The Savings Multiplier. Journal of Monetary Economics. ISSN 0304-3932. 83, s. 90–105. doi: 10.1016/j.jmoneco.2016.08.009.
 • Mehlum, Halvor & Østenstad, Gry Tengmark (2016). The political economy of migration policies in oil-rich Gulf countries. Oxford Economic Papers. ISSN 0030-7653. 68(4), s. 1062–1083. doi: 10.1093/oep/gpw033.
 • Mehlum, Halvor; Moene, Karl Ove & Østenstad, Gry Tengmark (2016). Guest workers as a barrier to democratization in oil-rich countries. I Selvik, Kjetil & Utvik, Bjørn Olav (Red.), Oil States in the New Middle East: Uprisings and stability. Routledge. ISSN 978-1-13-888834-0. s. 57–69.
 • Mehlum, Halvor (2014). Stabiliseringspolitikk i krisetider. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 7, s. 16–24.
 • Mehlum, Halvor (2013). Samfunnsøkonomiens plass i jussen. I Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (Red.), Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering. ISSN 9788281520400. s. 87–104.
 • Mehlum, Halvor (2012). The Case for Open Access Publishing. International Studies Perspectives. ISSN 1528-3577. 13(3), s. 216–223. doi: 10.1111/j.1528-3585.2012.00490.x.
 • Mehlum, Halvor; Moene, Karl Ove & Torvik, Ragnar (2012). Mineral rents and social development in Norway. I Hujo, Katja (Red.), Mineral rents and the financing of social policy. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230370906. s. 155–184. doi: 10.1057/9780230370913.0013.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mehlum, Halvor (2022). Om Tusenfryd i NRK nyhetsmorgen.
 • Mehlum, Halvor (2022). om streik i NRK-P1 dagens.
 • Mehlum, Halvor (2022). om streik i NRK nyhetsmorgen.
 • Opdahl, Ingerid Maria; Hakvåg, Una; Godzimirski, Jakub M. & Mehlum, Halvor (2022). Russlands krigsfinansiering: - Tror Putin lever veldig farlig hjemme nå. [Avis]. Aftenposten/E24.
 • Mehlum, Halvor (2022). TV2-nyhetene, Om Instituttet og Sentralbanksjef.
 • Mehlum, Halvor (2022). Om sentralbanken i NRK Dagsrevyen.
 • Mehlum, Halvor (2022). Om sentralbanksjefen i NRK-nett.
 • Mehlum, Halvor (2022). Pengepolitikk med Jens. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Mehlum, Halvor (2021). Agenda podcast om koronaøkonomi.
 • Mehlum, Halvor (2021). Om formuesskatt i Aftenposten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mehlum, Halvor (2021). Om Gardermoen i Amagasinet.
 • Mehlum, Halvor (2021). Om børsen i Klassekampen.
 • Mehlum, Halvor (2021). Coronaintervju Minerva.
 • Mehlum, Halvor (2020). Agenda podcast, Om koronaøkonomi.
 • Davies, Rob; Mehlum, Halvor; Moene, Karl Ove (Kalle) & Torvik, Ragnar (2020). How the Zimbabweans pay for the war against covid-19. EDI COVID-19 ESSAY SERIES.
 • Asheim, Geir Bjarne; Christiansen, Vidar; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Mehlum, Halvor & Nyborg, Karine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Subsidier til oljenæringen gir ikke omstilling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mehlum, Halvor (2018). Praktisk info. Om prisutvikling. [TV]. tv Norge.
 • Mehlum, Halvor (2018). om statsbudsjettet, Dagsnytt. [Radio]. nrk , p1.
 • Mehlum, Halvor (2018). Etter neste finanskrise.
 • Mehlum, Halvor (2018). Om Nobellprisvinnerne 2018.
 • Mehlum, Halvor (2018). Om Nobellprisvinnerne 2018.
 • Mehlum, Halvor (2018). Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. s. 15–19.
 • Mehlum, Halvor (2018). The Sismondi principle.
 • Mehlum, Halvor (2018). "Add and rule", Seminar University of Kent.
 • Mehlum, Halvor (2017). Detektor om skattelette og olje. [TV]. nrk1.
 • Mehlum, Halvor (2016). Fordelingen av gevinstene ved internasjonal handel. Finansavisen. ISSN 0803-9518.
 • Mehlum, Halvor (2016). om Statoil og klima. [Radio]. NRK, dagsnytt 18.
 • Mehlum, Halvor (2016). Om Samfunnsøkonomi og Jus.
 • Mehlum, Halvor (2016). Competition in space.
 • Mehlum, Halvor (2016). om makroøkonomisk krisehåndtering.
 • Mehlum, Halvor (2016). Jobbe mindre for mer fritid? Finansavisen. ISSN 0803-9518. s. 56–57.
 • Mehlum, Halvor (2015). Oljen i norsk økonomi.
 • Mehlum, Halvor (2015). Dutch disease.
 • Mehlum, Halvor (2015). Bærekraftig velferd?
 • Mehlum, Halvor (2015). Kommentar til "Bør banker reddes?".
 • Mehlum, Halvor (2015). Hva er bærekraftig velferd?
 • Mehlum, Halvor (2015). Competition in Spacetime. A Theory of Sales.
 • Mehlum, Halvor (2015). simmering conflicts.
 • Mehlum, Halvor (2015). Om makroøkonomisk krisehåndtering.
 • Mehlum, Halvor (2015). From research to implementation: How can we use the knowledge to reduce capital flight from developing countries?
 • Mehlum, Halvor (2015). Pengepolitikkens politiske økonomi. Finansavisen. ISSN 0803-9518. s. 54–55.
 • Mehlum, Halvor (2015). Anbefaler «grexit». Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mehlum, Halvor (2015). Nye lån gir pusterom. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Mehlum, Halvor (2015). IMFs manipulering i Hellas. Finansavisen. ISSN 0803-9518.
 • Mehlum, Halvor (2015). Arendalsuka: Jobbskaping – hvordan kan norsk politikk gi flere jobber i fattige land?
 • Mehlum, Halvor (2015). NRK, Dagsnytt 18, Om Hellas og gjeld.
 • Mehlum, Halvor (2015). Mer om euro og drakmer i Hellas. [Radio]. NRK Her og Nå.
 • Mehlum, Halvor (2015). Om euro og drakmer Hellas. [Radio]. NRK Her og Nå.
 • Mehlum, Halvor (2015). Om folkeavstemning om gjeld i Hellas. [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Mehlum, Halvor (2015). Mer om folkeavstemning om gjeld i Hellas. [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Mehlum, Halvor (2015). Om folkeavstemning om gjeld i Hellas. [Radio]. NRK P1 Nyhetsmorgen.
 • Mehlum, Halvor (2015). Om folkeavstemning om gjeld i Hellas. [TV]. VG.
 • Mehlum, Halvor (2015). NRK URIX, om Hellas.
 • Mehlum, Halvor (2014). NRK P2 Dagsnytt 18 om Argentina.
 • Mehlum, Halvor (2014). Informasjon om samfunnsøkonomi.
 • Mehlum, Halvor (2014). Informasjon om samfunnsøkonomi.
 • Mehlum, Halvor (2014). The resource curse. Publish what you Pay. Delegasjon fra Latinamerika.
 • Mehlum, Halvor (2014). NRK p2, Dagsnytt 18. Om Argentinas betalingsproblemer. [Radio]. nrk p2.
 • Mehlum, Halvor (2013). Ekko: Vekst eller ikke? [Radio]. NRK P2.
 • Mehlum, Halvor (2013). Europas krisehåndtering - når politiske og økonomiske krefter kommer i konflikt.
 • Mehlum, Halvor (2013). Migration into resource rich Gulf economies.
 • Mehlum, Halvor (2013). The Firm.
 • Mehlum, Halvor (2013). King of the Hill.
 • Mehlum, Halvor (2013). Migration into resource rich Gulf economies.
 • Mehlum, Halvor (2013). Is it only the oil?
 • Mehlum, Halvor (2013). Europas økonomiske og politiske krise.
 • Mehlum, Halvor (2012). Om ressurser og konflikt, Ekko, NRK P2. [Radio]. NRK p2.
 • Mehlum, Halvor (2012). Om nordisk samarbeid. Radioselskapet NRK p2. [Radio]. NRK p2.
 • Mehlum, Halvor (2012). Om ESB og finanskrisen. [Radio]. NRK p2, dagsnytt.
 • Mehlum, Halvor (2012). dagsnytt 18, om spansk gjeld. [Radio]. nrk p2.
 • Mehlum, Halvor (2012). Dagsnytt 18 om eurokrise. [Radio]. nrk p2.
 • Mehlum, Halvor (2012). Søndagsavisa: Om eurokrisa. [Radio]. NRK, P2.
 • Mehlum, Halvor (2012). Euroen og eurokrisen.
 • Mehlum, Halvor (2012). Dagsrevyen 21. Om Hellas. [TV]. NRK1.
 • Mehlum, Halvor (2012). Dagsnytt 18. Om revidert nasjonalbudsjett. [Radio]. NRK, P2.
 • Mehlum, Halvor (2012). om Euroen.
 • Mehlum, Halvor (2012). Finanskrise, ustabilitet og politikkutfordringer.
 • Mehlum, Halvor (2012). Oljen og norsk økonomi.
 • Mehlum, Halvor (2012). Om Norge Europa og euro, Tekna.
 • Mehlum, Halvor; Natvik, Gisle James & Torvik, Ragnar (2021). The Inefficient Combination: Competitive Markets, Free Entry, and Democracy. Centre for Applied Macroeconomics and Commodity Prices (CAMP). ISSN 1892-2198. 02(2021).
 • Mehlum, Halvor & Torvik, Ragnar (2020). Macroeconomics in the time of the Corona. Centre for Applied Macro- and Petroleum economics (CAMP). ISSN 1892-2198.
 • Bratsberg, Bernt; Kotsadam, Andreas; Lind, Jo Thori; Mehlum, Halvor & Raaum, Oddbjørn (2019). Election Turnout Inequality Insights from Administrative Registers cesifo Working Paper no. 7465. cesifo.
 • Mehlum, Halvor & Kløve, Eva (2017). The Firm and the self-enforcing dynamics of crime and protection. Department of Economics, University of Oslo. ISSN 0809-8786. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mehlum, Halvor (2017). A polar confidence curve applied to Fieller’s ratios. Department of Economics, University of Oslo. ISSN 0809-8786. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holtsmark, Katinka Kristine; Mehlum, Halvor & Ulltveit-Moe, Karen Helene (2015). Four essays on the dynamics of global public goods provision. Universitetet i Oslo. ISSN 1504-3991.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. sep. 2010 10:50 - Sist endret 1. nov. 2022 10:38

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter