English version of this page

Doktormiddag og kreering

Dersom du velger å avslutte disputasdagen med en doktormiddag kan følgende tips være til nytte.

Hvem bør inviteres til middagen, og hvilke roller har de?

Doktormiddagen er ditt arrangement. Det er du som inviterer disputaslederen, komitéens medlemmer og veileder til middagen. I tillegg er det naturlig å invitere kollegaer og personer som har hjulpet deg i arbeidet med avhandlingen.

Det er ingen faste regler for bordplassering, men du bør sørge for at du og din ledsager, bedømmelseskomitéens medlemmer, disputasleder og hovedveileder havner sentralt, ev. ved et hovedbord.

Det er vanlig at disputasleder, det tredje medlemmet i bedømmelseskomiteen og veileder holder tale. Toastmaster må få beskjed om at disputasleder er førstetaler under doktormiddagen. Videre er det tradisjon at du taler og takker universitetet, komiteen, fagmiljøet, familie osv.

Kan du få dekket noen av kostnadene ved middagen?

Du dekker selv alle utgifter til doktormiddagen. Det er anledning til å trekke fra et visst beløp til doktormiddag på selvangivelsen, se Skatteetatens nettside om fradragsrett for kostnader vedrørende doktorgrad. Forutsetningen for skattefritak er at doktormiddagen er et offisielt arrangement med deltakelse som over.

Hvis du ikke ønsker å arrangere en doktormiddag

Dersom du ikke ønsker å arrangere en formell doktormiddag, bør du gi beskjed om dette til ph.d.-ansvarlig slik at disputasleder, komitemedlemmene og veiledere er forberedt på det.

Kreeringen

Fire ganger i året arrangerer Universitetet i Oslo en høytidelig seremoni der de nye doktorandene formelt kreeres og får overrakt doktordiplomene sine.

Kreeringen er ikke obligatorisk, men dersom du har anledning bør du delta. Kreeringen foregår normalt i Universitetets Aula.

Under seremonien kalles vanligvis alle doktorander fra samme fakultet opp på podiet. Dekanen gir en kort omtale av hver avhandling før rektor overrekker doktordiplomet.

Det er forventet pent antrekk ved kreeringen. Du har anledning til å invitere et visst antall gjester, som veileder(e), familie og venner til å overvære seremonien.

Les mer om kreeringen

Doktorgradsdiplom og diplomvedlegg

Doktorgradsdiplomet er på latin. Du får i tillegg et diplomvedlegg på norsk med informasjon om din doktorgrad og doktoravhandling.

Dersom du ikke kan delta på kreeringen, får du tilsendt diplomet til din privatadresse etter kreeringen. Husk å sørge for at du har korrekt postadresse i StudentWeb.

Publisert 4. mai 2015 14:49 - Sist endret 6. jan. 2016 15:28