English version of this page

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen i studieretning i psykologi består av til sammen 30 studiepoeng.

Alle kandidater på programmet skal gjennomføre følgende utdanning:

  • Kurs i vitenskapsteori (SV9101 5 studiepoeng).
  • Kurs i forskningsetikk  (PSY9002, 2 studiepoeng)
  • Obligatorisk metode (PSY9101 sammen med enten PSY9102 eller PSY9103 - totalt 6 studiepoeng)
  • Forskningsseminarer (PSY9202-PSY9212, velg 1, følges over minimum 3 semester (A-C), kort presentasjon P) gir tilsammen 5 studiepoeng)
  • Internasjonal publisering (PSY9300, 2 studiepoeng)
  • Frie SP I Metode (5 studiepoeng)
  • Frie SP I Teori (5 studiepoeng)

Programmets struktur med emneoversikt:

Obligatoriske emner:

 

SV9101 Vitenskapsteori

 5 studiepoeng   (vår/høst)       

PSY9101 og enten PSY9102 eller PSY9103 

 6 studiepoeng  (vår)

PSY9002 Forskningsetikk

 2 studiepoeng  (vår)

PSY9300 Internasjonal publisering

 2 studiepoeng  (vår)

PSY9202 - PSY9212 (forskningsseminarer)

 5 studiepoeng

Fom vår 2011 - hvert seminar inndelt i 4 obligatoriske deler: PSY920XA=1.semester, B= 2 semester, C=3 semester + P= kort presentasjon prosjekt

Midtveisevaluering: for alle kandidater tatt opp på programmet fom vår 2011 er det nå obligatorisk med en slik evaluering. Denne ligger som egen emnekode med 0 SP PSY9050 og gjennomføres I forskningsseminarene. For mer info om evalueringen som kandidat selv er ansvarlig for å følge opp, se her:

Instituttets praktisering av midtveisevaluering (pdf)

(Vår/Høst)

 

Frie emner (min 5 SP pr kategori):

 

Faglig teori

5 studiepoeng

Metode

5 studiepoeng

Godkjenning av utdanningsprogram

Kursleder godkjenner og attesterer deltagelse i enkeltemner arrangert av Psykologisk institutt. De frie emnene kan tas enten ved eget institutt eller ved andre institutter og universiteter i Norge eller utlandet. Deltakelse på konferanser og seminarer kan også gi uttelling innen frie emner. Instituttet ved forskningsleder godkjenner eksterne emner innen rammen av gjeldende retningslinjer.Det kan etter søknad innvilges fritak for et eller flere av instituttets obligatoriske kurs på grunnlag av gjennomført tilsvarende kurs andre steder.

Les mer om søknad om godkjenning eksterne kurs/aktiviteter

Se oversikt over ph,d-.kurs ved Psykolgisk institutt.

 

Tidligere programplaner ved Psykologisk institutt:

Publisert 1. juni 2015 15:02 - Sist endret 15. feb. 2016 09:49