English version of this page

Innlevering

Hva bør jeg tenke på før innlevering?

Tidlig i studiet

 • Sett deg inn i hvilke krav som stilles til en avhandling
 • Sett deg inn i hvilke kriterier avhandlinger bedømmes etter

Dokumentasjon av opplæringsdelen

 • Alle kandidater ved SV-fakultetet skal benytte StudentWeb. Her skal alle emner du har avlagt være registrert
 • Husk at det er ditt ansvar å sørge for at hele opplæringsdelen er godkjent og registrert i StudentWeb i god tid før du leverer

I god tid før innlevering

 • Gi ph.d.-konsulenten på enheten beskjed om at avhandlingen snart er ferdig for innlevering, slik at arbeidet med å sette sammen en bedømmelseskomité kan starte
 • Lever inn et kort sammendrag av avhandlingen (1-3 sider på engelsk) som kan sendes til aktuelle komitemedlemmer

Hvordan leverer jeg avhandlingen?

Hvor leveres avhandlingen?

Avhandlingen og tilhørende dokumenter leveres til enheten du er knyttet til. Søknaden stiles til fakultetet, men leveres/sendes til den enheten du er knyttet til.

Hva skal leveres?

 • Avhandlingen i 5 eksemplarer i innbundet eller heftet stand
 • Avhandlingen som pdf til enheten
 • Søknad om bedømmelse av avhandling
 • Medforfattererklæringer

Søknaden skal inneholde:

 • kontaktadresse: navn, adresse, telefon/e-postadresse
 • informasjon om hvor og når arbeidet er utført
 • oversikt over avhandlingens artikler: Hvor og når de er publisert, artiklenes status (publisert, akseptert for publisering, planlagt innsendt)
 • erklæring om doktorgradsarbeidet er levert til bedømmelse første/andre gang, og at avhandlingen ikke er levert til bedømmelse ved annen institusjon
 • navn på veileder(e) med kontaktinformasjon
 • dersom du ikke fortløpende har dokumentert eventuelle sykemeldinger/permisjoner skal det legges ved en oversikt fra arbeidsgiver hvor det fremgår hvilke permisjoner du har hatt i perioden
 • dersom du har levert inn fellesarbeider med andre forfattere, skal du legge ved en erklæring fra medforfatterne om hvem som har bidratt med hva i arbeidene
 • dersom avhandlingen er en videreføring av masteroppgaven kan du opplyse om det
 • du skal ikke komme med forslag til bedømmelseskomité

Leverer du omarbeidet avhandling?

Hvis du har fått anbefaling om å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en gitt tidsfrist, leverer du denne til enheten på samme måte som beskrevet over. Innleveringen teller som del av førstegangs innlevering. Du leverer et følgebrev stilet til bedømmelseskomiteen merket "Innlevering av omarbeidet avhandling" der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.

Leverer du for annen gang?

Du leverer inn på samme måte som ved førstegangs innlevering.

Ikke angrefrist

Du kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse.

Hva skjer etter innlevering?

Normalt vil du få beskjed om sammensetningen av bedømmelseskomiteen innen fire uker etter innlevering.

Hva gjør jeg mens jeg venter på bedømmelsen?

Når innstillingen foreligger

Bedømmelseskomiteen sender innstillingen til enheten.  Ph.d.-konsulenten sender innstillingen til deg for eventuelle merknader, før den kan godkjennes av fakultetet.

Hvilke utfall kan bedømmelsen få?

Publisert 17. apr. 2015 11:07 - Sist endret 9. des. 2016 11:19