English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring - Ph.d.

Opplæring

Opplæringsdelen er normert til 30 studiepoeng, 45 studiepoeng i samfunnsøkonomi. Hvilke tema og obligatoriske kurs og seminarer som inngår, finner du i studieplanen for de enkelte fagene.