Jostein Askim

Bilde av Jostein Askim
English version of this page
Telefon +47 22855169
Mobiltelefon 46765278
Rom 816
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0581 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Se Jostein Askims Google Scholar-side

 • Styring i offentlig sektor
 • Forvaltningsreformer
 • Kommunal politikk og forvaltning
 • Politisk ledelse og forholdet politikk-administrasjon

Undervisning

Bakgrunn

 • Siden 2011: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2009-11: PricewaterhouseCoopers AS
 • 2003-09: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2003: Kommunal- og regionaldepartementet
 • 2002: Asplan Viak AS
 • 2007: Dr. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2002: Cand. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2001: Master of Science i Public administration and public policy, LSE
 • 1999: Cand. mag. (juss, sosialøkonomi, statsvitenskap), UiB, NTNU, UiO

Verv

Styremedlem, Institutt for samfunnsforskning

Medlem av Utvalg som skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finansdepartementet, 2021-2002)

Medlem av Folketingets ekspertgruppe for udredning om håndteringen af Covid-19 i Danmark (Folketinget, 2020-2021) som skrev rapporten Håndteringen af covid-19 i foråret 2020

Medlem av Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon (Stortinget, 2019-2021), lenke til rapport her

Medlem av Domstolskommisjonen (Justis- og beredskapsdepartementet, 2017-2020) som skrev NOU 2019: 17 Domstolstruktur og NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt

Medlem av Rettighetsutvalget (Barne- og familiedepartementet, 2014-2016) som skrev NOU 2016: 17 På lik linje

Emneord: Reformer, politisk ledelse, styring
Publisert 2. aug. 2011 07:41 - Sist endret 7. sep. 2021 10:16