Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet

Programrådet er ph.d.-programmets høyeste organ. Ph.d.-kandidatene og alle instituttene er representert i dette rådet, som møtes fire til fem ganger i året.

Programrådets mandat

Programrådet har ansvar for helheten i og utviklingen av programmet, innenfor de rammene som er gitt for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Møter og referater

Referat fra programrådets møter.

Programrådets medlemmer

Leder av Programrådet:

7 representanter, en fra hver studieretning:

Representanter for ph.d.-kandidatene fra 01.07.2021-30.06.2022:

  • Signe Mikkelsen, ph.d.-kandidat ved Sosialantropologisk institutt
  • Karin Fossheim, ph.d.-kandidat ved Institutt for statsvitenskap og Transportøkonomisk institutt
    Vara:
  • Kunne du tenke deg å være vara for ph.d.-kandidatene? Kontakt  Ingebjørg Hovde 

Seniorrådgiver Ingebjørg Hovde er sekretær for Programrådet.

Programrådsmedlemmene nevnt over har det faglige ansvaret for den aktuelle studieretningen. De kan kontaktes når det gjelder faglige spørsmål om studiet, godkjenning av eksterne kurs, mv.

Ph.d.-representanter

Ph.d.-representantene velges for ett år om gangen