Aleksander Madsen

Bilde av Aleksander Madsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Sosial lagdeling, segregering og mobilitet
 • Etniske minoriteter i utdanning og arbeidsmarked
 • Karriereforløp og arbeidsmarkedstilknytning
 • Velferdsstat, velferdsordninger og trygd
 • Sosial ulikhet og klasse
 • Statistiske metoder og kausalitet

Undervisning

SOSGEO1120 - Kvantitativ metode

Bakgrunn

 • Postdoktor ved ISS, UiO, 2021 - d.d.
 • Forsker ved NIFU (10%), 2021 - d.d.
 • Forsker ved NIFU, 2019 - 2021
 • PhD stipendiat ved Senter for Profesjonsstudier, OsloMet, 2014 - 2018
 • Master i sosiologi ved ISS, UiO, 2013

 

Emneord: Sosiologi, Sosial ulikhet, Segregering, Arbeidsmarked, Minoriteter
Publisert 25. jan. 2021 16:21 - Sist endret 7. mai 2021 11:57