English version of this page

Oppbygging og struktur

Oppbyggingen nedenfor gjelder kandidater som er tatt opp etter 1. juli 2020. Kandidater som er tatt opp før 2015 må ta kontakt med instituttet for å avklare hvilken oppbygging de skal følge. Kandidater tatt opp i 2015 eller 2016 skal følge denne oppbyggingen. Kandidater tatt opp i 2017 skal følge denne oppbyggingen. Kandidater som er tatt opp i perioden 2018-2019 skal følge denne oppbyggingen.

Opplæringsdelen i samfunnsøkonomi er på 45 studiepoeng, og har følgende elementer:

Normalt vil kandidater som blir tatt opp på programmet kun ha ett obligatorisk emne igjen å ta, i tillegg til det obligatoriske forskerseminaret i samfunnsøkonomi. For disse kandidatene vil det obligatoriske emnet utgjøre 8 studiepoeng, det obligatoriske forskerseminaret utgjøre 6 studiepoeng, mens valgfrie emner vil utgjøre 21 studiepoeng - for å oppnå totalt 45 studiepoeng.  Kandidater som har mer enn ett obligatorisk emne igjen å ta, vil få tilsvarende færre studiepoeng igjen til valgfrie emner.

 

Anbefalt utdanningsplan

3.år

Presentasjon av eget arbeid i et av instituttets forskerseminarer

 

 

 

Arbeid med ph.d.-avhandlingen

2.år

Valgfrie ph.d emner

 

ECON9050

1.år

ECON9030

Research seminar in Economics

6 SP

ECON9106B/ ECON9200B/ ECON9300B

8-24 SP

Fakultetets fellesdel (10 SP)

Alle ph.d.-kurs innen samfunnsøkonomi


Fakultetets fellesdel 

Omfang: 10 studiepoeng
Alle doktorgradskandidater skal delta på et oppstartsseminar og bestå obligatoriske emner i vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter, les mer om fellesdelen her.

Obligatoriske emner

Omfang: inntil 24 studiepoeng
Alle doktorgradskandidater skal bestå tre obligatoriske emner i mikroøkonomi (ECON9200B), makroøkonomi (ECON9300B) og økonometri (ECON9106B). Kandidater som har bestått ett eller flere av disse emnene før opptak til ph.d.-studiet, skal erstatte studiepoengene med valgfrie ph.d.-emner.

ECON9030 - Research Seminar in Economics

Omfang: 6 studiepoeng

I løpet av opptaksperioden skal alle doktorgradskandidater delta på minst 16 seminarer, og presentere minst to ganger - til sammen en time.  Les mer om det obligatoriske forskerseminaret i samfunnsøkonomi her.

Valgfrie emner

Alle doktorgradskandidater skal bestå emner som eventuelt er spesielt aktuelle for avhandlingsarbeidet. Slike studiepoeng kan oppnås gjennom forskerkurs ved Økonomisk institutt eller ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland. Alle eksterne kurs skal godkjennes av veileder og doktorgradsutvalget ved instituttet.

ECON9050 - Midtveisevaluering/Ph.d. workshop

For å motivere til en tidlig start på avhandlingen, skal alle doktorgradskandidater presentere et arbeid ved en workshop som arrangeres i det 3. studiesemesteret.  Et skriftlig utkast må foreligge.  Det forventes at veilederne er til stede, og det inviteres eksterne opponenter.  Presentasjonen skal godkjennes av doktorgradsutvalget.

Presentasjoner

Minst et halvt år før forventet innlevering av avhandlingen skal alle kandidater presentere et arbeid på et av instituttets forskerseminarer.

Faglig formidling

Det er et krav at alle kandidater skal levere et bidrag i forskningsformidling.  Aktiviteter som kan telle som formidling kan være:

  • Undervisning på bachelor- eller masternivå
  • Foredrag
  • Kronikker
  • Populærvitenskapelige arbeider
  • Framlegging av paper på konferanse, forskningsseminar og lignende
Publisert 5. juni 2018 14:24 - Sist endret 27. apr. 2021 13:54