English version of this page

Innlevering

Hva bør jeg tenke på før innlevering?

Tidlig i studiet

  • Sett deg inn i hvilke krav som stilles til en avhandling
  • Sett deg inn i hvilke kriterier avhandlinger bedømmes etter

Dokumentasjon av opplæringsdelen

  • Alle kandidater ved SV-fakultetet skal benytte StudentWeb. Her skal alle emner du har avlagt være registrert
  • Husk at det er ditt ansvar å sørge for at hele opplæringsdelen er godkjent og registrert i StudentWeb i god tid før du leverer

I god tid før innlevering

  • Gi ph.d.-konsulenten på enheten beskjed om at avhandlingen snart er ferdig for innlevering, slik at arbeidet med å sette sammen en bedømmelseskomité kan starte
  • Lever inn et kort sammendrag av avhandlingen (1-3 sider på engelsk) som kan sendes til aktuelle komitemedlemmer

Kilde- og sitatsjekk av doktoravhandlingen

Fakultet forbeholder seg retten til å kjøre avhandlingen gjennom et tekstgjenkjenningsprogram før bedømmelsesprosessen settes i gang. Det er spesielt doktoravhandlingens sammendrag (kappen) som sjekkes, men hele avhandlingen kjøres gjennom programmet. Dersom kandidaten har skrevet en monografi, sjekkes hele avhandlingen.

Ordningen er innført for å sikre at doktoravhandlinger ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet følger gjeldende retningslinjer for god referanseskikk og kildebruk ved UiO. Programmet avdekker eventuelle tekstlikheter mellom kandidatens arbeid og tidligere publiserte arbeider, og vil gjøre det lettere å vurdere om tekstutdrag er riktig og tilstrekkelig referert.

Programmet vil ikke kunne fange opp alle kilder, og kandidaten har fremdeles et selvstendig ansvar for å påse at kilder som er brukt i avhandlingen er riktig og tilstrekkelig referert til.

Nyttige lenker:

Hvordan leverer jeg avhandlingen?

Hvor leveres avhandlingen?

Avhandlingen og tilhørende dokumenter leveres via nettskjema til enheten du er knyttet til. Kontakt ph.d.-konsulenten ved din enhet for å få lenke til nettskjema for innlevering av avhandlingen.

Hva skal leveres?

Leverer du omarbeidet avhandling?

Hvis du har fått anbefaling om å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en gitt tidsfrist, leverer du denne til enheten på samme måte som beskrevet over. Innleveringen teller som del av førstegangs innlevering. Du leverer et følgebrev stilet til bedømmelseskomiteen merket "Innlevering av omarbeidet avhandling" der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.

Leverer du for annen gang?

Du leverer inn på samme måte som ved førstegangs innlevering.

Ikke angrefrist

Du kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse.

Hva skjer etter innlevering?

Normalt vil du få beskjed om sammensetningen av bedømmelseskomiteen innen fire uker etter innlevering.

Hva gjør jeg mens jeg venter på bedømmelsen?

Når innstillingen foreligger

Bedømmelseskomiteen sender innstillingen til enheten.  Ph.d.-konsulenten sender innstillingen til deg for eventuelle merknader, før den kan godkjennes av fakultetet.

Hvilke utfall kan bedømmelsen få?

Publisert 17. apr. 2015 11:07 - Sist endret 26. juni 2019 12:30