Tian Sørhaug

Professor emeritus
Bilde av Tian Sørhaug
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus N-0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern N-0317 Oslo

Faglige interesser

  • Interessene er svært varierte og inkluderer den sosiale organiseringen av skip, organiseringen av den terapeutiske prosess, kulturelle og utviklingsmessige studier av ingeniørvirksomheter og større organisasjoner, departementer, universiteter, sykehus og forskningsinstitutter. Tian har også forsket på rus, prostitusjon og AIDS.
  • En gjennomgående interesse er interaksjonen mellom makt, tillit og språk, legitimering og forandring i moderne organisasjoner (både private og offentlige).
  • De siste årene har fokus vært på lederskap, konstruksjon av autoritet, organisatorisk variasjon/endring og den grunnleggende relasjonen mellom arbeid og kapital i en globalisert økonomi, der informasjonsbehandling og kunnskap er en kritisk produktiv faktor.

Bakgrunn

  • Har cand mag. og cand. polit i sosialantropolologi fra Universietet i Oslo.
  • Begynte å jobbe på arbeidsforskningsinstituttet (AFI – WRI) som forskningsassistent i 1977, og har siden vært både seniorforsker og direktør ved instituttet.
  • Har jobbet som forsker og foreleser ved Universietet i Oslo, University of Stanford, MIT og Bristol University.
  • Sørhaug har også vært direktør for TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur) ved Universitetet i Oslo.
Emneord: Sosiologi, organisasjon-arbeid-ledelse
Publisert 3. okt. 2010 19:43 - Sist endret 6. mars 2019 11:13

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter