English version of this page

Praktiske forberedelser før disputas og trykking

Når avhandlingen er godkjent for disputas, må du fullføre de praktiske forberedelsene før prøveforelesning og disputas.

Errataliste og endringer i innlevert avhandling

Dersom du ønsker å rette trykkfeil/språkfeil i den innleverte avhandlingen før den trykkes, har du anledning til å søke instituttet om å gjøre slike rettelser. Les mer om retting av feil/ errataliste.

Trykking av avhandlingen før disputas

Avhandlingen din skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas. Avhandlingen skal trykkes hos Reprosentralen ved UiO. Ta kontakt med trykkeriet tidlig for å planlegge trykketiden og få bistand til klargjøring av manus.

Fakultetet betaler for trykking av 40 eksemplarer. Rekvisisjonsskjema for trykking får du tilsendt fra ph.d.-konsulenten ved din enhet. Dersom du ønsker ytterligere eksemplarer, må du bekoste dette selv.

Hvis du vil, kan du også gjøre avhandlingen tilgjengelig digitalt gjennom DUO.

Pressemelding

Pressemeldingen skal gi en populærvitenskapelig fremstilling av dine forskningsresultater (nyheter), og hvilken betydning de har for folk flest (samfunnsrelevansen). Tenk på pressemeldingen som en innsalgstekst som skal få journalisten til å ta kontakt med deg, slik at du får muligheten til å formidle forskningen din gjennom media. Pressemeldingen skal være på norsk og følge fakultetets mal (Word).

Tips til en god pressemelding:

  • Overskrift: Lag en god og kort tittel som fanger interessen - max 6 ord
  • Ingress: Utdyper overskriften litt, men følger vinklingen - max 30 ord
  • Det viktigste først - begynn med konklusjonen - hva har du funnet ut?
  • Hovedpoeng - konsentrer deg om ett hovedpoeng, ikke hele avhandlingen
  • Skriv enkelt - skriv enkel setninger med klare budskap, unngå detaljer, bruk direkte språk, unngå faguttrykk, bruk gjerne spissformuleringer eller sitater fra avhandlingen
  • Skriv kort - maks 2000 tegn inkl. mellomrom

Du skriver selv pressemeldingen, men vi anbefaler deg å få hjelp til å spisse budskapet. Fakultetet sørger for distribusjon til pressen.

Vitenskapelig sammendrag

Alle doktoravhandlinger skal ha et kort vitenskapelig sammendrag. Det bør plasseres i avhandlingen, etter innholdsfortegnelsen og forord. Sammendraget skal være skrevet på engelsk. Det er ingen formelle krav til formatet.

Det vitenskapelige sammendraget kan tas inn på baksiden av avhandlingen, etter avtale med Unipub på forhånd.

Fotografi

Et portrett i farger til bruk på nett må sendes ph.d.-konsulenten senest 3 uker før disputas. Bildet må være i høyoppløselig format – helst 300 dpi. Filstørrelsen bør være minimum 2 MB. Fotograf skal krediteres.

Publisert 4. mai 2015 14:49 - Sist endret 5. mars 2019 09:46