Jostein Askim

Bilde av Jostein Askim
English version of this page
Telefon +47 22855169
Mobiltelefon 46765278
Rom 816
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0581 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Se Jostein Askims Google Scholar-side

 • Styring i offentlig sektor
 • Forvaltningsreformer
 • Kommunal politikk og forvaltning
 • Politisk ledelse og forholdet politikk-administrasjon

Undervisning

Bakgrunn

 • Siden 2011: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2009-11: PricewaterhouseCoopers AS
 • 2003-09: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2003: Kommunal- og regionaldepartementet
 • 2002: Asplan Viak AS
 • 2007: Dr. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2002: Cand. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2001: Master of Science i Public administration and public policy, LSE
 • 1999: Cand. mag. (juss, sosialøkonomi, statsvitenskap), UiB, NTNU, UiO

Verv

Styremedlem, Institutt for samfunnsforskning

Medlem av Utvalg som skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finansdepartementet, 2021-2002)

Medlem av Folketingets ekspertgruppe for udredning om håndteringen af Covid-19 i Danmark (Folketinget, 2020-2021) som skrev rapporten Håndteringen af covid-19 i foråret 2020

Medlem av Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon (Stortinget, 2019-2021), lenke til rapport her

Medlem av Domstolskommisjonen (Justis- og beredskapsdepartementet, 2017-2020) som skrev NOU 2019: 17 Domstolstruktur og NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt

Medlem av Rettighetsutvalget (Barne- og familiedepartementet, 2014-2016) som skrev NOU 2016: 17 På lik linje

Emneord: Reformer, politisk ledelse, styring

Publikasjoner

 • Askim, Jostein Rosfjord & Karlsson, Bendik Rød (2021). Koalisjonskontroll i praksis, fra regjeringen Lyng til regjeringen Solberg (1963-2021). Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X.
 • Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Klausen, Jan Erling (2021). Fiscal easing in Local Governments Facing Potential Merger: Visible in Budgets or Hidden in Overruns? Public Administration. ISSN 0033-3298. doi: 10.1111/padm.12781.
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2021). Departementspolitikere i et politiseringsperspektiv: En studie av statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringene Bondevik 2, Stoltenberg 2 og Solberg. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 37(4), s. 191–209. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2021-04-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein & Bach, Tobias (2021). Mellom meritokrati og politisering? En kompetansestudie av etatsledere med og uten politikerbakgrunn, 1980–2020. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 37(4), s. 171–190. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2021-04-02.
 • Askim, Jostein & Bergström, Tomas (2021). Between lockdown and calm down. Comparing the COVID-19 responses of Norway and Sweden. Local Government Studies. ISSN 0300-3930. doi: 10.1080/03003930.2021.1964477. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2021). Evaluation in Norway: A 25-Year Assessment. Scandinavian Journal of Public Administration. ISSN 2001-7405. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2021). Populists in Government: Normal or Exceptional? Government and Opposition. ISSN 0017-257X. doi: 10.1017/gov.2021.30.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Christensen, Tom (2021). Local Government Reform: Compromise Through Cross-Cutting Cleavages . Political Studies Review. ISSN 1478-9299. doi: 10.1177/1478929919887649. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2020). Public office as a stepping stone? Investigating the careers of ministerial advisors. Political Studies Review. ISSN 1478-9299. s. 1–19. doi: 10.1177/1478929920906991. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein & Steen, Anton (2020). Trading Refugees: The Governance of Refugee Settlement in a Decentralized Welfare State. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 43(1), s. 24–45. doi: 10.1111/1467-9477.12158. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein; Blom-Hansen, Jens; Houlberg, Kurt & Serritzlew, Søren (2019). How Government Agencies React to Termination Threats. Journal of public administration research and theory. ISSN 1053-1858. 30(2), s. 324–338. doi: 10.1093/jopart/muz022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Askim, Jostein (2019). Understanding reputational concerns within government agencies. Policy & Politics. ISSN 0305-5736. 47(3), s. 473–493. doi: 10.1332/030557319X15579230420144.
 • Askim, Jostein; Bjurstrøm, Karl Hagen & Kjærvik, Jonas (2019). Quasi-contractual ministerial steering of state agencies: Its intensity, modes, and how agency characteristics matter. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. 22(3), s. 470–498. doi: 10.1080/10967494.2018.1547339. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein; Hjelmar, Ulf & Pedersen, Lene Holm (2018). Turning innovation into evidence-based policies: Lessons learned from free commune experiments. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 41(4), s. 288–308. doi: 10.1111/1467-9477.12130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2018). The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration. ISSN 0033-3298. 96(2), s. 243–258. doi: 10.1111/padm.12392. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein & Hernes, Vilde (2017). Bosetting av flyktninger: Hvem bør få siste ord - kommunene, staten eller flyktningen selv? I Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (Red.), En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02707-4. s. 105–124.
 • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (2017). Veier til bedre politikk og styring. I Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (Red.), En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02707-4. s. 9–30.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2017). Territorial upscaling of local governments: A variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries. Local Government Studies. ISSN 0300-3930. 43(4), s. 555–576. doi: 10.1080/03003930.2017.1310102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kolltveit, Kristoffer & Askim, Jostein (2017). Decentralization as Substantial and Institutional Policy Change: Scrutinizing the Regionalization of Science Policy in Norway . Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. 44(4), s. 546–555. doi: 10.1093/scipol/scw083.
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2017). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration. ISSN 0033-3298. 95(2), s. 342–358. doi: 10.1111/padm.12272. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2016). What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet western European Experiences, 2004-13. I Kuhlmann, Sabine & Bouckaert, Geert (Red.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137525475. s. 59–79. doi: 10.1057/978-1-137-52548-2_4.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen og dens alternativer. I Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (Red.), Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget. ISSN 9788245018912. s. 275–290.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen i Norge. I Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (Red.), Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget. ISSN 9788245018912. s. 25–46.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability and performance management: the Norwegian hospital, welfare, and immigration administration. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. 38(13), s. 971–982. doi: 10.1080/01900692.2015.1069840.
 • Askim, Jostein (2015). The Role of Performance Management in the Steering of Executive Agencies: Layered, Imbedded, or Disjointed? Public Performance and Management Review. ISSN 1530-9576. 38(3), s. 365–394. doi: 10.1080/15309576.2015.1006463.
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2014). Statssekretærer i norsk politikk: De oversette maktutøverne. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 30(4), s. 233–255.
 • Askim, Jostein; Eltun, Ragna & Fremstad, Eivind (2014). Mål- og resultatstyring. Riktig oppskrift for styring av statsforvaltningen? I Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. s. 285–302.
 • Askim, Jostein; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2013). Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005-2011. I Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier & Jentoft, Nina (Red.), Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1331-3. s. 72–88.
 • Askim, Jostein (2013). Tilsyn ved selvsyn: Kan det fungere? Lærdommer fra den norske barnehagesektoren. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. s. 10–29.
 • Askim, Jostein R. & Baldersheim, Harald (2012). Policy Learning in Local Government: The Role of Reflexive Leadership. Croatian and Comparative Public Administration. ISSN 1848-0357. 12(2), s. 319–338.
 • Askim, Jostein R. & Sivertsen, Trygve (2011). Hvem tar regningen? Finansiering av reformer som vedtas på statlig nivå og implementeres i kommunene. I Smith, Eivind & Baldersheim, Harald (Red.), Lokalt demokrati uten lokalt selvstyre?. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-314-0. s. 213–232.
 • Askim, Jostein; Fimreite, Anne Lise; Moseley, Alice & Pedersen, Lene Holm (2011). One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries. Public Administration. ISSN 0033-3298. 89(4), s. 1451–1468. doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01933.x.
 • Askim, Jostein & Claes, Dag Harald (2011). Part Hare, Part Tortoise - Explaining patterns in Norwegian public utilities reforms 1990-2010. Utilities Policy. ISSN 0957-1787. 19(2), s. 87–94. doi: 10.1016/j.jup.2010.12.001.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2010). How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration. ISSN 0033-3298. 88(1), s. 232–246. doi: 10.1111/j.1467-9299.2010.01809.x.
 • Christensen, Tom & Askim, Jostein (2009). Cross-cutting cleavages and the dynamics of public sector reform. I Roness, Paul & Sætren, Harald (Red.), Change and continuty in public sector organizations. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0754-1. s. 149–168.
 • Askim, Jostein (2009). The Demand Side of Performance Measurement: Explaining Councillors' Utilization of Performance Information in Policymaking. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. 12(1), s. 24–47. doi: 10.1080/10967490802649395.
 • Askim, Jostein R.; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2009). How to carry out joined-up government reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian welfare reform. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. 32(12), s. 1006–1025. doi: 10.1080/01900690903223888.
 • Askim, Jostein (2008). Determinants of Performance Information Utilization in Political Decision Making. I Walle, Steven van de & Dooren, Wouter van (Red.), Performance Information in the Public Sector: How it is Used. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230551978. s. 125–139.
 • Askim, Jostein & Hanssen, Gro Sandkjær (2008). Councillors' receipt and use of citizen input: Experience from Norwegian local government. Public Administration. ISSN 0033-3298. 86(2), s. 387–409. doi: 10.1111/j.1467-9299.2008.00722.x.
 • Askim, Jostein; Johnsen, A; Johnsen, Åge & Christophersen, Knut-Andreas (2008). Factors behind organizational learning from benchmarking: Experiences from Norwegian municipal benchmarking networks. Journal of public administration research and theory. ISSN 1053-1858. 18(2), s. 297–320. doi: 10.1093/jopart/mum012.
 • Claes, Dag Harald; Askim, Jostein Rosfjord; Mydske, Per Kristen & Tranøy, Bent Sofus (2007). Nettværksnæringer mellom offentlig forvaltning og privat marked. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 128–145.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2007). How Do Politicians Use Performance Information? An Analysis of the Norwegian Local Government Experience. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 73(3), s. 453–472.
 • Askim, Jostein Rosfjord; Skattum, Christian & Båtsvik, Tage (2007). Fører benchmarking til forbedringer i kommunene? Erfaringer fra Effektiviseringsnettverkene, 2002–2005. Kommunal ekonomi och politik. ISSN 1402-8700. 11(1), s. 7–36.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2004). Benchmarking in Local Government Service Delivery: Window-dressing or a Potent Driver for Improvement? Evidence from Norway. I Kuhlmann, Sabine; Bogumil, J. & Wollmann, Hellmut (Red.), Leistungsmessung und -vergleich in Politik und Verwaltung. VS Verlag für Sozialwissenschaften. s. 277–302.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2004). Performance Management and Organizational Intelligence: Adapting the Balanced Scorecard in Larvik Municipality. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. 7(3).
 • Hood, Christopher & Askim, Jostein Rosfjord (2003). Alike at the summit? I Hood, Christopher & Peters, B. Guy (Red.), Reward for High Public Office. Asian and Pacific Rim States. Routledge.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vabo, Signy Irene; Klausen, Jan Erling & Askim, Jostein (2020). Offentlig politikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031958. 264 s.
 • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (2017). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02707-4. 203 s.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget. ISBN 9788245018912. 323 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Askim, Jostein Rosfjord & Bach, Tobias (2022). Hvem er tjent med at Stoltenberg blir sentralbanksjef? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 163(14), s. 30–31.
 • Askim, Jostein Rosfjord; Bach, Tobias & Kolltveit, Kristoffer (2021). Politisering av embetsverket: Introduksjon til et temanummer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 37(4), s. 165–170. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2021-04-01.
 • Askim, Jostein Rosfjord; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2020). Evaluation in Norway: A 25-Year Assessment.
 • Flo, Yngve; Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Fimreite, Anne Lise; Saglie, Jo & Aars, Jacob [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Flo, Yngve; Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Aars, Jacob; Klausen, Jan Erling & Fimreite, Anne Lise (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Askim, Jostein & Houlberg, Kurt (2019). The behavioral effects of social norms on pre-merger overspending .
 • Askim, Jostein (2019). Ville stoppe kjøpefest, droppet forslag om mottiltak. [Avis]. Aftenposten.
 • Askim, Jostein (2019). Ellevill kjøpefest. [Avis]. Aftenposten.
 • Askim, Jostein (2019). Plyndrer de gamle kommunene de nye?
 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Karlsen, Rune (2018). Understanding Reputational Concerns within Government Agencies: The Importance of Individual Characteristics and Organizational Features.
 • Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Serritzlew, Søren (2018). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Houlberg, Kurt & Glomsrud, Hans Rasmus (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Glomsrud, Hans Rasmus (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Dooren, Wouter van; Askim, Jostein & Walle, Steven van de (2018). Thirty Years of Performance Research at the European Group of Public Administration. I Ongaro, Edoardo (Red.), Public Administration in Europe. The Contribution of EGPA. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92856-2. s. 113–122.
 • Steen, Anton & Askim, Jostein (2018). 'Refugee-Settlement in a Decentralized Welfare State - from Soft Multi-Level Governance to Municipal Lobbying?' Paper to the ECPR General Conference, Section: Evaluating Policies of Immigrant Integration and their Outcomes. Panel:Great Expectations, Ambigious Goals and Multi Level Governance - The Outcome Gap Re-visited.
 • Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Serritzlew, Søren (2017). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene & Klausen, Jan Erling (2017). Hvordan skal det gå med kommunereformen? Stat og styring. ISSN 0803-0103. s. 10–15.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereform i perspektiv. I Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (Red.), Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget. ISSN 9788245018912. s. 15–21.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Tvangstanker? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 33–33.
 • Askim, Jostein (2015). Blir det noe av kommunereformen? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. s. 10–13.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2014). Paradoxes of Amalgamation Reforms.
 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Rose, Lawrence E (2014). Knowledge, wicked problems and multi-level government: Learning in the shadow of complexity.
 • Steen, Anton & Askim, Jostein (2013). Paper: 'Multi-level governance of refugee settlement: Lessons from Norways failure'.
 • Steen, Anton & Askim, Jostein (2013). Paper: 'Policy-learning under multi-level governance and discrepant issue framing: Reflections based on the case of refugee-settlement in Norway'.
 • Askim, Jostein & Steen, Anton (2013). Policy learning under multi-level governance and discrepant issue framing: Reflections based on the case of refugee re-settlement in Norway.
 • Askim, Jostein R.; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2012). Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005–2011.
 • Askim, Jostein R. & Pedersen, Lene Holm (2012). The Laboratory of Local Governments: Policy innovation at the interface between central steering and local autonomy: Past and present free commune experiments.
 • Askim, Jostein; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2012). Evaluation in the Norwegian government 2005-2011.
 • Askim, Jostein R. (2011). Tilsyn ved selvsyn: Kan det fungere? Lærdommer fra den norske barnehagesektoren.
 • Askim, Jostein; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2011). Evalueringspraksis i statsforvaltningen 2005–2010.
 • Askim, Jostein R. & Ohm, Helene (2010). Internkontroll og virksomhetsstyring i kommunal sektor. Revisjon og Regnskap. ISSN 0332-7795. 7(2).
 • Askim, Jostein; Christophersen, Knut A. & Johnsen, Åge (2006). The politics of organizational learning from performance measurement: Experiences from municipal benchmarking networks in Norway.
 • Askim, Jostein & Kjærvik, Jonas (2015). Etatsstyring i forsvarssektoren: En analyse av mål- og resultatstyringen av Forsvarsdepartementets virksomheter. Institutt for statsvitenskap, UiO.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance Management and accountability of welfare state agencies. The case of Norwegian hospitals, welfare and immigration administration. Ini Rokkan Centre.
 • Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2013). Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? NIBR.
 • Wike, Morten; Askim, Jostein R.; Ødegård, Paal & Bakkeland, Gunnar (2011). Hva er god forvaltning og veien dit? Undersøkelse av utvalgte forvaltningsområder i universitets- og høgskolesektoren. PricewaterhouseCoopers.
 • Wike, Morten & Askim, Jostein R. (2011). Gjennomgang av tilskuddsforvaltningen i fylkeskommunene. PricewaterhouseCoopers.
 • Gabrielsen, Hege; Askim, Jostein R. & Opjordsmoen, Espen (2011). Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern. Evaluering av forvaltningsreformen. PricewaterhouseCoopers.
 • Strand, Ivar; Askim, Jostein R.; Dønnum, Helge & Gabrielsen, Hege (2011). Kommunal rapportering til staten. En analyse av kostnader og nytte. PricewaterhouseCoopers.
 • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E; Askim, Jostein & Øgård, Morten (2009). HVOR GODT ER LOKALDEMOKRATIET? Standarder og målemetoder for innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger: Dokumentasjonsrapport fra et prøveprosjekt. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2007). Local Government by Numbers: Who Makes Use of Performance Information, When, and for What Purposes? Unipub forlag. ISSN 1504-3991.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2003). Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune (med H. Dønnum og A. Fløtre). Asplan Analyse.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2003). Konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren: Hvilke effekter gir det for politikerrollen? (med H. Dønnum og A. Fløtre). Asplan Analyse.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2002). Evaluering av modellkommuneforsøket (med S. Skålnes, H. Dønnum og A. Fløtre). NIBR.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2002). Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren i Trondheim kommune (med H. Dønnum og A. Fløtre). Asplan Analyse.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2002). Performance Management and Organisational Intelligence: Learning from a Norwegian Local Government Experience. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. aug. 2011 07:41 - Sist endret 7. sep. 2021 10:16