Anne Krogstad

Bilde av Anne Krogstad
English version of this page
Telefon +47 22844394
Rom 310
Treffetider Torsdager 10-11
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Politisk lederskap i ulike land; valgkamp; politisk kommunikasjon; høyreekstremisme (Front National i Frankrike); lukt; visuell retorikk; sosiale medier; pønk.

Undervisning

 • Programleder for KULKOM, Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon
 • Emneansvarlig for SOS2500, Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv
 • Emneansvarlig for KULKOM1001, Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv
 • Emneansvarlig for KULKOM3090, Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon
 • Undervisning SOS4050, Metodologi- og prosjektseminar

Gir veiledning innenfor temaene kultur, kommunikasjon, diskurs, semiotikk, retorikk, politikk, medier, kjønn og innvandring

Doktorgradsveiledning (de fire siste pågående): Håkon Larsen, Hans Erik Næss, Unn Conradi Andersen, Tore Rafoss, Elin GustavsenElin Strand Larsen, Ann Kristin Gresaker, Nina HeidenstrømNatalia Moen-Larsen, Camilla Vislie, Silje Andresen, Håkon Aspøy

Bakgrunn

 • Professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2006
 • Leder av Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon (KULKOM), UiO, 2006-2022
 • Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo, 1991-2006
 • Dr.polit. 1999, Institutt for sosialantropologi, UiO
 • Gjesteforsker University of California, Santa Barbara, 1995-1996, 2019 (H)
 • Gjesteforsker University of California, Berkeley, 1990-1991
 • Gjesteforsker École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1988
 • Fulbright- og NORAM noncredit student ved Stanford University 1983-1985

Verv

Priser

Samarbeid

 • POLKOM (Senter for studier av politisk kommunikasjon)
 • UiOs tverrfakultære forskningsområde “Demokratiprogrammet
 • UiOs tverrfakultære forskningsområde KULTRANS, deltema "Mobilitet og kulturell kompleksitet"
 • Formødrenes stemmer (NFFO)

 

Emneord: Kultursosiologi, Sosiologi, Komparativ politikk, Valg og demokrati, Symboler

Publikasjoner

 • Krogstad, Anne (2022). Kunst, kreativitet og anerkjennelse i en flammende verden. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 39(3), s. 248–256. doi: 10.18261/nnt.39.3.8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne & Stark, Audrey (2020). The unwilling foils of the political right: The cultural elite in Swedish and Norwegian newspapers. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 64(3), s. 346–360. doi: 10.1177/0001699320971704. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Mikael Lien & Krogstad, Anne (2019). Eufori og angst. Graffitiveteraners forbudte gleder. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(4), s. 348–370. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-04-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2019). Den medievridde kultureliten. Mediehistorisk tidsskrift. ISSN 2464-4277. 16(2), s. 90–107. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2019). Simmels eventyrlige arv. sosiologen.no.
 • Krogstad, Anne (2019). Fakta, fiksjon og politisk autentisitet [Fact, fiction, and political authenticity]. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 30(1), s. 20–41. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2019-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2019). Eliten vi elsker å hate. Mediekonstruerte myter om svensk og norsk kulturelite. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(1), s. 5–29. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2017). A political history of visual display. The Poster. ISSN 2040-3704. 4(1-2), s. 7–29. doi: 10.1386/post.4.1-2.7_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2015). Visuell politisk retorikk. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585. s. 244–256. doi: https%3A/www.duo.uio.no/handle/10852/50513. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2015). Spor, glasstak og labyrinter. Gro Harlem Brundtlands vei til politisk makt. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 39(1), s. 60–79.
 • Krogstad, Anne & Tanum, Mari Sofie Bruu (2014). Fortellinger om livet uten arbeid. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. s. 249–275.
 • Krogstad, Anne (2014). Kunsten å gjøre ingenting, men være alt. Nordiske statsministeres profilbilder på Facebook. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 66/67, s. 35–56. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2014). L’ascension politique de Gro Harlem Brundtland. Hasards, chance et malentendus ou manœuvres stratégiques ? Nordiques. ISSN 1761-7677. 27, s. 27–44.
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (2013). 100 år med kvinners stemmerett. I Oltedal, Audgunn & Skre, Arnhild (Red.), Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3596-3. s. 259–294. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2013). Avatar politics and visual rhetoric. Profile pictures at Facebook. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 54(2), s. 153–185.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth Elise (2012). Picturing politics: Female Political Leaders in France and Norway. Historical Reflections. ISSN 0315-7997. 38(3), s. 129–152. doi: 10.3167/hrrh.2012.380308. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haarr, Tone Knudsen & Krogstad, Anne (2011). The Myth of the Norwegian Cultural Elite. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 29(1), s. 6–28.
 • Krogstad, Anne (2010). Nytt, vakkert, godt - og feil? En redaktørs hodepine. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 51(1), s. 173–176. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2010). Mangslungen makt. Sosiolog-nytt. ISSN 0333-3205. 35(4), s. 43–45.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth Elise (2010). Reconsidering Politics as a Man's World : Images of Male Political Leaders in France and Norway. Historical Reflections. ISSN 0315-7997. 36(3), s. 19–38. doi: 10.3167/hrrh.2010.360303. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2008). Den kulinariske byen. Kontur: Tidsskrift for kulturstudier. ISSN 1602-3595. 14.
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (2007). Henry Valen in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 48. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2007). En bok, en blogg og en blondine. Personlig politisk lederskap i nye medier. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 15(3), s. 195–225. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hydle, Ida & Krogstad, Anne (2006). Antropologiske og retoriske vendinger. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. s. 4–8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2006). Retorikk, prinsipper og trillende terninger. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. s. 40–62. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hydle, Ida & Krogstad, Anne (2006). Retorik & Antropologi. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 40, s. 1–92.
 • Krogstad, Anne (2004). Fjernsynsvalgkamp. Noen retoriske øvelser i skyld og ære. I Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Red.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00629-9. s. 85–111.
 • Krogstad, Anne (2004). 'En joggedress og en gråpapirpose over hodet, takk!' Valgkamp og terningkast. I Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Red.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00629-9. s. 203–229. Fulltekst i vitenarkiv
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (2004). Introduction. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 155–164.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne; Narud, Hanne Marthe & Waldahl, Ragnar (2004). Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. I Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Red.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00629-9. s. 13–29.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (2004). Valgkamp på norsk. I Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (Red.), I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00629-9. s. 383–398.
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (2004). Introduction. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 45(2), s. 155–164.
 • Krogstad, Anne (2003). Integrasjon via smaksløkene. Kulinarisk entreprenørskap i Oslos matbransjer. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. ISSN 1502-4008. 4(1), s. 8–31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne & Gomard, Kirsten (2003). Doing Politics, Doing Gender, Doing Power. Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 21, s. 9–29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2002). Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap, Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner 1997-2001. Norges forskningsråd, Oslo. s. 91–100.
 • Krogstad, Anne (2002). Terningkast i norsk valgkamp. En listig blanding av kommentar og underholdning. I Karstensen, G. (Red.), Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som fram tidsverkstad. [Subject, politics, an construction of gender: gender equality in the Nordic countries as a laboratory for the future]. Report from a Nordic research conference. Nordic Institute for Gender Research, Stockholm. s. 140–141.
 • Krogstad, Anne (2001). The Power of Image in Politics. I Engelstad, Fredrik & Gripsrud, Jostein (Red.), Power, Aesthetics, Media. Makt- og Demokratiutredningen 1998-2000, Oslo. ISSN 82-92028-36-6. s. 111–131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gomard, Kirsten & Krogstad, Anne (2001). Introduction. I Gomard, Kirsten & Krogstad, Anne (Red.), Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic Political Campaign Discourse. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 87-7288-816-4. s. 15–32.
 • Krogstad, Anne (2001). Image and Issue in Telvised Debates. I Gomard, Kirsten & Krogstad, Anne (Red.), Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic Political Campaign Discourse. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 87-7288-816-4. s. 155–184.
 • Krogstad, Anne & Gomard, Kirsten (2001). A Debate on the Debates. I Gomard, Kirsten & Krogstad, Anne (Red.), Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic Political Campaign Discourse. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 87-7288-816-4. s. 185–200.
 • Krogstad, Anne (2001). Tre motiver for å starte forretning: Nød, valg eller vedlikehold av livsform. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 20(1), s. 81–87. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2000). Antropologisk sammenlikning i 'tykt' og 'tynt'. Ti kjetterske teser. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 11(2), s. 88–107. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2000). 'Intet problem er så stort at det ikke får plass i en politikers munn.' Politikk, språk og kjønn i nordiske land. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 7(2), s. 90–110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (1994). Kampen om ordet: Kvinner og menn i politisk valgkamp. I Hagemann, Gro & Krogstad, Anne (Red.), Høydeskrekk. Kvinner og offentlighet. Ad notam. ISSN 82-417-0434-8. s. 163–206.
 • Hagemann, Gro & Krogstad, Anne (1994). Kvinner som vil. I Hagemann, Gro & Krogstad, Anne (Red.), Høydeskrekk. Kvinner og offentlighet. Ad notam. ISSN 82-417-0434-8. s. 11–26.
 • Krogstad, Anne (1994). Politikk, estetikk og mimikk: Gro Harlem Brundtland og Kaci Kullmann Five i valgkampen 1993. I Pedersen, Tove Beate; Fougner, Brit & Eeg-Henriksen, Fride (Red.), Backlash i Norge? Rapport fr en konferans om kvinner i 90-åra. Sekretariat for Kvinneforskning, Norges Forskningsråd. ISSN 82-12-00328-0.
 • Krogstad, Anne (1993). 'Lille speil på veggen der'. Nytt om Kvinneforskning. ISSN 0333-0265. s. 69–79.
 • Krogstad, Anne (1992). Rikke og Ragnar går til Hollywood. Om politisk reklame. I Fehr, Drude von der (Red.), Kvinner i film, tv og reklame. Senter for kvinneforskning. s. 123–139.
 • Krogstad, Anne (1992). Språklig balansekunst på ytre høyrefløy. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 33(4).
 • Krogstad, Anne (1992). 'Lille speil på veggen der': Margaret Thatchers politiske image. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 9(3), s. 226–240.
 • Krogstad, Anne (1991). Kvinnelige topp-politikere: I menns fotspor? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 2(7), s. 87–104.
 • Krogstad, Anne (1990). Punkare och symbolförändring. I Dahlén, Peter & Rönnberg, Margareta (Red.), Spelrum. Om lek, stil och flyt i ungdomskulturen. Filmförlaget. ISSN 919711572-X. s. 249–275.
 • Krogstad, Anne (1990). Luktens skattkammer: Fra en 'sanseløs' til en 'sanselig' antropologi. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 31, s. 3–21.
 • Krogstad, Anne (1989). Hermes møter pønkere. I Brox, Ottar & Gullestad, Marianne (Red.), På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Ad Notam, Oslo.. s. 73–82.
 • Krogstad, Anne (1989). Punk Symbols on a Concrete Background: From External Provocation to Internal Moralism. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. ISSN 0155-977X. 26, s. 3–21.
 • Krogstad, Anne (1989). The Treasure-House of Smell: From an 'Unsensing' to a 'Sensual' Anthropology. Folk. 31, s. 87–103.
 • Krogstad, Anne (1986). Pønkere og symbolendring: Fra ekstern provokasjon til intern moralisme. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 27, s. 499–527.
 • Krogstad, Anne (1985). Fra gata til Skippergata. Antropolognytt. ISSN 0332-9429. s. 24–54.

Se alle arbeider i Cristin

 • Krogstad, Anne (2006). En stillferdig omveltning i matveien. Kulinarisk entreprenørskap blant etniske minoriteter i Oslo. Abstrakt forlag. ISBN 8279352139. 153 s.
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (2004). Elections, Parties and Political Representation. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00629-9. 340 s.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (2004). I valgkampens hete. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00629-9. 431 s.
 • Gomard, Kirsten & Krogstad, Anne (2001). Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic Political Campaign Discourse. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 87-7288-816-4. 224 s.
 • Krogstad, Anne (1999). Image i politikken. Visuelle og retoriske virkemidler. Pax Forlag. ISBN 82-530-2092-9. 306 s.
 • Hagemann, Gro & Krogstad, Anne (1994). Høydeskrekk. Kvinner og offentlighet. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-417-0434-8. 207 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Krogstad, Anne (2021). Metaforiske klistre i sosiologisk teori og forskning.
 • Krogstad, Anne (2021). Politikk, fakta og fiksjon.
 • Krogstad, Anne (2021). Metaforiske ubegripeligheter.
 • Krogstad, Anne (2021). Politisk sjansespill. [Avis]. Klassekampen.
 • Krogstad, Anne (2021). Grillkveld med Krogstad.
 • Krogstad, Anne (2021). Våre tverrfaglige studieprogram: Hva tilfører de instituttet? Hva vil vi med dem? .
 • Krogstad, Anne (2021). Kunsten å forbløffe velgere.
 • Krogstad, Anne (2021). Manipulasjon og sannhet i politiske fotografier.
 • Krogstad, Anne (2021). Han fremstår som hel ved. [Avis]. Dagens perspektiv.
 • Krogstad, Anne (2021). Folkets bygde-elitist. [Avis]. Dagens perspektiv.
 • Krogstad, Anne (2020). Bacheloroppgaver til glede og nytte.
 • Krogstad, Anne (2020). The cultural elite in Norway and Sweden: a dark and evil Voldemort?
 • Krogstad, Anne (2020). Troverdighetens politikk .
 • Krogstad, Anne (2019). Saussure misforstått i en årrekke? [Fagblad]. sosiologen.no.
 • Krogstad, Anne (2019). Dette burde du vite om sensur på eksamen. [Internett]. StudentTorget.no.
 • Krogstad, Anne (2019). Selfies, avatarer og politiske alfahunner. Kunsten å forbløffe velgere i sosiale medier.
 • Krogstad, Anne (2019). Kultureliter som nyttige idioter for det populistiske høyre. Noen mediekonstruerte forestillinger.
 • Krogstad, Anne & Elise, Dybvig (2019). Kulturens Voldemort. [Avis]. Morgenbladet.
 • Krogstad, Anne (2019). Kronikk: Eliten som vi elsker å hate. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Archer, Oda & Krogstad, Anne (2018). 10 kjappe med Anne Krogstad. Socius. ISSN 0809-5574.
 • Krogstad, Anne (2018). Praksisrelaterte bacheloroppgaver.
 • Krogstad, Anne (2018). Kultureliten: Kulturens Darth Vader.
 • Krogstad, Anne (2018). Myter om svenske og norske kultureliter .
 • Krogstad, Anne (2018). Key note speech: Å være - eller å virke. Fakta, fiksjon og politisk autentisitet.
 • Krogstad, Anne (2018). "Best practice case", KULKOM. Møte med prorektor Gro Bjørnerud Mo.
 • Krogstad, Anne (2018). Minneord, Eirik Jørgensen. [Avis]. Aftenposten.
 • Krogstad, Anne (2017). Vårt akademiske vennskap. [Avis]. Universitas.
 • Krogstad, Anne (2017). The Political History of Visual Dispaly.
 • Krogstad, Anne & Pettrém, Maria (2017). Forelesernes dramatiske historier. Levde blant punkere. [Avis]. Universitas.
 • Krogstad, Anne (2017). Politics, History and Visual Display.
 • Krogstad, Anne (2016). Erfaringer med karrierekurs.
 • Krogstad, Anne (2016). A comment on cultural rhetoric.
 • Krogstad, Anne (2016). Bildedeling som kulturelt og politisk fenomen.
 • Krogstad, Anne (2016). Kulturens Darth Vader.
 • Krogstad, Anne (2016). Sammenlikning i tykt og tynt.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Picturing Politics: Female Political Leaders in France and Norway.
 • Krogstad, Anne (2016). Social resilience and elite culture.
 • Krogstad, Anne (2016). Kunsten å gjøre ingenting, men være alt.
 • Krogstad, Anne (2015). Min kollega: Anne Krogstad. [Fagblad]. SV nytt.
 • Krogstad, Anne (2015). Min kollega: Hilde E. Nafstad og Rolv Mikkel Blakar. SV Nytt.
 • Krogstad, Anne & Hval, Julie (2015). En kaffe med: Anne Krogstad. [Fagblad]. Samfunnsvitern.
 • Krogstad, Anne (2015). Profilbilder og politikk på Facebook.
 • Krogstad, Anne (2015). Kunsten å forbløffe sine velgere uten å forskrekke dem.
 • Krogstad, Anne (2014). Visuell retorikk.
 • Krogstad, Anne (2014). Politikkens bilder.
 • Krogstad, Anne (2014). Navere forteller. [Fagblad]. forskning.no.
 • Krogstad, Anne & Stoltenberg, Hanna (2013). Eliteserien. [Tidsskrift]. Aftenposten K.
 • Krogstad, Anne & Iversen, Kristina Leganger (2013). Jens: Player, boss eller hottie? [Internett]. Framtida.no.
 • Krogstad, Anne (2013). Hva nå? KULKOM 10 år.
 • Krogstad, Anne (2013). Politikk, kjønn og media.
 • Krogstad, Anne & Selås, Jon (2013). Nye brikker i det politiske spillet. [Avis]. VG.
 • Krogstad, Anne (2013). Kvinner, stemmerett og politikk. Et hundreårsperspektiv.
 • Krogstad, Anne (2013). Om å være alt for alle.
 • Krogstad, Anne (2013). Stemmerett og samfunnsdeltagelse.
 • Krogstad, Anne (2013). Politisk kunst. Kunstig politikk.
 • Krogstad, Anne (2013). Kvinner, stemmerett og politisk lederskap.
 • Krogstad, Anne (2013). Anthropology of the Senses.
 • Olsen, Knut Gjerseth & Krogstad, Anne (2013). Jakten på pratsomme damer. [Avis]. Plot dokumentarmagasinet.
 • Krogstad, Anne (2013). Formødrenes stemmer.
 • Krogstad, Anne (2013). Likestilling i 100 år.
 • Krogstad, Anne & Høydal, Håkon Fostervold (2012). De nye førstedamene. [Avis]. VG.
 • Krogstad, Anne (2012). Om bruk av Wiki i eksamenssammenheng ved Universitetet i Oslo.
 • Krogstad, Anne (2012). Karismatisk politisk lederskap.
 • Krogstad, Anne & Aardal, Bernt (2012). Hanne Marthe Narud in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 53(3), s. 349–351.
 • Krogstad, Anne (2012). Politikk og visuell retorikk.
 • Krogstad, Anne (2012). Kjønn og visuell retorikk i det politiske rom.
 • Krogstad, Anne (2012). Expressive Power in Political Communication.
 • Krogstad, Anne (2012). Retorikk og kjønn.
 • Krogstad, Anne & Gitmark, Hannah (2012). Den nye alfahunnen. [Avis]. Dagsavisen.
 • Krogstad, Anne & Hoffengh, Sissel (2012). Maggie vender tilbake. [Avis]. Dagsavisen.
 • Krogstad, Anne (2012). Profilpolitikk og visuell retorikk.
 • Guttormsen, Ellen Wesche & Krogstad, Anne (2012). Radiointervju (Ekko) om Margaret Thatcher. [Radio]. NRK P2.
 • Krogstad, Anne (2011). Folkelig elitisme blant kulturelle og politiske eliter.
 • Krogstad, Anne (2011). Komparative studier av norsk og fransk politikk.
 • Krogstad, Anne (2011). Introduction, Chris Jenks on transgressions.
 • Krogstad, Anne (2011). Subkulturelle strømninger.
 • Krogstad, Anne (2011). Visual rhetoric.
 • Krogstad, Anne (2011). Politikk, retorikk og nye sosiale medier.
 • Krogstad, Anne (2011). Signert: Mediemyter om kultureliten. SV Nytt.
 • Krogstad, Anne (2011). "Babettes gjestebud" i matsosiologisk perspektiv.
 • Krogstad, Anne (2011). Om symboler og logoer. [Radio]. Radio Nova.
 • Krogstad, Anne (2011). Visuell politisk kommunikasjon i Norge og Frankrike.
 • Krogstad, Anne (2011). Politisk reklame.
 • Haarr, Tone Knudsen & Krogstad, Anne (2011). Forakten for kultureliten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Krogstad, Anne (2010). On the Sociology of Elite Distinction.
 • Krogstad, Anne (2010). Maktens klister. Om kulturforståelse som maktforståelse.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth E. (2010). Politikkens rekvisitter. En bildeanalyse av norske og franske politikere.
 • Krogstad, Anne (2010). I bunn og grunn: Dypdykk i kulturelle overflater.
 • Krogstad, Anne (2009). Maktens rekvisitter.
 • Krogstad, Anne (2009). "Møt din professor, Anne Krogstad".
 • Krogstad, Anne (2009). Europeiske politiske eliter: Visuell og språklig retorikk.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2009). Aesthetics and gender in France and Norway.
 • Krogstad, Anne (2009). Estetikk, politikk og fortryllelse.
 • Krogstad, Anne (2009). Politisk image og retoriske virkemidler.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2008). Political Leadership and Gender in France and Norway.
 • Krogstad, Anne (2008). Politisk retorikk og trillende terninger.
 • Krogstad, Anne (2008). Språklige og visuelle virkemidler i politikken.
 • Krogstad, Anne (2008). Current Research in Comparative Sociology.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2008). Picturing politics: Political leadership, aesthetics and gender in France and Norway.
 • Krogstad, Anne (2008). Bjelkeblikk på kultur og kommunikasjon.
 • Krogstad, Anne (2008). Politikkens uttrykksatleter. Strategisk bruk av kjønn, kropp og språk i europeisk politikk.
 • Krogstad, Anne (2008). Politikk, retorikk og trillende terninger.
 • Krogstad, Anne (2007). Med moskitonett i sosiologenes leir. Socius. ISSN 0809-5574. s. 14–15.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2007). Gendered images of political leadership.
 • Krogstad, Anne (2007). Sak og image i politikken. Eksempler fra Europa.
 • Krogstad, Anne (2006). En kulturforskers historie.
 • Krogstad, Anne (2006). Kristin Halvorsens personlige profilering i gamle og nye medier.
 • Krogstad, Anne (2005). Personsentrert valgkamp på nettet.
 • Krogstad, Anne (2005). En bok, en blogg og en blondine.
 • Krogstad, Anne (2005). Valgkamp på nett. Formidling av politikk og personlighet gjennom fingertupper og tastatur.
 • Krogstad, Anne (2004). Valgkamp anno 2005. Personliggjøring av politikk.
 • Krogstad, Anne (2004). Terningkast – et systematisert idioti? Politiske frustrasjoner og journalistiske muntrasjoner.
 • Krogstad, Anne (2004). Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap.
 • Krogstad, Anne (2004). Historie, generasjon, endring.
 • Krogstad, Anne (2004). Om valgkamp i Norge.
 • Krogstad, Anne (2004). Urbanisme og toleranse.
 • Krogstad, Anne (2001). Entreprenører med innvandrerbakgrunn. Tre lokalsamfunn, fire markeder. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 18(2), s. 27–39. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogstad, Anne (2000). Kvinnelige amasoner i nordisk politikk. NIKK magasin. ISSN 1502-1521. s. 18–20.
 • Krogstad, Anne (2000). Folkelig og urban elitisme. Eksempler fra norsk, nordisk og europeisk politikk.
 • Krogstad, Anne (1999). Image og politikk.
 • Krogstad, Anne (1994). Valgkamp og ordkamp.
 • Krogstad, Anne (1991). Språklig manipulasjon fra ytterste høyre. Populærvitenskapelig Magasin. ISSN 0801-0978. s. 38–41.
 • Krogstad, Anne (1990). Pønkere, Flexicon. Bind 2. Arnkrone A/S Nordiske Bokverk, Oslo. s. 488–499.
 • Krogstad, Anne (1990). Kultur og sannhet: Betraktninger over Rosaldos siste bok. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 83–86.
 • Krogstad, Anne (2002). En stillferdig revolusjon i matveien. Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap. Institutt for samfunnsforskning, ISF-rapport 7 . ISSN 0333-3671.
 • Krogstad, Anne (1997). Image i topp-politikken. Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon. Institutt for samfunnsforskning, ISF-rapport 10.
 • Krogstad, Anne & de Vibe, Astrid (1993). Offentlighet og kjønnsteori. Institutt for samfunnsforskning.
 • Krogstad, Anne (1985). Ungdom, stil og symboler: Skippergata 6/6b, et eksperiment i fellesskap. Institutt for sosialantropologi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 08:36 - Sist endret 31. mars 2022 13:29

Prosjekter

Forskergrupper

 • Kultur og politisk deltakelse