English version of this page

Forlengelse, sykemelding og permisjon

Du må melde fra om fravær som krever permisjon eller forlengelse av opptaksperioden.

Er du ansatt stipendiat ved SV-fakultetet?

Du finner informasjon om lønn, permisjon, sykdom, forlengelse osv. på For Ansatte-sidene.

Er du ansatt utenfor Universitetet i Oslo?

Dersom du er kandidat med ekstern finansiering har du rett til å søke om forlengelse av opptaksavtalen din om du har hatt lovhjemlede avbrudd, som for eksempel lovfestede permisjoner.

Du søker ved å sende inn en begrunnet søknad til fakultetet, sammen med en bekreftelse på forlenget finansieringsperiode fra arbeidsgiver. Du sender søknaden til ph.d.-konsulenten ved din studieretning via e-post. Finn e-postadressen under kontaktinformasjon.

 

Publisert 29. mai 2015 14:04 - Sist endret 4. mai 2016 13:17