English version of this page

Kontakt oss

Kontaktpersoner på studieretningene

 • Opptak
 • Gjennomføring
 • Emner
 • Avslutning

Faglig ansvarlige

Prodekan Tore Nilssen, leder Programrådet for ph.d.

Kontaktpersoner for programmet

 • Generell informasjon om ph.d.-programmet og om dr.philos.
 • Regelverket om forskerutdanning og doktorgradene
 • Søknad om opptak på ph.d. og opptaksavtaler

Seniorrådgiver: Ingebjørg Hovde

 • Fakultetets fellesdel
 • Sommerskolen (Oslo Summer School for Social Sciences)
 • Bedømmelseskomiteer, innstillinger

Rådgiver: Ida Rudi Bellizia

 • Karrierestøtte og arbeidslivsrelevans

Arbeidslivskoordinator: Barbro Kolbjørnsrud