Magne Paalgard Flemmen

Bilde av Magne Paalgard Flemmen
English version of this page
Telefon +47 22854270
Rom 410
Treffetider fredager kl 13-14
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Treffetid

Fredager kl 13-14, digitalt. Ingen avtale nødvendig; bare å komme innom. 

Faglige interesser

 • Klasseteori/klasseanalyse
 • Sosial ulikhet
 • Kultur- og politisk sosiologi
 • Elitesosiologi
 • Teorier om sosial lukning
 • Anthony Giddens og strukturasjonsteori
 • Kulturell kapital
 • Sosiologisk teori

Veiledning

Jeg kan veilede på temaer knyttet til mine forskningsinteresser. Dette kan dreie seg om sosial ulikhet og klasseskiller eller eliter. Jeg kan også veilede studenter med interesser i retning kultursosiologi og politisk sosiologi, spesielt der disse er knyttet til spørsmål om makt, ulikhet og klasse. 

Undervisning

Jeg forelser i SOS1003 -- Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn; SOS2100 - Ulikhet, klasse og lagdeling; SOS4013 -- Klasse og ulikhet: sentrale debatter med Marianne Nordli Hansen. Jeg foreleser også om på SOS1000 - Innføring i sosiologi (enkeltforelesninger om klasse, ulikhet og utdanning) og på SOS2001 -- Moderne sosialteori (om Bourdieu)

 

Bakgrunn

 • PhD i sosiologi. UiO 2013
 • MA sosiologi, UiO 2008.
 • Vit.ass. ved instituttet fra 2006-2008.

Full CV (i PDF)

 

Emneord: Sosiologi, Klasse, Sosial ulikhet. Kultursosiologi, Politisk sosiologi, Sosiologisk teori

Publikasjoner

 • Flemmen, Magne (2020). On what class is and how it works. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(1), s 71- 75 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-09
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2019). Class, Lifestyles and Politics: Homologies of Social Position, Taste and Political Stances, In Jörg Blasius; Frédéric Lebaron; Brigitte Le Roux & Andreas Schmitz (ed.),  Empirical Investigations of Social Space.  Springer.  ISBN 9783030153861.  Kapittel 10.  s 155 - 174
 • Jarness, Vegard & Flemmen, Magne (2019). A struggle on two fronts: boundary drawing in the lower region of the social space and the symbolic market for ‘down‐to‐earthness. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  70(1), s 166- 189 . doi: 10.1111/1468-4446.12345 Vis sammendrag
 • Jarness, Vegard; Flemmen, Magne & Rosenlund, Lennart (2019). From Class Politics to Classed Politics. Sociology.  ISSN 0038-0385.  53(5), s 879- 899 . doi: 10.1177/0038038519838740 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Savage, Mike & Flemmen, Magne (2019). Life narratives and personal identity: The end of linear social mobility?. Cultural and social history.  ISSN 1478-0038.  16(1), s 85- 101 . doi: 10.1080/14780038.2019.1574049
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2019). Var klassesamfunnet noen gang på hell?. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  3(2), s 137- 155 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Flemmen, Magne & Haakestad, Hedda (2018). Class and politics in twenty-first century Norway: a homology of positions and position-taking. European Societies.  ISSN 1461-6696.  20(3), s 401- 423 . doi: 10.1080/14616696.2017.1371318
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2018). Class and status: on the misconstrual of the conceptual distinction and a neo-Bourdieusian alternative. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  0(0), s 1- 51 . doi: 10.1111/1468-4446.12508 Vis sammendrag
 • Jarness, Vegard; Pedersen, Willy & Flemmen, Magne (2018). The discreet charm of the children of the bourgeoisie: economic capital and its symbolic expressions at an elite business school. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315. . doi: 10.1111/1468-4446.12625 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Willy; Jarness, Vegard & Flemmen, Magne (2018). Revenge of the nerds: Cultural capital and the politics of lifestyle among adolescent elites. Poetics.  ISSN 0304-422X.  70, s 54- 66 . doi: 10.1016/j.poetic.2018.05.002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). The gendered reproduction of the upper class, In Olav Korsnes; Johan Heilbron; Johannes Hjellbrekke; Felix Bühlmann & Mike Savage (ed.),  New Directions in Elite Studies.  Routledge.  ISBN 978-1138059191.  6.  s 113 - 133
 • Flemmen, Magne; Hjellbrekke, Johannes & Jarness, Vegard (2017). Class, culture and culinary tastes: cultural distinctions and social class divisions in contemporary Norway. Sociology.  ISSN 0038-0385.  52(1), s 128- 149 . doi: 10.1177/0038038516673528
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2017). Social space and cultural class divisions: the forms of capital and contemporary lifestyle differentiation. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  69(1), s 124- 153 . doi: 10.1111/1468-4446.12295
 • Flemmen, Magne & Savage, Mike (2017). The politics of nationalism and white racism in the UK. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  68, s S233- S264 . doi: 10.1111/1468-4446.12311
 • Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology.  ISSN 0038-0385.  51(6), s 1277- 1298 . doi: 10.1177/0038038517706325 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ljunggren, Jørn; Toft, Maren & Flemmen, Magne (2017). Geografiske klasseskiller : Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 17.  s 359 - 376
 • Reeves, Aaron; Friedman, Sam; Rahal, Charles & Flemmen, Magne (2017). The Decline and Persistence of the Old Boy: Private Schools and Elite Recruitment 1897-2016. American Sociological Review.  ISSN 0003-1224.  82(6), s 1139- 1166 . doi: 10.1177/0003122417735742
 • Schmitz, Andreas; Flemmen, Magne & Rosenlund, Lennart (2017). Social class, symbolic domination, and angst: The example of the Norwegian social space. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.  66(3), s 623- 644 . doi: 10.1177/0038026117738924
 • Flemmen, Magne & Hjellbrekke, Johannes (2016). Response: Not so fast: A comment on Atkinson and Deeming's 'Class and cuisine in contemporary Britain: The social space, the space of food and their homology'. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.  64(1), s 184- 193 . doi: 10.1111/1467-954X.12350
 • Flemmen, Magne (2014). The Politics of the Service Class: The homology of positions and position-takings. European Societies.  ISSN 1461-6696.  16(4), s 543- 569 . doi: 10.1080/14616696.2013.817597
 • Flemmen, Magne (2014). The politics of the service class: The homology of positions and position-takings. European Societies.  ISSN 1461-6696.  16(4), s 543- 569 . doi: 10.1080/14616696.2013.817597
 • Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2014). Klasser og eliter, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  2.  s 25 - 38
 • Flemmen, Magne (2013). Putting Bourdieu to work for class analysis: reflections on some recent contributions. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  64(2), s 325- 343 . doi: 10.1111/1468-4446.12020
 • Flemmen, Magne (2012). The Structure of the Upper Class: A Social Space Approach. Sociology.  ISSN 0038-0385.  46(6), s 1039- 1058 . doi: 10.1177/0038038512437899
 • Flemmen, Magne (2010). Lukning i overklassen, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.),  Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01580-4.  16.  s 228 - 239
 • Flemmen, Magne (2009). Den økonomiske overklassens sosiale lukning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  50(4), s 493- 522

Se alle arbeider i Cristin

 • Flemmen, Magne & Helle, Gunnar Bugge (2021). Klasse og politikk: et møte med Daniel Gaxie. sosiologen.no.
 • Flemmen, Magne & Helle, Gunnar Bugge (2021). Den skjulte utestengningen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (14. januar)
 • Flemmen, Magne (2019). Eliter og makt i dagens Norge. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 35
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2019). Class and status: reply to comments. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  70(3), s 924- 926 . doi: 10.1111/1468-4446.12671
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2019). Omnivorousness and openness: comments to Tak Wing Chan. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  70(3), s 807- 815 . doi: 10.1111/1468-4446.12653
 • Flemmen, Magne & Toft, Maren (2019). Sluttreplikk til Rogne om klasseforskning. sosiologen.no.
 • Hansen, Marianne Nordli & Flemmen, Magne (2019). – Fattige velger ikke å ha lite penger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Ljunggren, Jørn & Flemmen, Magne (2019). Klassesamfunnet 2.0.
 • Flemmen, Magne (2018). Politiske skillelinjer blant arbeidere.
 • Flemmen, Magne (2018). What does inequality do to us?.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2018). Class gender intersections and the homology of social and symboloc space.
 • Hansen, Marianne Nordli & Flemmen, Magne (2018). Agendakveld: Er Norge et klassesamfunn?.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). Hvordan (ikke) studere klassesamfunnet. sosiologen.no.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). Klassesamfunnet: graven er tom. sosiologen.no.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). Klassestrukturen er ikke en målefeil. sosiologen.no.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2017). Was class society really ever on the wane? Revisiting and reframing the 'Death of class' debate.
 • Flemmen, Magne (2014). Book Review: Matt Dawson, Late Modernity, Individualization and Socialism: An Associational Critique of Neoliberalism. Sociology.  ISSN 0038-0385.  48(6), s 1242- 1244 . doi: 10.1177/0038038514547800
 • Jarness, Vegard & Flemmen, Magne (2014). Revisiting Closure Theory.
 • Flemmen, Magne (2013). Book Review: Class, Individualization and Late Modernity: In Search of the Reflexive Worker. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  56(2), s 192- 193 . doi: 10.1177/0001699313479855
 • Flemmen, Magne (2013). Class, Individualization and Late Modernity: In Search of the Reflexive Worker - Will Atkinson. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2010. - VIII, 245 s. (Identity studies in the social sciences). Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  56(2), s 192- 193 . doi: 10.1177/0001699313479855
 • Flemmen, Magne (2013). Skjulte klasser i Danmark. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  40(1/2), s 131- 142
 • Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2013). Klasse-tabu. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 52- 53
 • Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2013). Om klasse og kultur. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: http://morgenbladet.no/debatt/2013/om_klasse_og_kultur#.UTRFW3fLtyI
 • Flemmen, Magne (2012). Bourdieu og korrespondanseanalyse. Socius.  ISSN 0809-5574.  (1), s 75- 76
 • Flemmen, Magne (2012). Visjonær reformisme [anmeldelse av Michael Harringtons Socialism: Past and Future]. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Flemmen, Magne (2012). Vår tids viktigste sosiolog. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 23
 • Flemmen, Magne (2010). Den vanskelige distinksjonen. Anmeldelse av Tony Bennett m.fl. Culture, Class, Distinction. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  28(3), s 235- 244
 • Flemmen, Magne (2010). Om demokratipessimisme og sosiologiens rolle. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  18(4), s 379- 386
 • Flemmen, Magne (2010). Overklassen som et sosialt rom. Utkast til en analyse.
 • Flemmen, Magne (2009). Arbeidsløshet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Class Structuration of Upper Class Love and Success.
 • Flemmen, Magne (2009). Class Structuration of Upper Class Love and Success.
 • Flemmen, Magne (2009). Constructing Classes In Official Statistics.
 • Flemmen, Magne (2009). Grunnskolens klasseskiller. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Hijab midt i krisa. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Klassestrukturasjon av kjærlighet og suksess i overklassen.
 • Flemmen, Magne (2009). Klimakolonialisme. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Marx og krisene. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Raddisjournalister. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Social closure of the economic upper class.
 • Flemmen, Magne (2009). Solidaritet og hykleri. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Sosial lukning i den økonomiske overklassen.
 • Flemmen, Magne (2009). Statussyndromet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Structurations of upper class love and success.
 • Flemmen, Magne (2009). Urettferdig. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Flemmen, Magne (2009). Utrygt samfunn. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2009). Ytelsesmyten. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Hansen, Marianne Nordli; Flemmen, Magne & Andersen, Patrick Lie (2009). The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final report from the classification procject. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 1.
 • Flemmen, Magne (2008). Den arvelige ulikheten. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2008). Den nye overklassen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Flemmen, Magne (2008). Eliten og eierne: En klasse for seg. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Flemmen, Magne (2008). Fem på Globaliseringskonferansen:. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Flemmen, Magne (2008). Klasseforskjell skaper ulikhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Flemmen, Magne (2008). Om lukkingen av overklassen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Flemmen, Magne (2008). Sosial lukning i den økonomiske overklassen.
 • Flemmen, Magne (2008). Tjener 50 ganger mer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Flemmen, Magne (2008). Uren juss. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Flemmen, Magne (2007). Middelklassemyter. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. feb. 2014 14:12 - Sist endret 6. nov. 2020 10:39

Prosjekter