English version of this page

Økonomi ved UiO siden 1811

Økonomisk institutts virksomhet kan defineres som ”studieprogrammer og forskning i økonomi ved Universitetet i Oslo”.

Men går vi tilbake i universitetets historie vil vi finne at studieprogrammer eksisterte før det fantes noe institutt og økonomi var definert som en av universitetets faglige disipliner lenge før det eksisterte noe eget studieprogram.

Vi presenterer her en synoptisk oversikt over økonomifagets plass ved universitetet siden 1811 med hensyn til studieprogrammer og professorater. Nederst i dokumentet er det referanser til mer historisk stoff.

Les mer om Økonomi ved UiO siden 1811 (pdf).

Les om Nobelprisvinnere ved Økonomisk institutt.

Publisert 4. nov. 2010 10:59 - Sist endret 7. jan. 2016 13:11