Rutiner for komiteopprettelse

  • Veileder(e) sender inn komiteforslag til enhetene - senest to uker etter kandidat har levert. Forslag kan med fordel også sendes inn i forkant av innlevering.  
  • Enhetene innhenter habilitetsskjemaer i tråd med fakultetets retningslinjer. 
  • Betinget at det ikke foreligger særskilte utfordringer med habilitet, fremmes forslaget for fakultetet.  
  • Avhandlingen sendes ut til komite, når komiteen er godkjent og oppnevnt av fakultetet. 
  • Regler for sammensetning av komite finner du her.
  • Habilitetsskjema - norsk
  • Habilitetsskjema - engelsk 
  • Mal til komiteforslag 

Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 gjelder for komiteens medlemmer.

 

 

Publisert 11. mars 2022 12:24 - Sist endret 11. mars 2022 12:24