English version of this page

Oppbygning og struktur

Opplæringsdelen i studieretning teknologi, innovasjon og kultur er på 30 studiepoeng

  • Kurs i vitenskapsteori SV9101 og Forskingsetikk SV9102 - 6 studiepoeng
  • TIK9101 - Ph.d.-seminarer - 5 studiepoeng
  • Spesialiseringskurs i STS eller Innovasjon - 5 studiepoeng
  • Valgfrie kurs/konferanser - 14 studiepoeng

Forslag til struktur

3. år

Avhandlingsarbeidet

2,5 år

TIK9101 - ph.d.-seminarer - 5 sp

Isegranseminarer x 3

Midtveisevaluering

Sluttseminar

SV9101 Vitenskapsteori og

SV9102 Forskningsetikk

- 6 sp

Valgfrie elementer

- 14 sp

 

2. år

1. år

Spesialiseringskurs:

STS eller Innovasjon

- 5 sp

Avhandlingen

Avhandlingen kan bestå enten av en monografi (sammenhengende forskningsrapport) eller av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling). Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider må det i et innledningskapittel redegjøres for sammenhengen mellom de ulike arbeidene (kappe).

Les mer om avhandling, bedømmelse og disputas

Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk- SV9191 og SV9102

Omfang: 6 studiepoeng
Alle doktorkandidater skal gjennomgå fakultetets felleskurs i vitenskapsteori og etikk (SV9101 og SV9102). Kurset avholdes på norsk i vårsemesteret og på engelsk i høstsemesteret.

Ph.d.-seminarer - TIK9101

Omfang: 5 studiepoeng
Godkjent seminarrekke omfatter deltakelse på minst tre ph.d.-seminarer, samt midtveisevaluering og sluttseminar. Midtveisevalueringen arrangeres midt i kandidatens ph.d.-periode, sluttseminar når det gjenstår tre til fire måneder til innlevering, i samråd med veileder.

Retningslinjer for midtveisevalueringen ved TIK

Spesialiseringskurs i STS eller Innovasjon

Omfang: 5 studiepoeng
Kandidater ved TIK skal gjennomføre spesialiseringskurs i enten STS eller innovasjon. Kusene skal primært avlegges ved TIK-senteret, men kurs ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland kan inngå i opplæringsdelen etter søknad.  Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes.

Valgfrie elementer i opplæringsdelen

Omfang: 14 studiepoeng
Kandidaten i samråd med veileder står fritt til å fylle den gjenværende kvoten på minimum 14 studiepoeng med relevante kurs og deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser.

Deltakelse på eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes av TIKs programledelse for å kunne gi studiepoengsuttelling.

Vi oppfordrer kandidater til å presentere sin forskning nasjonalt og internasjonalt, og deltakelse med presentasjon på nasjonale og internasjonale konferanser kan gi uttelling i form av studiepoeng. Maksimal uttelling i løpet av perioden er 3 studiepoeng, med makssats på 2 studiepoeng for internasjonale konferanser og 1 studiepoeng for nasjonal konferanse. Studiepoeng for konferanser tildeles etter en helhetlig vurdering.

Søknadsskjema for godkjenning av eksterne kurs og konferanser

 

Publisert 5. mai 2015 14:44 - Sist endret 14. juni 2018 20:44