Educational Careers -- Attainment, Qualification and Transition to work (avsluttet)

Det overordnede formålet for prosjekter er å studere ulikhetsskapende prosesser i utdanningssystemet og arbeidsmarkedet. Derfor studeres så vel rekruttering til utdanning som gjennomføring og frafall og etterfølgende karrierer i arbeidslivet. Første del av prosjektet startet i 2003 med støtte fra Norges forskningsråd og det er senere videreført gjennom intern finansiering ved ISS.

 

 

 

Publisert 3. mars 2014 14:30 - Sist endret 8. sep. 2016 14:07