English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Styret vedtar instituttets årsplan og budsjett og godkjenner regnskap og årsrapport. Instituttstyret ledes av instituttleder og har 9 medlemmer, hvorav 2 studentrepresentanter. Styret har 5-7 møter per år.

Det sittende styret er valgt for perioden 2020 - 2023.

Styremedlemmer


Steinar Holden
Leder instituttstyret

Halvor Mehlum
Professor
Nestleder

Edwin Leuven 
Professor
Representant for fast vitenskapelig ansatte

Karine Nyborg
Professor
Representant for fast vitenskapelig ansatte

Kjetil Storesletten
Professor
Representant for fast vitenskapelig ansatte

Katinka Holtsmark
Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte

Marte Emilie Engebretsen
Representant for teknisk-administrativt ansatte

Studentrepresentanter
Tale Eriksen Voldseth og Andreas Stranden Hoel-Holt

 

 

Vararepresentanter

 
Fast vitenskapelig ansatte
1. Andreas Moxnes
2. Geir Asheim
3. Tone Ognedal
4. Gaute Torsvik
5. Jo Thori Lind

Midlertidig vitenskapelig ansatte
1. Ana Leiva-Vernengo
2. Lars Thorvaldsen

Teknisk-administrativt ansatte
1. Sofie Kjernli-Wijnen
2. Kristina Huglen

Studentrepresentanter 
Haakon Ottem Svanes