English version of this page

Oppbygging og struktur

Opplæringsdelen i studieretning i sosiologi og studieretning i samfunnsgeografi består av til sammen 30 studiepoeng.

Oppbyggingen under gjelder kandidater tatt opp fra og med høsten 2018.

Kandidater som er tatt opp før 1. januar 2015 skal følge denne oppbyggingen. Kandidater som er tatt opp i perioden 1. januar 2015 - våren 2018 skal følge denne oppbyggingen.

Alle kandidater skal gjennomføre følgende opplæring:

Obligatoriske emner (12 studiepoeng):

  • Fakultetets fellesdel - oppstartsseminar, vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter  (10 studiepoeng)
  • Avhandlingsseminar (2 studiepoeng)
  • Midtveisevaluering

Valgfrie emner (18 studiepoeng):

  • Metodekurs (5-15 studiepoeng)
  • Teori-/substanskurs (5-15 studiepoeng)

Anbefalt utdanningsplan

3. år

SOS9006/SGO9006 Avhandlingsseminaret:

Mot levering 1 sp

 Valgfrie emner, 18 sp

2. år

SOS9050/SGO9050 Midtveisevaluering

 

1. år

SOS9001/SGO9001 Avhandlingsseminaret:

Introduksjon, 1 sp

Fakultetets fellesdel, 10 sp

 

Alle ph.d.-kurs innen sosiologi og samfunnsgeografi

Obligatoriske emner

  • Fakultetets fellesdel - oppstartsseminar, vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter (10 studiepoeng). Alle doktorgradskandidater skal delta på et oppstartsseminar og bestå obligatoriske emner i vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter. Kursene anbefales gjennomført i løpet av det første året av studiet.
  • Avhandlingsseminaret (2 studiepoeng) skal bidra til å videreutvikle den enkelte kandidats doktorgradsprosjekt. Avhandlingsseminaret søker å skape kullfølelse blant kandidater med tilnærmet likt opptakstidspunkt. Første del skal gjennomføres i opptakssemesteret eller semesteret etter.  Det kan søkes om utsettelse av første del av seminaret når permisjoner, utenlandsopphold eller andre spesielle forhold tilsier det. Tredje del bør gjennomføres semesteret før planlagt innlevering. Avhandlingsseminaret består av to moduler:

SOS9001 eller SGO9001 Introduksjon (1 studiepoeng) er et fellesseminar som skal gjennomføres i opptakssemesteret eller semesteret etter. Her presenterer stipendiatene sine prosjekter for medstipendiater og for forskningslederne/ph.d.-ansvarlige ved instituttet. Valg av monografi eller artikkelsamling som sjanger tas opp. Det arrangeres eget kurs om litteratursøk og bruk av biblioteket.

 

SOS9006 eller SGO9006 Mot levering (1 studiepoeng) Tredje del bør gjennomføres semesteret før planlagt innlevering. Her får stipendiaten innspill i sluttføringsprosessen. De som skriver artikkelbaserte avhandlinger presenterer utkast til den innledende delen. De som skriver monografi presenterer innledningskapittelet i avhandlingen.

 

  • Midtveisevaluering

SOS9050 eller SGO9050 Midtveisevaluering skal gjennomføres i fjerde semester for dem med treårig doktorgradsstipend og i femte semester for dem med fireårig stipend.

 

Midtveisevaluering består av fremlegging av statusrapport for ph.d.-avhandlingen samt utkast til artikkel/kapittel. En oppnevnt opponent, medstipendiater, seminarledere og veiledere fungerer som kommentatorer. Det forventes at hovedveileder deltar i seminaret og eventuelle biveiledere oppfordres også til å delta.

 

Valgfrie emner

Interne kurs som kan brukes som valgfrie emner

  • Metodekurs. Minimumskrav: 5 studiepoeng. For dem som skriver avhandlinger der empiriske analyser inngår, bør kurs vanligvis velges slik at de er relevante for disse. Også kurs som gir bredere innføringer i aktuelle metoder på kandidatens forskningsfelt, kan imidlertid være aktuelle. Instituttet tilbyr kurs både i kvalitativ og kvantitativ metode hvert vårsemester - SOS9008 Qualitative Research Methods and Analysis og SOS9009 Advanced statistical Methods.
  • Teori- eller substanskurs. Minimumskrav: 5 studiepoeng. Dette kan være kurs som går i dybden på aktuell teori og forskning på kandidatens forskningsfelt, eventuelt mer generelle kurs i sosiologisk eller samfunngeografisk teori. Dokumentasjon: Utforming av vitenskapelig essay. Tema eller perspektiver fra avhandling ses i forhold til sosiologisk/samfunngeografisk fagtradisjon eller foreliggende litteratur på spesialområdet.

Godkjenning av kurs

Alle kurs skal godkjennes av instituttet. Her finner du detaljert informasjon om godkjenning av kurs.

Det skal søkes om forhåndsgodkjenning av eksterne kurs. Elektronisk versjon av søknadsskjema (doc) sendes ph.d.-konsulenten sammen med innscannet dokumentasjon (kursattester, litteraturliste, emnebeskrivelse o.l.).

Publisert 24. mai 2018 10:57 - Sist endret 5. des. 2022 09:58