English version of this page

Kontaktpersoner ved SV-fakultetet

Kontaktpersoner på studieretningene

  • Opptak
  • Gjennomføring
  • Avslutning

Faglig ansvarlige

Visedekan Tim Brennen, leder Programrådet for ph.d.

Kontaktpersoner for programmet

  • Generell informasjon om ph.d.-programmet og om dr.philos.
  • Regelverket om forskerutdanning og doktorgradene
  • Søknad om opptak på ph.d. og opptaksavtaler

Seniorrådgiver: Ingebjørg Hovde

  • Sommerskolen (Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies)
  • Bedømmelseskomiteer, innstillinger

Rådgiver: Sarah Younes