English version of this page

Hvorfor velge sosiologi

Bildet kan inneholde: mennesker, moro, pels.

Norges ledende sosiologimiljø

Sosiologi ved UiO er i en rekke evalueringer vurdert som Norges ledende sosiologimiljø. Våre stipendiater, postdoktorer, og professorer publiserer hyppig i internasjonale tidsskrift og har et utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Instituttet har en bred tematisk og metodisk profil, og til enhver tid flere eksternfinansierte prosjekter.  Blant instituttets profilerte områder er sosial ulikhet, migrasjon og flerkulturelle samfunn, familie, arbeidsliv, velferdsstat, utdanning, globalisering og marginalisering. 

Om programmet

Ph.d.-programmet i sosiologi har rundt 40 stipendiater, hvorav noe over halvparten arbeider på forskningsinstitusjoner utenfor UiO.  ph.d.-programmene i sosiologi og samfunnsgeografi samarbeider om å tilbyr ph.d.-kandidatene god oppfølging gjennom veiledning og seminarer der arbeidet med doktorgraden følges opp. Instituttet tilbyr metode- og teorikurs på doktorgradsnivå, og vi oppfordrer ellers kandidater til å delta på internasjonale ph.d.-kurs som etter søknad godkjennes av ph.d.-ansvarlig.

Våre ph.d.-kandidater driver avansert forskning, deltar på internasjonale konferanser og blir veiledet av noen av Norges fremste forskere på sine felt. På disputaser henter vi jevnlig inn ledende internasjonale fagfolk til vurderingskomiteer.

Oppbygging og struktur

Publisert 29. okt. 2019 14:39 - Sist endret 29. jan. 2020 14:22