English version of this page

Kontakt oss

Kontaktpersoner på studieretningene

  • Opptak
  • Gjennomføring
  • Emner
  • Avslutning

Faglig ansvarlige

Prodekan Tore Nilssen, leder Programrådet for ph.d.

Kontaktpersoner for programmet

  • Generell informasjon om ph.d.-programmet og om dr.philos.
  • Regelverket om forskerutdanning og doktorgradene
  • Søknad om opptak på ph.d. og opptaksavtaler

Seniorrådgiver: Ingebjørg Hovde

  • Sommerskolen (Oslo Summer School for Social Sciences)
  • Bedømmelseskomiteer, innstillinger

Rådgiver: Ida Rudi Bellizia

  • Karrierestøtte og arbeidslivsrelevans

Arbeidslivskoordinator: Barbro Kolbjørnsrud