Tian Sørhaug

Professor emeritus
Bilde av Tian Sørhaug
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus N-0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern N-0317 Oslo

Faglige interesser

 • Interessene er svært varierte og inkluderer den sosiale organiseringen av skip, organiseringen av den terapeutiske prosess, kulturelle og utviklingsmessige studier av ingeniørvirksomheter og større organisasjoner, departementer, universiteter, sykehus og forskningsinstitutter. Tian har også forsket på rus, prostitusjon og AIDS.
 • En gjennomgående interesse er interaksjonen mellom makt, tillit og språk, legitimering og forandring i moderne organisasjoner (både private og offentlige).
 • De siste årene har fokus vært på lederskap, konstruksjon av autoritet, organisatorisk variasjon/endring og den grunnleggende relasjonen mellom arbeid og kapital i en globalisert økonomi, der informasjonsbehandling og kunnskap er en kritisk produktiv faktor.

Bakgrunn

 • Har cand mag. og cand. polit i sosialantropolologi fra Universietet i Oslo.
 • Begynte å jobbe på arbeidsforskningsinstituttet (AFI – WRI) som forskningsassistent i 1977, og har siden vært både seniorforsker og direktør ved instituttet.
 • Har jobbet som forsker og foreleser ved Universietet i Oslo, University of Stanford, MIT og Bristol University.
 • Sørhaug har også vært direktør for TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur) ved Universitetet i Oslo.
Emneord: Sosiologi, organisasjon-arbeid-ledelse

Publikasjoner

 • Sørhaug, Hans Christian (2010). Lederskap: Mellom ledelse og styring. I Ladegård, Gro & Vabo, Signy Irene (Red.), Ledelse og styring. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0879-1. s. 71–85.
 • Sørhaug, Hans Christian (2009). Rationality and community in an audit society. A theoretical reflection on new public reforms and the value basis of a welfare society. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 39(1), s. 61–65.
 • Aarseth, Wenche & Sørhaug, Hans Christian (2009). Improving business performance in multi-company projects through 'cooperative power': presentation of a collaborative model. International Journal of Business Performance Management (IJBPM). ISSN 1368-4892. 11(4), s. 364–382.
 • Sørhaug, Hans Christian (2007). The Drama of Society: Capitalism, Labour and Love. Organization Studies. ISSN 0170-8406. 28(8), s. 1285–1296. doi: 10.1177/0170840607079225.
 • Sørhaug, Hans Christian (2006). Gull, arbeid og galskap. Om normalitet og modernitet. I Eriksen, Thomas Hylland & Breivik, Jan-Kåre (Red.), Normalitet. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-01062-8. s. 275–317.
 • Sørhaug, Hans Christian (2006). Teoretisk forståelsesramme for oppsøkende sosialt arbeid. I Erdal, Børge (Red.), Ute - inne : oppsøkende sosialt arbeid med ungdom. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-34795-6. s. 337–357.
 • Solheim, Jorunn & Sørhaug, Hans Christian (2005). Om det kloke og det konkrete. Noen ord om og til Harald Eidheim. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 210–214.
 • Sørhaug, Hans Christian (2002). Fetisjerte relasjoner - arbeid, autoritet og kjønn. I Ellingsæter, Anne Lise & Solheim, Jorun (Red.), Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30563-3.
 • Sørhaug, Hans Christian (2000). "Maktens vaner". Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. Vol. 17.(Nr. 1.), s. 28–38.
 • Sørhaug, Hans Christian (1998). Når forskjellene er forskjellige. Et notat om den gode universalisme og en fotnote til debatten mellom Borchgrevink og Grønhaug. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 130–144.
 • Sørhaug, Hans Christian (1998). "Ungdom og selvinitiering. Notater om slekt, familie og rituelt arbeid i moderne samfunn". I Skaarderud, F. & Isdahl, Per Johan (Red.), Kroppstanker. Universitetsforlaget, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1998). "Når Forskjeller er forskjellige. Et notat om den gode universialisme". Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285.
 • Sørhaug, Hans Christian (1996). "Forskjellig Asom om ~=. Terapeutisk kyndighet og økonomiske kalkyler: en rasjonalitetskonflikt?". I Waal, Helge (Red.), Antologi for SIFA. Statens Institutt for Alkoholforskning..
 • Sørhaug, Hans Christian (1995). "The Semantics of Love. Emerging Family Patterns". I Borchgrevink, T. & Holter, Ø. Gullvåg (Red.), Labour of Love. Beyond the self-evidence of everyday life. Avebury..
 • Sørhaug, Hans Christian (1995). "Leadership: On the Sociology of the Personal". I Krogager, P. (Red.), Ubevidste processer i organisation og ledelse. Dansk Industri..
 • Sørhaug, Hans Christian (1995). "Det indres profesjon. Augustins fotnote". I Reichelt, Sissel (Red.), Psykologi i forandring. Jubileumsbok. Norsk psykologiforening 60 år.
 • Sørhaug, Hans Christian (1995). "Forskning om forsøk". I Eikeland, Olav & Finsrud, H. D. (Red.), Forskning og handling. AFI, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1994). "Der går grensen! Om rusen, arbeidets og kjærlighetens betydning". I Arnstberg, Karl-Olov (Red.), Forbjudet, Farligt, Frestande. Om tabu i vår tid. Stockholm..
 • Sørhaug, Hans Christian (1994). "Ideer om ledelse i Norge: doktriner, makt og praksis". Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X.
 • Sørhaug, Hans Christian (1992). "A review of William Foot Whyte (ed):Parcipatory Action Research". Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X.
 • Sørhaug, Hans Christian (1992). "Magi er et empirisk faktum". Sosiolog-nytt. ISSN 0333-3205.
 • Sørhaug, Hans Christian (1991). "Institutt for Sosiologi: Et sakralt byråkrati", Jubileumsskrift for Institutt for Sosiologi. Universitetet i Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1991). "Kjærlighetens semantikk. Familiemønstre mot år 2000". Fokus på familien. ISSN 0332-5415.
 • Sørhaug, Hans Christian (1990). "Mannlig forskingskultur?", Mannlighet og forståelse. NORAS..
 • Sørhaug, Hans Christian (1990). "Den nordiske modellen - hindring eller konkurransefortrinn?", Nordisk arbeidslivspolitikk. Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1990). "Produksjonsformer og forandringer i arbeidets etikk, teoretiske paradokser og kontraster". Plan og Arbeid. ISSN 0032-0609.
 • Sørhaug, Hans Christian (1989). "Kake eller konfekt? Utkast til en teori om frivillige organisasjoners politiske økonomi". I Brox, Ottar & Gullestad, Marianne (Red.), På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Ad Notam, Oslo..
 • Solheim, Jorun & Sørhaug, Hans Christian (1987). "Hvis du ikke har vært her før, har du ikke noe her å gjøre". Samtiden. ISSN 0036-3928.
 • Sørhaug, Hans Christian (1986). "Det medisinske kuppet". Liv. ISSN 0801-1206.
 • Sørhaug, Hans Christian (1986). "Det profesjonelle martyrium". Liv. ISSN 0801-1206.
 • Sørhaug, Hans Christian (1985). "Tykke beskrivelser og behandling om kvalitative metoders nødvendighet og begrensning innenfor evaluering og forskning". I Hallhjem, Odd Arild. (Red.), Behandlingsforskning. Statens Sentralråd for Narkotikaproblem, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1985). "Ungdom som historisk og kulturelt fenomen", Nye tider - nye behov. Kultur- og vitenskapsdepartementet, STUI, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1984). "Totemisme på norsk - betraktninger om den norske sosialdemokratismens vesen.". I Klausen, Arne Martin (Red.), Den norske væremåten. Cappelens forlag, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1984). "Rituelt liv i et kongelig sosialdemokrati". Samtiden. ISSN 0036-3928.
 • Sørhaug, Hans Christian (1984). "Etikk i praksis er alltid paradoksalt.". Antropolognytt. ISSN 0332-9429.
 • Sørhaug, Hans Christian (1981). "Kritikk av den terapeutiske fornuft". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørhaug, Hans Christian (2016). Gull, arbeid og galskap. Penger og objekttrøbbel. Fagbokforlaget. ISBN 9788245018967. 279 s.
 • Sørhaug, Hans Christian (2004). Managementalitet og autoritetens forvandling. Ledelse i en kunnskapsøkonomi. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-572-5. 325 s.
 • Sørhaug, Hans Christian (1996). Om ledelse. Makt og tillit i moderne organisering. Universitetsforlaget, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1996). Fornuftens fantasier. Antropologiske essays om moderne livsformer. Universitetsforlaget, Oslo..

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørhaug, Hans Christian (2011). Sjekketipsene til en het høst. [Internett]. www.tv2.no.
 • Sørhaug, Hans Christian (2011). Trygghet, samhold og konflikter. [Avis]. Adresseavisen .
 • Sørhaug, Hans Christian (2011). Røkke dyrker det heroiske lederskapet. [Internett]. e24.no.
 • Sørhaug, Hans Christian (2005). Arbetet blir familjært och familjen ett arbete. Axess. ISSN 1651-0941. s. 14–17.
 • Sørhaug, Hans Christian (2001). Fra on time til online. Mot en ny sosial kontrakt. Horisont : næringspolitisk skriftserie. ISSN 1502-3699. 1(1).
 • Sørhaug, Hans Christian (1996). "Ledelse på Norsk". Bedre bedrift. ISSN 0801-6127.
 • Sørhaug, Hans Christian (1994). "Vår fleksible framtid? Refleksjoner og spekulasjoner fra USA". Bedre bedrift. ISSN 0801-6127.
 • Sørhaug, Hans Christian (1990). "The semantics of technology or how things are being said with things".
 • Sørhaug, Hans Christian (1988). "Det moderne og det autentiske. Antropologiske spekulasjoner om forhold mellom person og ting i museer og andre steder".
 • Sørhaug, Hans Christian (1987). "AIDS, Sprøyter og Seksualitet". Stoffmisbruk. ISSN 0333-144X.
 • Sørhaug, Hans Christian (1983). "Seksualitet - naturlig eller kulturlig?". Antropolognytt. ISSN 0332-9429.
 • Sørhaug, Hans Christian (1983). "Makt - en innledning". Antropolognytt. ISSN 0332-9429.
 • Sørhaug, Hans Christian (1982). "Om kvalitativ metode". Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X.
 • Sørhaug, Hans Christian (1980). "Psykiatrisk logikk". Antropolognytt. ISSN 0332-9429.
 • Hveem, K.; Unneberg, K. & Sørhaug, Hans Christian (1975). "Fra asyl til terapeutisk samfunn". Norsk tidsskrift for miljøterapi. ISSN 0333-0125.
 • Jacobsen, Geir; Haugen, L.; Holte, Arne; Nessa, J.N.; Olsen, Jan Abel & Solbakk, Jan Helge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2000). Behandling av depresjon i allmennpraksis. Norges Forskningsråd ¿ Området for medisin og helse..
 • Hoel, Marit & Sørhaug, Hans Christian (1999). Omstilling, ledelse og likestilling. Sluttrapport fra et bedriftsprosjekt. Institutt for samfunnsforskning.. ISSN 82-7763-132-4.
 • Sørhaug, Hans Christian (1992). "Leadership: On the Sociology of the Personal". WRI.
 • Sørhaug, Hans Christian (1990). "The magics of boundaries. AIDS, medical knowledge and the world of drugs". NORAS..
 • Sørhaug, Hans Christian (1986). Aker Engineering. Kompetanse som kapital. Ære og tillit. Arbeidsforskningsinstituttene, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1986). Hvordan høres moderniseringsprogrammet ut? Rasjonaliseringsdirektoratet, Statskonsult..
 • Sørhaug, Hans Christian (1984). Ungdomskulturer og ungdomsarbeid. Arbeidspsykologisk institutt, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1984). Identitet: grenser, autonomi og avhengighet. Arbeidspsykologisk institutt, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian (1984). Aker Engineering. Punkter til portrett av en bedriftskultur. Arbeidspsykologisk institutt, Oslo..
 • Thorsrud, E.; Blichfeldt, J.F.; Bergmann, T. & Sørhaug, Hans Christian (1984). Alternativ nordisk framtid. Arbeidspsykologisk institutt, Oslo..
 • Sørhaug, Hans Christian & Aamodt, S. (1980). Skip og samfunn. NTNF, Oslo.. ISSN 82-7224-154-4.
 • Sørhaug, Hans Christian (1977). Sosiale nettverk, virkemåter og betydning. Finansdepartmentet..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 19:43 - Sist endret 6. mars 2019 11:13

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter