Programrådet for sosiologi

Navn  
Torbjørn Skardhamar Leder, undervisningsleder
Bjørn Schiermer AndersenBjørn Schiermer AndersenBjørn Schiermer Andersen Fast ansatt
Cathrine Holst Fast ansatt
Magne Flemmen Fast ansatt
Trude Lappegård Fast ansatt
Eirik Jerven Berger Midlertidig ansatt
Adrian Farner Rogne Midlertidig ansatt
Turid Henning Studentrepresentant bachelor, PU sosiologi
Thora Bjørke Sanderg Studentrepresentant master, PU sosiologi
Jurate Viskantaite Studentrepresentant master, PU sosiologi (vara)
Victoria Selle Studentrepresentant bachelor, PU sosiologi (vara)

Programrådssekretær: studiekonsulent for bachelorprogrammet i sosiologi

Publisert 11. aug. 2010 13:53 - Sist endret 23. sep. 2021 08:56