English version of this page

Hvorfor velge psykologi

Bildet kan inneholde: rød, himmel, arkitektur, sky, skygge.

colourbox.com

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo ble opprettet i 1909, og er den eldste og største forsknings- og utdanningsinstitusjonen for psykologi i Norge.

Forsknings- og prosjektaktivitet

Doktorgradsstudiet skal utdanne høyt kvalifiserte forskere innen psykologi. Prosjektene i programmet fokuserer på ulike aspekter av menneskelig atferd og interaksjon, fra kliniske forskningsspørsmål via nevrovitenskap til helse- og kulturpsykologi. Programmet vil tilby kurs av høy kvalitet som er relevante for de enkelte prosjektene.

Arbeidslivsrelevans

Det er avgjørende å gi opplæring i metodikk som er anvendelig på de forskjellige arenaene der ph.d.-kandidater kan finne arbeid etter endt doktorgradsstudie. Institutt for psykologi har prosjekter i samarbeid med mange forskningsgrupper, både i Norge og internasjonalt, eksempelvis Center of Lifespan Change in Brain and Cognition (LCBC), RITMO, Promenta og NORMENT.

Som ph.d.-kandidat ved Institutt for psykologi vil du oppleve et studieprogram med enestående kvalitet innen psykologi. Du vil få kompetanse på et høyt nivå med sterk arbeidslivsrelevans.

Oppbygging og struktur

Publisert 18. nov. 2019 11:04 - Sist endret 29. jan. 2020 13:51