English version of this page

Praktiske forberedelser før disputas og trykking

Når avhandlingen er godkjent for disputas, må du fullføre de praktiske forberedelsene før prøveforelesning og disputas.

Errataliste og endringer i innlevert avhandling

Dersom du ønsker å rette trykkfeil/språkfeil i den innleverte avhandlingen før den trykkes, har du anledning til å søke instituttet om å gjøre slike rettelser. Les mer om retting av feil/ errataliste.

Trykking av avhandlingen før disputas

Avhandlingen din skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas. Avhandlingen skal trykkes hos Reprosentralen ved UiO. Ta kontakt med trykkeriet tidlig for å planlegge trykketiden og få bistand til klargjøring av manus.

Fakultetet betaler for trykking av 40 eksemplarer. Rekvisisjonsskjema for trykking får du tilsendt fra ph.d.-konsulenten ved din enhet. Dersom du ønsker ytterligere eksemplarer, må du bekoste dette selv.

Hvis du vil, kan du også gjøre avhandlingen tilgjengelig digitalt gjennom DUO.

Fotografi

Et portrett i farger til bruk på nett må sendes ph.d.-konsulenten senest 3 uker før disputas. Bildet må være i høyoppløselig format – helst 300 dpi. Filstørrelsen bør være minimum 2 MB. Fotograf skal krediteres.

Publisert 4. mai 2015 14:49 - Sist endret 4. aug. 2020 13:58