Magne Paalgard Flemmen

Bilde av Magne Paalgard Flemmen
English version of this page
Telefon +47 22854270
Rom 410
Treffetider fredager kl 13-14
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Treffetid

Fredager kl 13-14, digitalt. Ingen avtale nødvendig; bare å komme innom. 

Faglige interesser

 • Klasseteori/klasseanalyse
 • Sosial ulikhet
 • Kultur- og politisk sosiologi
 • Elitesosiologi
 • Teorier om sosial lukning
 • Anthony Giddens og strukturasjonsteori
 • Kulturell kapital
 • Sosiologisk teori

Veiledning

Jeg kan veilede på temaer knyttet til mine forskningsinteresser. Dette kan dreie seg om sosial ulikhet og klasseskiller eller eliter. Jeg kan også veilede studenter med interesser i retning kultursosiologi og politisk sosiologi, spesielt der disse er knyttet til spørsmål om makt, ulikhet og klasse. 

Undervisning

Jeg forelser i SOS1003 -- Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn; SOS2100 - Ulikhet, klasse og lagdeling; SOS4013 -- Klasse og ulikhet: sentrale debatter med Marianne Nordli Hansen. Jeg foreleser også om på SOS1000 - Innføring i sosiologi (enkeltforelesninger om klasse, ulikhet og utdanning) og på SOS2001 -- Moderne sosialteori (om Bourdieu)

 

Bakgrunn

 • PhD i sosiologi. UiO 2013
 • MA sosiologi, UiO 2008.
 • Vit.ass. ved instituttet fra 2006-2008.

Full CV (i PDF)

 

Emneord: Sosiologi, Klasse, Sosial ulikhet. Kultursosiologi, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori
Publisert 28. feb. 2014 14:12 - Sist endret 6. nov. 2020 10:39

Prosjekter