Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet

Programrådet er ph.d.-programmets høyeste organ. Ph.d.-kandidatene og alle instituttene er representert i dette rådet, som møtes fire til fem ganger i året.

Programrådets mandat

Programrådet har ansvar for helheten i og utviklingen av programmet, innenfor de rammene som er gitt for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Møter og referater

Referat fra programrådets møter.

Programrådets medlemmer

Leder av Programrådet:

7 representanter, en fra hver studieretning:

Representanter for ph.d.-kandidatene fra 01.07.2020-30.06.2021:

  • Deniz Zelihić, ph.d.-kandidat ved Psykologisk institutt og Senter for sjeldne diagnoser
  • Karin Fossheim, ph.d.-kandidat ved Institutt for statsvitenskap og Transportøkonomisk institutt
    Vara:
  • Martin Moland, stipendiat ved ARENA og Institutt for statsvitenskap

Seniorrådgiver Ingebjørg Hovde er sekretær for Programrådet.

Programrådsmedlemmene nevnt over har det faglige ansvaret for den aktuelle studieretningen. De kan kontaktes når det gjelder faglige spørsmål om studiet, godkjenning av eksterne kurs, mv.

Valg av nye ph.d.-representanter

Ph.d.-representantene velges for ett år om gangen