Magne Paalgard Flemmen

Bilde av Magne Paalgard Flemmen
English version of this page
Telefon +47 22854270
Rom 410
Treffetider torsdager 14-15
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Treffetid

Torsdager fra klokka 14 er jeg tilgjengelig på kontoret. Du trenger ingen avtale på forhånd og kan bare komme innom. Treffetiden kan brukes til å ta opp små og store spørsmål.

Faglige interesser

 • Klasseteori/klasseanalyse
 • Sosial ulikhet
 • Kultur- og politisk sosiologi
 • Elitesosiologi
 • Teorier om sosial lukning
 • Anthony Giddens og strukturasjonsteori
 • Kulturell kapital
 • Sosiologisk teori 

Veiledning

Jeg kan veilede på temaer knyttet til mine forskningsinteresser. Dette kan dreie seg om sosial ulikhet og klasseskiller eller eliter. Jeg kan også veilede studenter med interesser i retning kultursosiologi og politisk sosiologi, spesielt der disse er knyttet til spørsmål om makt, ulikhet og klasse. 

Undervisning

Jeg forelser i SOS1003 -- Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn; SOS2100 - Ulikhet, klasse og lagdeling; SOS4013 -- Klasse og ulikhet: sentrale debatter med Marianne Nordli Hansen. Jeg foreleser også om på SOS1000 - Innføring i sosiologi (enkeltforelesninger om klasse, ulikhet og utdanning) og på SOS2001 -- Moderne sosialteori (om Bourdieu)

 

Bakgrunn

 • PhD i sosiologi. UiO 2013
 • MA sosiologi, UiO 2008.
 • Vit.ass. ved instituttet fra 2006-2008.

Full CV (i PDF)

 

Emneord: Sosiologi, Klasse, Sosial ulikhet. Kultursosiologi, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori, klasse, makt, teori, dominans, eliter

Publikasjoner

 • Flemmen, Magne Paalgard (2022). Klasse og strukturasjonen av klasseforhold. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572300.
 • Flemmen, Magne Paalgard; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2022). Intersections of class, lifestyle and politics. New observations from Norway. Berliner Journal für Soziologie. ISSN 0863-1808. 32(2), s. 243–277. doi: 10.1007/s11609-022-00472-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flemmen, Magne Paalgard (2021). Om Piketty og klassepolitikk: Noen sosiologiske refleksjoner. Agora. ISSN 0800-7136. 39(1-02), s. 179–205. doi: 10.18261/ISSN1500-1571-2021-01-02-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flemmen, Magne (2020). On what class is and how it works. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(1), s. 71–75. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-09.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2019). Class, Lifestyles and Politics: Homologies of Social Position, Taste and Political Stances. I Blasius, Jörg; Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte & Schmitz, Andreas (Red.), Empirical Investigations of Social Space. Springer. ISSN 9783030153861. s. 155–174. doi: 10.1007/978-3-030-15387-8_10.
 • Savage, Mike & Flemmen, Magne (2019). Life narratives and personal identity: The end of linear social mobility? Cultural and social history. ISSN 1478-0038. 16(1), s. 85–101. doi: 10.1080/14780038.2019.1574049.
 • Jarness, Vegard; Flemmen, Magne & Rosenlund, Lennart (2019). From Class Politics to Classed Politics. Sociology. ISSN 0038-0385. 53(5), s. 879–899. doi: 10.1177/0038038519838740. Fulltekst i vitenarkiv
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2019). Var klassesamfunnet noen gang på hell? Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3(2), s. 137–155. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jarness, Vegard & Flemmen, Magne (2019). A struggle on two fronts: boundary drawing in the lower region of the social space and the symbolic market for ‘down‐to‐earthness. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 70(1), s. 166–189. doi: 10.1111/1468-4446.12345.
 • Jarness, Vegard; Pedersen, Willy & Flemmen, Magne (2018). The discreet charm of the children of the bourgeoisie: economic capital and its symbolic expressions at an elite business school. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. doi: 10.1111/1468-4446.12625. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2018). Class and status: on the misconstrual of the conceptual distinction and a neo-Bourdieusian alternative. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 0(0), s. 1–51. doi: 10.1111/1468-4446.12508.
 • Pedersen, Willy; Jarness, Vegard & Flemmen, Magne (2018). Revenge of the nerds: Cultural capital and the politics of lifestyle among adolescent elites. Poetics. ISSN 0304-422X. 70, s. 54–66. doi: 10.1016/j.poetic.2018.05.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). The gendered reproduction of the upper class. I Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix & Savage, Mike (Red.), New Directions in Elite Studies. Routledge. ISSN 978-1138059191. s. 113–133. doi: 10.4324/9781315163796-6.
 • Flemmen, Magne & Haakestad, Hedda (2018). Class and politics in twenty-first century Norway: a homology of positions and position-taking. European Societies. ISSN 1461-6696. 20(3), s. 401–423. doi: 10.1080/14616696.2017.1371318.
 • Schmitz, Andreas; Flemmen, Magne & Rosenlund, Lennart (2017). Social class, symbolic domination, and angst: The example of the Norwegian social space. Sociological Review. ISSN 0038-0261. 66(3), s. 623–644. doi: 10.1177/0038026117738924.
 • Reeves, Aaron; Friedman, Sam; Rahal, Charles & Flemmen, Magne (2017). The Decline and Persistence of the Old Boy: Private Schools and Elite Recruitment 1897-2016. American Sociological Review. ISSN 0003-1224. 82(6), s. 1139–1166. doi: 10.1177/0003122417735742.
 • Flemmen, Magne & Savage, Mike (2017). The politics of nationalism and white racism in the UK . British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 68, s. S233–S264. doi: 10.1111/1468-4446.12311.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2017). Social space and cultural class divisions: the forms of capital and contemporary lifestyle differentiation. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 69(1), s. 124–153. doi: 10.1111/1468-4446.12295.
 • Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction . Sociology. ISSN 0038-0385. 51(6), s. 1277–1298. doi: 10.1177/0038038517706325. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ljunggren, Jørn ; Toft, Maren & Flemmen, Magne (2017). Geografiske klasseskiller : Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler. I Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. s. 359–376.
 • Flemmen, Magne; Hjellbrekke, Johannes & Jarness, Vegard (2017). Class, culture and culinary tastes: cultural distinctions and social class divisions in contemporary Norway. Sociology. ISSN 0038-0385. 52(1), s. 128–149. doi: 10.1177/0038038516673528.
 • Flemmen, Magne & Hjellbrekke, Johannes (2016). Response: Not so fast: A comment on Atkinson and Deeming's 'Class and cuisine in contemporary Britain: The social space, the space of food and their homology'. Sociological Review. ISSN 0038-0261. 64(1), s. 184–193. doi: 10.1111/1467-954X.12350.
 • Flemmen, Magne (2014). The Politics of the Service Class: The homology of positions and position-takings. European Societies. ISSN 1461-6696. 16(4), s. 543–569. doi: 10.1080/14616696.2013.817597.
 • Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2014). Klasser og eliter. I Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli & Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02183-6. s. 25–38.
 • Flemmen, Magne (2014). The politics of the service class: The homology of positions and position-takings. European Societies. ISSN 1461-6696. 16(4), s. 543–569. doi: 10.1080/14616696.2013.817597.
 • Flemmen, Magne (2013). Putting Bourdieu to work for class analysis: reflections on some recent contributions. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 64(2), s. 325–343. doi: 10.1111/1468-4446.12020.
 • Flemmen, Magne (2012). The Structure of the Upper Class: A Social Space Approach. Sociology. ISSN 0038-0385. 46(6), s. 1039–1058. doi: 10.1177/0038038512437899.
 • Flemmen, Magne (2010). Lukning i overklassen. I Dahlgren, Kenneth & Ljunggren, Jørn (Red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01580-4. s. 228–239.
 • Flemmen, Magne (2009). Den økonomiske overklassens sosiale lukning. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 50(4), s. 493–522.

Se alle arbeider i Cristin

 • Flemmen, Magne & Helle, Gunnar Bugge (2021). Klasse og politikk: et møte med Daniel Gaxie. sosiologen.no.
 • Flemmen, Magne & Helle, Gunnar Bugge (2021). Den skjulte utestengningen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Flemmen, Magne (2019). Eliter og makt i dagens Norge. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hansen, Marianne Nordli & Flemmen, Magne (2019). – Fattige velger ikke å ha lite penger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 3–3.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2019). Class and status: reply to comments. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 70(3), s. 924–926. doi: 10.1111/1468-4446.12671.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2019). Omnivorousness and openness: comments to Tak Wing Chan. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 70(3), s. 807–815. doi: 10.1111/1468-4446.12653.
 • Ljunggren, Jørn & Flemmen, Magne (2019). Klassesamfunnet 2.0.
 • Flemmen, Magne & Toft, Maren (2019). Sluttreplikk til Rogne om klasseforskning. sosiologen.no.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). Klassesamfunnet: graven er tom. sosiologen.no.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). Hvordan (ikke) studere klassesamfunnet. sosiologen.no.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). Klassestrukturen er ikke en målefeil. sosiologen.no.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2018). Class gender intersections and the homology of social and symboloc space.
 • Hansen, Marianne Nordli & Flemmen, Magne (2018). Agendakveld: Er Norge et klassesamfunn?
 • Flemmen, Magne (2018). What does inequality do to us? .
 • Flemmen, Magne (2018). Politiske skillelinjer blant arbeidere.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2017). Was class society really ever on the wane? Revisiting and reframing the 'Death of class' debate.
 • Jarness, Vegard & Flemmen, Magne (2014). Revisiting Closure Theory.
 • Flemmen, Magne (2014). Book Review: Matt Dawson, Late Modernity, Individualization and Socialism: An Associational Critique of Neoliberalism. Sociology. ISSN 0038-0385. 48(6), s. 1242–1244. doi: 10.1177/0038038514547800.
 • Flemmen, Magne (2013). Class, Individualization and Late Modernity: In Search of the Reflexive Worker - Will Atkinson. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2010. - VIII, 245 s. (Identity studies in the social sciences). Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 56(2), s. 192–193. doi: 10.1177/0001699313479855.
 • Flemmen, Magne (2013). Skjulte klasser i Danmark. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 40(1/2), s. 131–142.
 • Flemmen, Magne (2013). Book Review: Class, Individualization and Late Modernity: In Search of the Reflexive Worker. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 56(2), s. 192–193. doi: 10.1177/0001699313479855.
 • Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2013). Om klasse og kultur. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2013). Klasse-tabu. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 52–53.
 • Flemmen, Magne (2012). Vår tids viktigste sosiolog. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 22–23.
 • Flemmen, Magne (2012). Visjonær reformisme [anmeldelse av Michael Harringtons Socialism: Past and Future]. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Flemmen, Magne (2012). Bourdieu og korrespondanseanalyse. Socius. ISSN 0809-5574. s. 75–76.
 • Flemmen, Magne (2010). Om demokratipessimisme og sosiologiens rolle. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 18(4), s. 379–386.
 • Flemmen, Magne (2010). Den vanskelige distinksjonen. Anmeldelse av Tony Bennett m.fl. Culture, Class, Distinction. Agora. ISSN 0800-7136. 28(3), s. 235–244.
 • Flemmen, Magne (2010). Overklassen som et sosialt rom. Utkast til en analyse.
 • Flemmen, Magne (2009). Raddisjournalister. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Utrygt samfunn. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Klimakolonialisme. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Grunnskolens klasseskiller. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Hijab midt i krisa. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Marx og krisene. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Solidaritet og hykleri. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Arbeidsløshet. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Statussyndromet. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Ytelsesmyten. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Urettferdig. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Flemmen, Magne (2009). Social closure of the economic upper class.
 • Flemmen, Magne (2009). Klassestrukturasjon av kjærlighet og suksess i overklassen.
 • Flemmen, Magne (2009). Structurations of upper class love and success.
 • Flemmen, Magne (2009). Constructing Classes In Official Statistics.
 • Flemmen, Magne (2009). Sosial lukning i den økonomiske overklassen.
 • Flemmen, Magne (2009). Class Structuration of Upper Class Love and Success.
 • Flemmen, Magne (2009). Class Structuration of Upper Class Love and Success.
 • Flemmen, Magne (2008). Eliten og eierne: En klasse for seg. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Flemmen, Magne (2008). Om lukkingen av overklassen. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Flemmen, Magne (2008). Den nye overklassen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Flemmen, Magne (2008). Tjener 50 ganger mer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Flemmen, Magne (2008). Klasseforskjell skaper ulikhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Flemmen, Magne (2008). Uren juss. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2008). Den arvelige ulikheten. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2008). Fem på Globaliseringskonferansen:. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Flemmen, Magne (2008). Sosial lukning i den økonomiske overklassen.
 • Flemmen, Magne (2007). Middelklassemyter. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hansen, Marianne Nordli; Flemmen, Magne & Andersen, Patrick Lie (2009). The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final report from the classification procject. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo.. ISSN 0809-8786. 2009(1).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. feb. 2014 14:12 - Sist endret 14. jan. 2022 11:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter