English version of this page

Opptakskrav for statsvitenskap

Spesifiserte krav til opptak for statsvitenskap

Statsvitenskapelig kompetanse

  • Opptak til ph.d.- studieretning statsvitenskap (ved Institutt for statsvitenskap, ISV) fordrer oppdatert kompetanse (teoretisk og metodologisk) innenfor statsvitenskap eller et nærliggende samfunnsvitenskapelig felt.
  • Dersom søkeren ikke fullt ut tilfredsstiller kompetansekravet, kan ISV gjøre opptak betinget av at søkeren gjennomfører ett (evt. flere) masteremne(r) som tillegg til ph.d.-utdanningens undervisningsdel. Stipendiatens vertsinstitusjon må i så fall gi stipendiaten nødvendig forlengelse av stipendiatperioden.

Mastergrad

  • Opptak gis normalt bare til søkere med minst toårig mastergrad (120 studiepoeng).
  • Søkere med kortere utdanning kan normalt bare innvilges unntak dersom de også har publisert statsvitenskapelig forskning av et visst omfang i form av bøker, bok-kapitler eller artikler. Rapporter og ikke-vitenskapelige publikasjoner gir ikke grunnlag for slikt unntak.

Prosjektkvalitet

  • Søkerens prosjektskisse vurderes ut fra vitenskapelig kvalitet, med spesiell vekt på om prosjektet har potensial til å bidra til statsvitenskapelig forskning.

Veiledning

  • Søkeren må ha minst en veileder ved Institutt for statsvitenskap.
Publisert 3. mai 2021 10:47 - Sist endret 7. mars 2022 15:32