English version of this page

Europa i endring (avsluttet)

Økonomien i Europa er preget av krise og den europeiske velferdsstaten  gir ikke tilstrekkelig beskyttelse for sine borgere. Fungerer den europeiske integrasjonen kun i gode tider eller vil europeiske institusjoner vise seg mer stabile når de har gått gjennom en periode med prøving og feiling?

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Om prosjektet

Prosjektet tar sikte på å forstå:
  • den nåværende krisen i Europa og de institusjonelle responsene, med fokus på samspillet mellom politikk, økonomisk utvikling og sosial endring
  • europeisk migrasjon, mobilitet, og økonomisk vekst i lys av nasjonale identiteter, og sosiale og økonomiske belastninger
  • hvor godt den europeiske sosiale modellen fungerer politisk og økonomisk

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds satsning Europa i endring.

 

Mer informasjon

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

Publisert 16. juni 2014 15:00 - Sist endret 8. jan. 2019 14:35