Aleksander Madsen

Faglige interesser

 • Sosial lagdeling, segregering og mobilitet
 • Etniske minoriteter i utdanning og arbeidsmarked
 • Karriereforløp og arbeidsmarkedstilknytning
 • Velferdsstat, velferdsordninger og trygd
 • Sosial ulikhet og klasse
 • Statistiske metoder og kausalitet

Undervisning

SOSGEO1120 - Kvantitativ metode

Bakgrunn

 • Postdoktor ved ISS, UiO, 2021 - d.d.
 • Forsker ved NIFU (10%), 2021 - d.d.
 • Forsker ved NIFU, 2019 - 2021
 • PhD stipendiat ved Senter for Profesjonsstudier, OsloMet, 2014 - 2018
 • Master i sosiologi ved ISS, UiO, 2013

 

Emneord: Sosiologi, Sosial ulikhet, Segregering, Arbeidsmarked, Minoriteter

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Gunnes, Hebe; Madsen, Aleksander Årnes; Ulvestad, Marte E.S.; Wendt, Kaja Kathrine & Langfeldt, Liv (2020). Kartlegging av postdoktorstillingen : Mål, praksis og erfaringer. NIFU-rapport. 31. Vis sammendrag
 • Nesje, Kjersti; Skjelbred, Siv-Elisabeth & Madsen, Aleksander Årnes (2020). Tilfredshet med utdanningen og situasjonen på arbeidsmarkedet blant nyutdannede mastere : Resultater fra Kandidatundersøkelsen 2019. NIFU-rapport. 24. Vis sammendrag
 • Reiling, Rune Borgan; Madsen, Aleksander Årnes & Ulvestad, Marte E.S. (2020). Doktorgradsundersøkelsen 2019 : En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015. NIFU-rapport. 19. Vis sammendrag
 • Skålholt, Asgeir; Madsen, Aleksander Årnes & Skjelbred, Siv-Elisabeth (2020). Fagskoleutdannedes karriereveier : Funn fra en undersøkelse av personer uteksaminert med fagskoleutdanning i 2017 og 2018. NIFU-rapport. 12. Vis sammendrag
 • Støren, Liv Anne; Mark, Michael Spjelkavik; Madsen, Aleksander Årnes; Olsen, Dorothy Sutherland; Klitkou, Antje; Ulvestad, Marte E.S. & Tømte, Cathrine Edelhard (2020). Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater med høyere utdanning. NIFU-rapport. 15. Vis sammendrag
 • Madsen, Aleksander Årnes (2019). Interrupted careers: A study of social divisions in long-term sickness absence and work attrition.
 • Madsen, Aleksander Årnes & Fekjær, Silje Bringsrud (2019). Det er liten dekning for å snakke om «doktorsyke». Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Røsdal, Trude; Madsen, Aleksander Årnes; Næss, Terje & Larsen, Even Peder Hellan (2019). Kompetanse om vold og overgrep i nære relasjoner: innledende kartlegging av føringer, opplæringsstrukturer og kompetansebehov. NIFU-rapport. 26. Vis sammendrag
 • Skjelbred, Siv-Elisabeth; Nesje, Kjersti; Madsen, Aleksander Årnes & Wiers-Jenssen, Jannecke (2019). Betydningen av utdanning fra utlandet for tidlig karriere. NIFU-rapport. 32. Vis sammendrag
 • Madsen, Aleksander Årnes (2017). Educational mismatch and health.
 • Madsen, Aleksander Årnes & Wiborg, Øyvind N (2017). Norwegian teachers and wages. Why do men earn more than women?.
 • Abrahamsen, Bente; Hougaard, Peter Forde; Madsen, Aleksander Årnes; Leseth, Anne; Osland, Oddgeir & Zlatanovic, Tatjana (2016). Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen.
 • Madsen, Aleksander Årnes & Wiborg, Øyvind N (2016). Gender wage gap among Norwegian teachers - trends and mechanisms.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. jan. 2021 16:21 - Sist endret 7. mai 2021 11:57