English version of this page

Hvorfor velge samfunnsøkonomi

Henter forslag fra Google

Om instituttet

Økonomisk institutts historie strekker seg tilbake til et forskningsinstitutt grunnlagt på 1930-tallet av nobelprisvinner Ragnar Frisch.  Siden begynnelsen av 1960-tallet har instituttet vært en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  Instituttet driver undervisning og forskning på tvers av alle kjerneområder innen samfunnsøkonomi.  Vi er spesielt sterke innen miljøøkonomi, makroøkonomi, atferdsøkonomi, internasjonal økonomi og arbeidsmarkedsøkonomi.  På alle disse områdene driver instituttet verdensledende forskning.  I løpet av de siste tiårene har instituttets forskning - sammen med økonomifaget over hele verden - beveget seg mot økt bruk av empiriske metoder, selv om vi fortsatt legger stor vekt på å utvikle gode og relevante økonomiske teorier.

Stimulerende forskningsmiljø

Kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet i samfunnsøkonomi vil være en del av et stimulerende forskningsmiljø med en sterk akademisk stab som er dedikert til både forskning og undervisning. Instituttet har jevnlig ledende utenlandske forskere på besøk for å samarbeide, og for å gi forskerseminarer og ph.d.-kurs. Alle våre ph.d.-kandidater oppfordres til å reise på utenlandsopphold i løpet av opptaksperioden.

Kandidater med en doktorgrad fra Økonomisk institutt vil kunne konkurrere om jobber i det internasjonale akademiske arbeidsmarkedet for økonomer.  Men våre kandidater er også attraktive på arbeidsmarkedet utenfor akademia, med muligheter både i offentlig og privat sektor.

Oppbygging og struktur

Publisert 29. okt. 2019 14:40 - Sist endret 29. jan. 2020 14:19