English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Styret vedtar instituttets årsplan og budsjett og godkjenner regnskap og årsrapport. Instituttstyret ledes av instituttleder og har 9 medlemmer, hvorav 2 studentrepresentanter. Styret har 5-7 møter per år.

Det sittende styret er valgt for perioden 2016 - 2019.

Styremedlemmer


Steinar Holden
Leder instituttstyret

Halvor Mehlum
Professor
Nestleder

Karen Helene Ulltveit-Moe
Professor
Representant for fast vitenskapelig ansatte

Kjetil Storeseletten
Professor
Representant for fast vitenskapelig ansatte

Tarjei Havnes
Førsteamanuensis
Representant for fast vitenskapelig ansatte

Katinka Holtsmark
Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte

Sofie Kjernli-Wijnen
Representant for teknisk-administrativt ansatte

Studentrepresentanter
Marte Næss Thomassen og Tale Eriksen Voldseth

 

 

Vararepresentanter

 
Fast vitenskapelig ansatte
1. Kjell Arne Brekke 
2. Tone Ognedal
3. Ragnar Nymoen
4. Karine Nyborg

Midlertidig vitenskapelig ansatte
1. Ingrid Semb
2. Magnus E Stubhaug

Teknisk-administrativt ansatte
1. Tone Enger
2. Mari Strønstad Øverås

Studentrepresentanter 
Markus Barkenæs