Ragnhild Camilla Schreiner

Postdoktor - Økonomisk institutt
Bilde av Ragnhild Camilla Schreiner
English version of this page
Rom 1033
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 12. etg. 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Offentlig økonomi, arbeidsøkonomi, anvendt økonometri.

Bakgrunn

 •  Postdoktor, CReAM, Økonomisk institutt, University College London, 2017-2019.
 •  PhD i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 2017.
 • Stipendiat, Frischsenteret, 2012-2017.

Hjemmeside

https://sites.google.com/site/ragnhildschreiner/

 

 

Publikasjoner

 • Ku, Hyejin; Schönberg, Uta & Schreiner, Ragnhild Camilla (2020). Do place-based tax incentives create jobs? Journal of Public Economics. ISSN 0047-2727. 191. doi: 10.1016/j.jpubeco.2019.104105. Fulltekst i vitenarkiv
 • Markussen, Simen; Røed, Knut & Schreiner, Ragnhild Camilla (2018). Can compulsory dialogues nudge sick-listed workers back to work? Economic Journal. ISSN 0013-0133. 128(610), s. 1276–1303. doi: 10.1111/ecoj.12468.
 • Markussen, Simen & Schreiner, Ragnhild Camilla (2012). NAV-reformen: "Færre i arbeid og lenger på trygd" :. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 29(1/2), s. 151–162.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holtsmark, Katinka Kristine & Schreiner, Ragnhild Camilla (2022). Samfunnet vil tape på strømstøtte til næringslivet. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2021). Går mottak av trygd i arv? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2021). Går mottak av arv i trygd?
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2021). Technological Change and Skill-Demand in Non-Competitive Labor Markets.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2021). Myndighetene må gi mer og bedre info for å forhindre unødig dyp nedtur. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2021). Technological Change and Skill-Demand in Non-Competitive Labor Markets.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2021). The Intergenerational Transmission of Welfare Dependency.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2020). Technological Change and Skill-Demand in Non-Competitive Labor Markets.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2020). Grunnrenteskatt i vannkraftnæringen.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2020). Skattlegging av naturressurser.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2020). Bidrar differensiert arbeidsgiveravgift til økt sysselsetting?
 • Schreiner, Ragnhild Camilla; Ku, Hyejin & Schönberg, Uta (2020). Place-based payroll taxes and regional employment. http://www.voxeu.org/.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2019). Går bruk uføretrygd og sosialhjelp i arv?
 • de Haan, Monique & Schreiner, Ragnhild Camilla (2019). The Intergenerational Transmission of Welfare Dependency.
 • de Haan, Monique & Schreiner, Ragnhild Camilla (2017). The intergenerational transmission of welfare dependency.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2017). The intergenerational transmission of welfare dependency.
 • Markussen, Simen & Schreiner, Ragnhild Camilla (2014). Does mum-to-be need a break? The effects of prenatal employment on the risk of miscarriage and infant health.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2014). Do pregnant women need a break? The effects of prenatal employment on the risk of miscarriage and infant health.
 • Schreiner, Ragnhild Camilla (2013). Sickness absence and economic incentives.
 • Markussen, Simen; Røed, Knut & Schreiner, Ragnhild Camilla (2015). Can compulsory dialogues nudge sick-listed workers back to work? IZA.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. feb. 2019 18:47 - Sist endret 29. apr. 2019 11:33