English version of this page

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen i studieretning i psykologi består av til sammen 30 studiepoeng.

Alle kandidater på programmet skal gjennomføre følgende utdanning:

  • Fakultetets fellesdel - oppstartsseminar, vitenskapsteori, forskningsetikk og forskerferdigheter (10 studiepoeng).
  • Et obligatorisk forskningsseminar (PSY9301-PSY9307, velg 1, følges over 3 semester A-C, kort presentasjon gir tilsammen 5 studiepoeng)
  • Frie studiepoeng (15 studiepoeng). Av disse kan maksimalt 3 studiepoeng utgjøre presentasjon/poster på vitenskapelige konferanser.

Programmets struktur med emneoversikt

Obligatoriske emner (15 studiepoeng)

Fakultetets fellesdel

 10 studiepoeng over to semestre (vår/høst)

PSY9301 - PSY9307 

(forskningsseminarer)

 5 studiepoeng

Du må velge ett seminar. Hvert seminar med obligatorisk deltakelse i tre semester: PSY9301A=1.semester, B= 2 semester, C=3 semester + kort presentasjon prosjekt (fortrinnsvis i første semester)

Midtveisevaluering: obligatorisk for alle kandidater. Midtveisevalueringen ligger som egen emnekode med 0 SP PSY9050 og gjennomføres I forskningsseminarene. For mer info om evalueringen som kandidat selv er ansvarlig for å følge opp, se her:

Instituttets praktisering av midtveisevaluering (pdf)

(Vår/Høst)

 

Frie studiepoeng (15 studiepoeng)

Frie studiepoeng i teori eller metode. Du kan ta både interne og eksterne emner på ph.d.-nivå.

Eksempler på emner du kan ta:

PSY9170

PSY9175

PSY9140

PSY9185

 

12 (eller 15 studiepoeng)

Presentasjoner/postere (valgfritt)

Se retningslinjer. 

3 studiepoeng

Alle ph.d.-kurs innen psykologi

Godkjenning av utdanningsprogram

Kursleder godkjenner og attesterer deltagelse i enkeltemner arrangert av Psykologisk institutt. De frie emnene kan tas enten ved eget institutt eller ved andre institutter og universiteter i Norge eller utlandet. Instituttet ved forskningsleder godkjenner eksterne emner innen rammen av gjeldende retningslinjer.Det kan etter søknad innvilges fritak for et eller flere av instituttets obligatoriske kurs på grunnlag av gjennomført tilsvarende kurs andre steder.

Les mer om søknad om godkjenning eksterne kurs/aktiviteter

Se oversikt over ph,d-.kurs ved Psykolgisk institutt.

 

Tidligere programplaner ved Psykologisk institutt:

Publisert 31. mai 2018 11:28 - Sist endret 7. nov. 2022 10:16