English version of this page

Veiledning til prosjektbeskrivelsen ved søknad om opptak

Kvaliteten av prosjektbeskrivelsen er det sentrale vurderingskriteriet ved søknad om opptak til doktorgradsprogrammet.

Hva skal med i prosjektbeskrivelsen?

Prosjektbeskrivelsen skal være på mellom 5 og 10 sider, skriftstørrelse 12, enkel linjeavstand.

Innenfor dette omfanget skal prosjektbeskrivelsen dekke:

 • tema
 • problemstillinger, begrunnet i relevant teori og litteratur
 • valg av metoder
 • tidsplan for prosjektet og forskningsmiljøtilknytning
 • ressursbehov
 • litteraturliste

Dersom ditt doktorgradsprosjekt er del av et større prosjekt, må du også redegjøre for ditt selvstendige bidrag i hovedprosjektet.

Hvordan vurderes prosjektbeskrivelsen?

Det forutsettes at prosjektbeskrivelsen viser god faglig kvalitet. Du må også synliggjøre at prosjektet er så godt planlagt at det er gjennomførbart innen gitt tidsramme.

I vurderingen av kvalitet, ser vi etter:

 • Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap
 • Kjennskap til problemområdet og dokumentert kunnskap om sentral forskning innen feltet
 • Om målformuleringene er konkrete, relevante og lar seg belyse innenfor rammen av en normert forskerutdanningsperiode
 • Om problemstillinger og hypoteser er klare
 • Operasjonalisering og bruk av relevante vitenskapelige metoder og analyser
Publisert 4. feb. 2015 14:08 - Sist endret 28. okt. 2019 09:09