English version of this page

Strategier for middelklasse-reproduksjon (avsluttet)

Dette prosjektet studerer ulike prosesser som klassestrukturer vedvarer eller endres gjennom.

Middleklasse familie

Illustrasjon: Colourbox.com ©

Om prosjektet

 Ved hjelp av ulike metoder undersøker prosjektet permanens og endring i den sosiale klassestrukturen i det norske samfunnet, med særlig vekt på betydningen av dette for "strategier" for middelklasse-reproduksjon.

Dette innebærer empirisk undersøkelse av de sosiale klasseskillene i dagens Norge, samt å spore hvordan disse skillene forholder seg til en rekke andre aspekter av samfunnsliv, ikke minst betydningen av ulike former for kapital på strategier for enten sosial mobilitet eller stabilitet.

Prosjektet går i dialog med nyere og pågående internasjonal forskning om disse spørsmålene. Å analysere disse mønstrene og prosessene i et relativt egalitært samfunn vil gi innsikt i generelle og nasjonale særegenheter ved sosiale klasseskiller og deres transformasjon eller reproduksjon. Dette vil generere kunnskap om sosiale ulikhetsprosesser generelt og sosial mobilitet i særdeleshet.

Gå til de engelske sidene.

Varighet

Februar 2014 - juni 2018

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 3 340 000.

  • Fri prosjektstøtte for humanoria og samfunnsviteskap (FRIHUMSAM
  • Forskningsrådet
Emneord: Middleklasse, sosialmobilitet, utdanning
Publisert 12. sep. 2016 12:43 - Sist endret 11. mai 2020 11:39

Kontakt