English version of this page

Oppbygging og struktur

Opplæringsdelen i studieretning statsvitenskap er på 30 studiepoeng.

Kandidater som startet på ph.d.-programmet før høsten 2015 skal følge gammel opplæringsdel. Kandidater som startet før høsten 2018 skal følge denne opplæringsdelen. Vi anbefaler at du avlegger seminarene i henhold til din utdanningsplan i Studentweb.

Elementer i opplæringsdelen

  • Fakultetets fellesdel - oppstartsseminar, vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter, 10 sp
  • Valgfrie kurs i forskningsmetode og teori, 10 + 10 sp
  • Designseminar
  • Midtveisevaluering
  • Prøvedisputas

Anbefalt struktur for opplæringsdelen

3. år Valgfrie kurs i forskningsmetode Valgfrie kurs i teori Prøvedisputas
2. år Midtveisevaluering
1. år Designseminar Fakultetets fellesdel

Alle ph.d.-kurs innen statsvitenskap

Obligatoriske seminarer

Seminarene er obligatoriske for alle ph.d.-kandidater, de gir ikke uttelling i form av studiepoeng.
  • Designseminar
  • Midtveisevaluering
  • Prøveforelesning

Fakultetets fellesdel - oppstartsseminar, vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter

Omfang: 10 studiepoeng

Alle doktorgradskandidater skal delta på et oppstartsseminar og bestå obligatoriske emner i vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter, les mer om fellesdelen her

Valgfrie kurs i forskningsmetode

Omfang: 10 studiepoeng
Alle doktorkandidater skal gjennomgå ph.d.-kurs tilsvarende minst 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes.

Valgfrie kurs i teori

Omfang: 10 studiepoeng
Minst 10 studiepoeng skal bestå av undervisning i mer spesifikt statsvitenskapelige emner, eventuelt emner som er spesielt aktuelle for avhandlingsarbeidet. Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes.

Publisert 4. juni 2018 11:21 - Sist endret 27. apr. 2021 13:58