Jobbmuligheter etter ph.d.

En ph.d.-grad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet gir deg muligheter til en videre karriere som forsker, eller for en annen karriere der det stilles store krav til kunnskap og kompetanse.

Hovedvekten av våre ferdige ph.d.-kandidater har jobb innen forskning/utvikling i offentlig sektor. Arbeidsoppgavene kan omfatte: forskning, faglig ledelse, analyse, prosjektarbeid, rådgivning, pasientbehandling (psykologer), veiledning, undervisning eller annet pedagogisk arbeid.

  Gjennom et doktorgradsarbeid tilegner du deg kompetanse som:

  • evne til å formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid
  • skriftlig og muntlig formidling
  • evne til analytisk tenkning og til å tenke resultat- og løsningsorientert
  • prosjektplanlegging og evnen til å arbeide under tidspress
  • evne til å se nye muligheter og perspektiver
  • evne til å arbeide med komplekse faglige spørsmål

  Hvor kan jeg få jobb?

  Ferdige kandidater fra SV-fakultetet jobber blant annet ved:

  • Institutt for samfunnsforskning
  • Arbeidsforskningsinstituttet
  • Statistisk sentralbyrå
  • Norges Bank
  • Helse Sør-Øst
  • PRIO (Fredsforskningsinstituttet)
  • NOVA (Velferdsforskningsinstituttet)
  • OsloMet
  Publisert 18. nov. 2019 10:51 - Sist endret 18. nov. 2019 10:51