English version of this page

Innlevering

Hva bør jeg tenke på før innlevering?

Tidlig i studiet

 • Sett deg inn i hvilke krav som stilles til en avhandling
 • Sett deg inn i hvilke kriterier avhandlinger bedømmes etter

Dokumentasjon av opplæringsdelen

 • Alle kandidater ved SV-fakultetet skal benytte StudentWeb. Her skal alle emner du har avlagt være registrert
 • Husk at det er ditt ansvar å sørge for at hele opplæringsdelen er godkjent og registrert i StudentWeb i god tid før du leverer

I god tid før innlevering

 • Slik formaterer du avhandlingen din før innlevering. 
 • Gi ph.d.-konsulenten på enheten beskjed om at avhandlingen snart er ferdig for innlevering, slik at arbeidet med å sette sammen en bedømmelseskomité kan starte
 • Lever inn et kort sammendrag av avhandlingen (1-3 sider på engelsk) som kan sendes til aktuelle komitemedlemmer

Kilde- og sitatsjekk av doktoravhandlingen

Fakultet forbeholder seg retten til å kjøre avhandlingen gjennom et tekstgjenkjenningsprogram før bedømmelsesprosessen settes i gang. Det er spesielt doktoravhandlingens sammendrag (kappen) som sjekkes, men hele avhandlingen kjøres gjennom programmet. Dersom kandidaten har skrevet en monografi, sjekkes hele avhandlingen.

Ordningen er innført for å sikre at doktoravhandlinger ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet følger gjeldende retningslinjer for god referanseskikk og kildebruk ved UiO. Programmet avdekker eventuelle tekstlikheter mellom kandidatens arbeid og tidligere publiserte arbeider, og vil gjøre det lettere å vurdere om tekstutdrag er riktig og tilstrekkelig referert.

Programmet vil ikke kunne fange opp alle kilder, og kandidaten har fremdeles et selvstendig ansvar for å påse at kilder som er brukt i avhandlingen er riktig og tilstrekkelig referert til.

Nyttige lenker:

Hvordan leverer jeg avhandlingen?

Avhandlingen og tilhørende dokumenter leveres via nettskjema til enheten du er knyttet til. Send e-post til phd-info@sv.uio.no for å få lenke til nettskjema for innlevering av avhandlingen.

Hva skal leveres?

 • Nettskjema (søknad om innlevering av avhandlingen)
 • Avhandlingen i en lokalt lagret (ikke scannet) PDF
 • Medforfattererklæringer
 • Erklæring om innhenting av alle nødvendige konsesjoner, tillatelser og anbefalinger i forbindelse med forskningsprosjekt og nødvendige tillatelser (NSD/Sikt, REK etc med alle relevante dokumenter
 • Pressemelding (på norsk)
 • Vitenskapelig sammendrag av avhandlingen (på engelsk)

Erklæring om innhenting av alle nødvendige konsesjoner, tillatelser og anbefalinger

Her skal både erklæringen og de nødvendige godkjenningene lastes opp. For prosjekter som behandler personopplysninger skal selve NSD/Sikt-vurderingen (eller tilsvarende) lastes opp. 

Pressemelding

Pressemeldingen skal gi en populærvitenskapelig fremstilling av dine forskningsresultater (nyheter), og hvilken betydning de har for folk flest (samfunnsrelevansen). Tenk på pressemeldingen som en innsalgstekst som skal få journalisten til å ta kontakt med deg, slik at du får muligheten til å formidle forskningen din gjennom media. Pressemeldingen skal være på norsk og følge fakultetets mal (Word).

Tips til en god pressemelding:

 • Overskrift: Lag en god og kort tittel som fanger interessen - max 6 ord
 • Ingress: Utdyper overskriften litt, men følger vinklingen - max 30 ord
 • Det viktigste først - begynn med konklusjonen - hva har du funnet ut?
 • Hovedpoeng - konsentrer deg om ett hovedpoeng, ikke hele avhandlingen
 • Skriv enkelt - skriv enkel setninger med klare budskap, unngå detaljer, bruk direkte språk, unngå faguttrykk, bruk gjerne spissformuleringer eller sitater fra avhandlingen
 • Skriv kort - maks 2000 tegn inkl. mellomrom

Du skriver selv pressemeldingen, men vi anbefaler deg å få hjelp til å spisse budskapet. Fakultetet sørger for distribusjon til pressen.

Vitenskapelig sammendrag

Alle doktoravhandlinger skal ha et kort vitenskapelig sammendrag. Det bør plasseres i avhandlingen, etter innholdsfortegnelsen og forord. Sammendraget skal være skrevet på engelsk. Det er ingen formelle krav til formatet.

Det vitenskapelige sammendraget kan tas inn på baksiden av avhandlingen, etter avtale med Unipub på forhånd.

Leverer du omarbeidet avhandling?

Hvis du har fått anbefaling om å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en gitt tidsfrist, leverer du denne til enheten på samme måte som beskrevet over. Innleveringen teller som del av førstegangs innlevering. Du leverer et følgebrev stilet til bedømmelseskomiteen merket "Innlevering av omarbeidet avhandling" der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.

Leverer du for annen gang?

Du leverer inn på samme måte som ved førstegangs innlevering.

Ikke angrefrist

Du kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse.

Hva skjer etter innlevering?

Normalt vil du få beskjed om sammensetningen av bedømmelseskomiteen innen fire uker etter innlevering.

Hva gjør jeg mens jeg venter på bedømmelsen?

Når innstillingen foreligger

Bedømmelseskomiteen sender innstillingen til enheten.  Ph.d.-konsulenten sender innstillingen til deg for eventuelle merknader, før den kan godkjennes av fakultetet.

Hvilke utfall kan bedømmelsen få?

Publisert 17. apr. 2015 11:07 - Sist endret 4. juli 2022 15:30