English version of this page

Hvorfor velge samfunnsgeografi

Henter forslag fra Google

Forskningsområder

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo er det ledende fagmiljøet innenfor samfunnsgeografisk forskning og undervisning i Norge. Våre stipendiater, postdoktorer, og professorer er aktive og produktive forskere, som har utstrakt samarbeid med internasjonale fagmiljø og bidrar aktivt til den internasjonale forskningslitteraturen. Samfunnsgeografi ved UiO har en bred tematisk og metodisk orientering, med hovedfokus på forskning og undervisning innenfor bystudier og planlegging, klimatilpasning og transformasjon, utvikling og politikk, økonomi og arbeidsgeografi.

Ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet i samfunnsgeografi har rundt 20 stipendiater, der omtrent halvparten er tilknyttet ulike forskningsinstitusjoner utenfor UiO. Ph.d.-programmene i sosiologi og samfunnsgeografi samarbeider om å tilby ph.d.-kandidatene god oppfølging gjennom veiledning og seminarer der arbeidet med doktorgraden følges opp. Instituttet tilbyr metode- og teorikurs på doktorgradsnivå, og vi oppfordrer ellers kandidater til å delta på internasjonale ph.d.-kurs som etter søknad godkjennes av ph.d.-ansvarlig. Våre ph.d.-kandidater driver avansert forskning, deltar på internasjonale konferanser og blir veiledet av noen av Norges fremste forskere på sine felt. På disputaser henter vi jevnlig inn ledende internasjonale fagfolk til vurderingskomiteer.

Oppbygging og struktur

 

Publisert 29. okt. 2019 14:41 - Sist endret 18. nov. 2019 11:56