Programrådet for sosiologi

Navn  
Anniken Hagelund Leder, undervisningsleder
Bjørn Schiermer AndersenBjørn Schiermer AndersenBjørn Schiermer Andersen Fast ansatt
Inger Furseth Fast ansatt
Marianne Nordli Hansen Fast ansatt
Torbjørn Skardhamar Fast ansatt
Laura Maria Führer Midlertidig ansatt
Adrian Farner Rogne Midlertidig ansatt
Endre Henjum Studentrepresentant bachelor, programutvalget i sosiologi
Maja Feng Mikalsen Studentrepresentant master, programutvalget i sosiologi
Nora Warholm Essahli Studentrepresentant master, programutvalget i sosiologi (vara)

Programrådssekretær: Marie Johanne Talleraas

Publisert 11. aug. 2010 13:53 - Sist endret 17. sep. 2019 15:18