Anne Krogstad

Image of Anne Krogstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22844394
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

 • Political communication
 • Comparative studies of political leadership
 • Elections/media/social media studies
 • Entrepreneurship
 • Sociology of the senses
 • Youth culture (punk)

Courses taught

Supervision

MA supervision in culture, communication, discourse, semiotics, politics, gender, media. 

PhD supervision: Håkon Larsen, Hans Erik Næss, Tore RafossUnn Conradi Andersen, Elin GustavsenAnn Kristin Gresaker, Elin Strand LarsenNina HeidenstrømNatalia Moen-Larsen, Camilla Vislie, Silje Andresen, Håkon Aspøy

Background

 • Professor at The Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo (UiO), 2006
 • Programme Director of KULKOM, UiO, 2006-2015
 • Researcher/Senior Reseacher at the Institute for Social Research, Oslo, 1991-2006
 • PhD in Social Anthropology at the University of Oslo, 1999
 • Visiting Scholar, University of California at Santa Barbara, 1995-1996, 2019
 • Visiting Scholar, University of California at Berkeley, 1990-1991
 • Visiting Scholar, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1988
 • Fulbright & NORAM noncredit student, Stanford University, 1983-85

Positions held

 

Tags: Sociology

Publications

 • Krogstad, Anne & Stark, Audrey (2020). The unwilling foils of the political right: The cultural elite in Swedish and Norwegian newspapers. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993. . doi: 10.1177/0001699320971704 Full text in Research Archive. Show summary
 • Andersen, Mikael Lien & Krogstad, Anne (2019). Eufori og angst. Graffitiveteraners forbudte gleder. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(4), s 348- 370 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-04-02 Full text in Research Archive. Show summary
 • Krogstad, Anne (2019). Den medievridde kultureliten. Mediehistorisk tidsskrift.  ISSN 2464-4277.  16(2), s 90- 107 Full text in Research Archive. Show summary
 • Krogstad, Anne (2019). Eliten vi elsker å hate. Mediekonstruerte myter om svensk og norsk kulturelite. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(1), s 5- 29 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-01 Full text in Research Archive. Show summary
 • Krogstad, Anne (2019). Fakta, fiksjon og politisk autentisitet [Fact, fiction, and political authenticity]. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  30(1), s 20- 41 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2019-01-03 Full text in Research Archive.
 • Krogstad, Anne (2019). Simmels eventyrlige arv. sosiologen.no. . doi: https://sosiologen.no/essay/essay/simmels-eventyrlige-arv/
 • Krogstad, Anne (2017). A political history of visual display. The Poster.  ISSN 2040-3704.  4(1-2), s 7- 29 . doi: 10.1386/post.4.1-2.7_1 Full text in Research Archive. Show summary
 • Krogstad, Anne (2015). Spor, glasstak og labyrinter. Gro Harlem Brundtlands vei til politisk makt. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  39(1), s 60- 79
 • Krogstad, Anne (2015). Visuell politisk retorikk, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  19.  s 244 - 256 Full text in Research Archive. Show summary
 • Krogstad, Anne (2014). Kunsten å gjøre ingenting, men være alt. Nordiske statsministeres profilbilder på Facebook. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  66/67, s 35- 56 Full text in Research Archive. Show summary
 • Krogstad, Anne (2014). L’ascension politique de Gro Harlem Brundtland. Hasards, chance et malentendus ou manœuvres stratégiques ?. Nordiques.  ISSN 1761-7677.  27, s 27- 44
 • Krogstad, Anne & Tanum, Mari Sofie Bruu (2014). Fortellinger om livet uten arbeid. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (3), s 249- 275 Show summary
 • Krogstad, Anne (2013). Avatarpolitikk og visuell retorikk. Profilbilder på Facebook. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  54(2), s 153- 185 Show summary
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (2013). 100 år med kvinners stemmerett, I: Audgunn Oltedal & Arnhild Skre (red.),  Formødrenes stemmer. Kvinneliv rundt stemmeretten.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3596-3.  Kapittel 12.  s 259 - 294 Full text in Research Archive. Show summary
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth Elise (2012). Picturing politics: Female Political Leaders in France and Norway. Historical Reflections.  ISSN 0315-7997.  38(3), s 129- 152 . doi: 10.3167/hrrh.2012.380308 Full text in Research Archive. Show summary
 • Haarr, Tone Knudsen & Krogstad, Anne (2011). Myten om den norske kultureliten. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  29(1), s 6- 28 Show summary
 • Krogstad, Anne (2010). Mangslungen makt. Sosiolog-nytt.  ISSN 0333-3205.  35(4), s 43- 45
 • Krogstad, Anne (2010). Nytt, vakkert, godt - og feil? En redaktørs hodepine. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  51(1), s 173- 176 Full text in Research Archive.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth Elise (2010). Reconsidering Politics as a Man's World : Images of Male Political Leaders in France and Norway. Historical Reflections.  ISSN 0315-7997.  36(3), s 19- 38 . doi: 10.3167/hrrh.2010.360303 Full text in Research Archive. Show summary
 • Krogstad, Anne (2008). Den kulinariske byen. Kontur: Tidsskrift for kulturstudier.  ISSN 1602-3595.  14
 • Krogstad, Anne (2007). En bok, en blogg og en blondine. Personlig politisk lederskap i nye medier. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  15(3), s 195- 225 Full text in Research Archive.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2007). Seductive Heroes and Ordinary Human Beings: Charismatic Political Leadership in France and Norway. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  23, s 213- 245
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (2007). Henry Valen in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48 Full text in Research Archive.
 • Hydle, Ida & Krogstad, Anne (2006). Antropologiske og retoriske vendinger. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (40), s 4- 8 Full text in Research Archive.
 • Hydle, Ida & Krogstad, Anne (2006). Retorik & Antropologi. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  40, s 1- 92
 • Krogstad, Anne (2006). Retorikk, prinsipper og trillende terninger. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (40), s 40- 62 Full text in Research Archive.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (2004). Valgkamp på norsk, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  14.  s 383 - 398 Show summary
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne; Narud, Hanne Marthe & Waldahl, Ragnar (2004). Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  1.  s 13 - 29
 • Krogstad, Anne (2004). 'En joggedress og en gråpapirpose over hodet, takk!' Valgkamp og terningkast, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  9.  s 203 - 229 Full text in Research Archive.
 • Krogstad, Anne (2004). Fjernsynsvalgkamp. Noen retoriske øvelser i skyld og ære, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  4.  s 85 - 111
 • Krogstad, Anne (2004). From Chop Suey to Sushi, Champagne and VIP Lounge. Culinary Entrepreneurship through two Generations. Social Analysis: The International Journal of Anthropology.  ISSN 0155-977X.  48(1), s 196- 217
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (2004). Introduction. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  s 155- 164
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (2004). Introduction. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  45(2), s 155- 164
 • Krogstad, Anne (2003). Integrasjon via smaksløkene. Kulinarisk entreprenørskap i Oslos matbransjer. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  4(1), s 8- 31 Full text in Research Archive.
 • Krogstad, Anne & Gomard, Kirsten (2003). Doing Politics, Doing Gender, Doing Power. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  21, s 9- 29 Full text in Research Archive.
 • Krogstad, Anne (2002). Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap, I:  Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner 1997-2001.  Norges forskningsråd, Oslo.  15.  s 91 - 100
 • Krogstad, Anne (2002). Terningkast i norsk valgkamp. En listig blanding av kommentar og underholdning, I: G. Karstensen (red.),  Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som fram tidsverkstad. [Subject, politics, an construction of gender: gender equality in the Nordic countries as a laboratory for the future]. Report from a Nordic research conference.  Nordic Institute for Gender Research, Stockholm.  10.  s 140 - 141
 • Gomard, Kirsten & Krogstad, Anne (2001). Introduction, In Kirsten Gomard & Anne Krogstad (ed.),  Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic Political Campaign Discourse.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 87-7288-816-4.  1.  s 15 - 32
 • Krogstad, Anne (2001). Image and Issue in Telvised Debates, In Kirsten Gomard & Anne Krogstad (ed.),  Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic Political Campaign Discourse.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 87-7288-816-4.  6.  s 155 - 184
 • Krogstad, Anne (2001). The Power of Image in Politics, In Fredrik Engelstad & Jostein Gripsrud (ed.),  Power, Aesthetics, Media.  Makt- og Demokratiutredningen 1998-2000, Oslo.  ISBN 82-92028-36-6.  6.  s 111 - 131 Full text in Research Archive.
 • Krogstad, Anne (2001). Tre motiver for å starte forretning: Nød, valg eller vedlikehold av livsform. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  20(1), s 81- 87 Full text in Research Archive.
 • Krogstad, Anne & Gomard, Kirsten (2001). A Debate on the Debates, In Kirsten Gomard & Anne Krogstad (ed.),  Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic Political Campaign Discourse.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 87-7288-816-4.  7.  s 185 - 200
 • Krogstad, Anne (2000). Antropologisk sammenlikning i 'tykt' og 'tynt'. Ti kjetterske teser. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  11(2), s 88- 107 Full text in Research Archive.
 • Krogstad, Anne (2000). 'Intet problem er så stort at det ikke får plass i en politikers munn.' Politikk, språk og kjønn i nordiske land. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  7(2), s 90- 110 Full text in Research Archive.
 • Hagemann, Gro & Krogstad, Anne (1994). Kvinner som vil, I: Gro Hagemann & Anne Krogstad (red.),  Høydeskrekk. Kvinner og offentlighet.  Ad notam.  ISBN 82-417-0434-8.  1.  s 11 - 26
 • Krogstad, Anne (1994). Kampen om ordet: Kvinner og menn i politisk valgkamp, I: Gro Hagemann & Anne Krogstad (red.),  Høydeskrekk. Kvinner og offentlighet.  Ad notam.  ISBN 82-417-0434-8.  8.  s 163 - 206
 • Krogstad, Anne (1994). Politikk, estetikk og mimikk: Gro Harlem Brundtland og Kaci Kullmann Five i valgkampen 1993, I: Tove Beate Pedersen; Brit Fougner & Fride Eeg-Henriksen (red.),  Backlash i Norge? Rapport fr en konferans om kvinner i 90-åra.  Sekretariat for Kvinneforskning, Norges Forskningsråd.  ISBN 82-12-00328-0.  1.
 • Krogstad, Anne (1993). 'Lille speil på veggen der'. Nytt om Kvinneforskning.  ISSN 0333-0265.  (1), s 69- 79
 • Krogstad, Anne (1992). 'Lille speil på veggen der': Margaret Thatchers politiske image. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  9(3), s 226- 240
 • Krogstad, Anne (1992). Rikke og Ragnar går til Hollywood. Om politisk reklame, I: Drude von der Fehr (red.),  Kvinner i film, tv og reklame.  Senter for kvinneforskning.  13.  s 123 - 139
 • Krogstad, Anne (1992). Språklig balansekunst på ytre høyrefløy. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  33(4)
 • Krogstad, Anne (1991). Kvinnelige topp-politikere: I menns fotspor?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  2(7), s 87- 104
 • Krogstad, Anne (1990). Luktens skattkammer: Fra en 'sanseløs' til en 'sanselig' antropologi. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  31, s 3- 21
 • Krogstad, Anne (1990). Punkare och symbolförändring, I: Peter Dahlén & Margareta Rönnberg (red.),  Spelrum. Om lek, stil och flyt i ungdomskulturen.  Filmförlaget.  ISBN 919711572-X.  del II.  s 249 - 275
 • Krogstad, Anne (1989). Hermes møter pønkere, I: Ottar Brox & Marianne Gullestad (red.),  På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske.  Ad Notam, Oslo..  4.  s 73 - 82
 • Krogstad, Anne (1989). Punk Symbols on a Concrete Background: From External Provocation to Internal Moralism. Social Analysis: The International Journal of Anthropology.  ISSN 0155-977X.  26, s 3- 21
 • Krogstad, Anne (1989). The Treasure-House of Smell: From an 'Unsensing' to a 'Sensual' Anthropology. Folk.  31, s 87- 103
 • Krogstad, Anne (1986). Pønkere og symbolendring: Fra ekstern provokasjon til intern moralisme. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  27, s 499- 527
 • Krogstad, Anne (1985). Fra gata til Skippergata. Antropolognytt.  ISSN 0332-9429.  (3/4), s 24- 54

View all works in Cristin

 • Krogstad, Anne (2006). En stillferdig omveltning i matveien. Kulinarisk entreprenørskap blant etniske minoriteter i Oslo. Abstrakt forlag.  ISBN 8279352139.  153 s. Show summary
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (red.) (2004). I valgkampens hete. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  431 s. Show summary
 • Narud, Hanne Marthe & Krogstad, Anne (ed.) (2004). Elections, Parties and Political Representation. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  340 s.
 • Gomard, Kirsten & Krogstad, Anne (ed.) (2001). Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic Political Campaign Discourse. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 87-7288-816-4.  224 s. Show summary
 • Krogstad, Anne (1999). Image i politikken. Visuelle og retoriske virkemidler. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2092-9.  306 s. Show summary
 • Hagemann, Gro & Krogstad, Anne (red.) (1994). Høydeskrekk. Kvinner og offentlighet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-0434-8.  207 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Krogstad, Anne (2021, 05. februar). Folkets bygde-elitist.  Dagens perspektiv.
 • Krogstad, Anne (2021). Grillkveld med Krogstad.
 • Krogstad, Anne (2021, 04. februar). Han fremstår som hel ved.  Dagens perspektiv.
 • Krogstad, Anne (2021). Kunsten å forbløffe velgere.
 • Krogstad, Anne (2021). Manipulasjon og sannhet i politiske fotografier.
 • Krogstad, Anne (2021). Våre tverrfaglige studieprogram: Hva tilfører de instituttet? Hva vil vi med dem?.
 • Krogstad, Anne (2020). Bacheloroppgaver til glede og nytte.
 • Krogstad, Anne (2020). Fagarrangement for KULKOM: Retorikk om pandemier.
 • Krogstad, Anne (2020). The cultural elite in Norway and Sweden: a dark and evil Voldemort?.
 • Krogstad, Anne (2020). Troverdighetens politikk.
 • Krogstad, Anne (2019, 09. mai). Dette burde du vite om sensur på eksamen. [Internett].  StudentTorget.no.
 • Krogstad, Anne (2019). Kronikk: Eliten som vi elsker å hate. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Krogstad, Anne (2019). Kultureliter som nyttige idioter for det populistiske høyre. Noen mediekonstruerte forestillinger.
 • Krogstad, Anne (2019, 07. desember). Saussure misforstått i en årrekke?. [Fagblad].  sosiologen.no.
 • Krogstad, Anne (2019). Selfies, avatarer og politiske alfahunner. Kunsten å forbløffe velgere i sosiale medier.
 • Krogstad, Anne & Elise, Dybvig (2019, 15. februar). Kulturens Voldemort.  Morgenbladet. Show summary
 • Archer, Oda & Krogstad, Anne (2018). 10 kjappe med Anne Krogstad. Socius.  ISSN 0809-5574.  (2)
 • Krogstad, Anne (2018). "Best practice case", KULKOM. Møte med prorektor Gro Bjørnerud Mo.
 • Krogstad, Anne (2018). Key note speech: Å være - eller å virke. Fakta, fiksjon og politisk autentisitet.
 • Krogstad, Anne (2018). Kultureliten: Kulturens Darth Vader.
 • Krogstad, Anne (2018, 14. mars). Minneord, Eirik Jørgensen.  Aftenposten. Show summary
 • Krogstad, Anne (2018). Myter om svenske og norske kultureliter.
 • Krogstad, Anne (2018). Praksisrelaterte bacheloroppgaver.
 • Krogstad, Anne (2017). Politics, History and Visual Display.
 • Krogstad, Anne (2017). Selfies, avatarer og politiske alfahunner: Kunsten å forbløffe velgere ved hjelp av visuelle virkemidler.
 • Krogstad, Anne (2017). The Political History of Visual Dispaly.
 • Krogstad, Anne (2017). The cultural elite in Norway and Sweden: A comparison through thick and thin.
 • Krogstad, Anne (2017, 25. oktober). Vårt akademiske vennskap.  Universitas.
 • Krogstad, Anne & Pettrém, Maria (2017, 01. mars). Forelesernes dramatiske historier. Levde blant punkere.  Universitas.
 • Krogstad, Anne (2016). A comment on cultural rhetoric.
 • Krogstad, Anne (2016). Bildedeling som kulturelt og politisk fenomen.
 • Krogstad, Anne (2016). Erfaringer med karrierekurs.
 • Krogstad, Anne (2016). Kulturens Darth Vader.
 • Krogstad, Anne (2016). Kunsten å gjøre ingenting, men være alt.
 • Krogstad, Anne (2016). Sammenlikning i tykt og tynt.
 • Krogstad, Anne (2016). Social resilience and elite culture.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Picturing Politics: Female Political Leaders in France and Norway.
 • Krogstad, Anne (2015). Kunsten å forbløffe sine velgere uten å forskrekke dem.
 • Krogstad, Anne (2015, 11. november). Min kollega: Anne Krogstad. [Fagblad].  SV nytt.
 • Krogstad, Anne (2015). Min kollega: Hilde E. Nafstad og Rolv Mikkel Blakar. SV Nytt.
 • Krogstad, Anne (2015). Profilbilder og politikk på Facebook.
 • Krogstad, Anne & Hval, Julie (2015, 22. november). En kaffe med: Anne Krogstad. [Fagblad].  Samfunnsvitern.
 • Krogstad, Anne (2014, 18. desember). Navere forteller. [Fagblad].  forskning.no.
 • Krogstad, Anne (2014). Politikkens bilder.
 • Krogstad, Anne (2014). Visuell retorikk.
 • Krogstad, Anne (2013). Anthropology of the Senses.
 • Krogstad, Anne (2013). Formødrenes stemmer.
 • Krogstad, Anne (2013). Hva nå? KULKOM 10 år.
 • Krogstad, Anne (2013). Kvinner, stemmerett og politikk. Et hundreårsperspektiv.
 • Krogstad, Anne (2013). Kvinner, stemmerett og politisk lederskap.
 • Krogstad, Anne (2013). Kvinners bruk av stemmeretten de siste 100 år.
 • Krogstad, Anne (2013). Likestilling i 100 år.
 • Krogstad, Anne (2013). Om å være alt for alle.
 • Krogstad, Anne (2013). One Hundred Years of Women's Right to Vote. The Case of Norway.
 • Krogstad, Anne (2013). Politikk, kjønn og media.
 • Krogstad, Anne (2013). Politisk kunst. Kunstig politikk.
 • Krogstad, Anne (2013). Stemmerett og samfunnsdeltagelse.
 • Krogstad, Anne & Iversen, Kristina Leganger (2013, 07. september). Jens: Player, boss eller hottie?. [Internett].  Framtida.no.
 • Krogstad, Anne & Selås, Jon (2013, 01. august). Nye brikker i det politiske spillet.  VG.
 • Krogstad, Anne & Stoltenberg, Hanna (2013, 05. desember). Eliteserien. [Tidsskrift].  Aftenposten K.
 • Olsen, Knut Gjerseth & Krogstad, Anne (2013, 16. februar). Jakten på pratsomme damer.  Plot dokumentarmagasinet.
 • Guttormsen, Ellen Wesche & Krogstad, Anne (2012, 10. januar). Radiointervju (Ekko) om Margaret Thatcher. [Radio].  NRK P2.
 • Krogstad, Anne (2012). Expressive Power in Political Communication.
 • Krogstad, Anne (2012). Karismatisk politisk lederskap.
 • Krogstad, Anne (2012). Kjønn og visuell retorikk i det politiske rom.
 • Krogstad, Anne (2012). Om bruk av Wiki i eksamenssammenheng ved Universitetet i Oslo.
 • Krogstad, Anne (2012). Politikk og visuell retorikk.
 • Krogstad, Anne (2012). Profilpolitikk og visuell retorikk.
 • Krogstad, Anne (2012). Retorikk og kjønn.
 • Krogstad, Anne & Aardal, Bernt (2012). Hanne Marthe Narud in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  53(3), s 349- 351
 • Krogstad, Anne & Gitmark, Hannah (2012, 28. januar). Den nye alfahunnen.  Dagsavisen.
 • Krogstad, Anne & Hoffengh, Sissel (2012, 28. januar). Maggie vender tilbake.  Dagsavisen.
 • Krogstad, Anne & Høydal, Håkon Fostervold (2012, 07. oktober). De nye førstedamene.  VG.
 • Haarr, Tone Knudsen & Krogstad, Anne (2011). Forakten for kultureliten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Krogstad, Anne (2011). "Babettes gjestebud" i matsosiologisk perspektiv.
 • Krogstad, Anne (2011). Folkelig elitisme blant kulturelle og politiske eliter.
 • Krogstad, Anne (2011). Introduction, Chris Jenks on transgressions.
 • Krogstad, Anne (2011). Komparative studier av norsk og fransk politikk.
 • Krogstad, Anne (2011, 04. februar). Om symboler og logoer. [Radio].  Radio Nova.
 • Krogstad, Anne (2011). Politikk, retorikk og nye sosiale medier.
 • Krogstad, Anne (2011). Politisk reklame.
 • Krogstad, Anne (2011). Signert: Mediemyter om kultureliten. SV Nytt.
 • Krogstad, Anne (2011). Subkulturelle strømninger.
 • Krogstad, Anne (2011). Visual rhetoric.
 • Krogstad, Anne (2011). Visuell politisk kommunikasjon i Norge og Frankrike.
 • Krogstad, Anne (2010). I bunn og grunn: Dypdykk i kulturelle overflater.
 • Krogstad, Anne (2010). Maktens klister. Om kulturforståelse som maktforståelse.
 • Krogstad, Anne (2010). On the Sociology of Elite Distinction.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth E. (2010). Politikkens rekvisitter. En bildeanalyse av norske og franske politikere.
 • Krogstad, Anne (2009). Estetikk, politikk og fortryllelse.
 • Krogstad, Anne (2009). Europeiske politiske eliter: Visuell og språklig retorikk.
 • Krogstad, Anne (2009). Maktens rekvisitter.
 • Krogstad, Anne (2009). "Møt din professor, Anne Krogstad".
 • Krogstad, Anne (2009). Politisk image og retoriske virkemidler.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2009). Aesthetics and gender in France and Norway.
 • Krogstad, Anne (2008). Bjelkeblikk på kultur og kommunikasjon.
 • Krogstad, Anne (2008). Current Research in Comparative Sociology.
 • Krogstad, Anne (2008). Politikk, retorikk og trillende terninger.
 • Krogstad, Anne (2008). Politikkens uttrykksatleter. Strategisk bruk av kjønn, kropp og språk i europeisk politikk.
 • Krogstad, Anne (2008). Politisk retorikk og trillende terninger.
 • Krogstad, Anne (2008). Språklige og visuelle virkemidler i politikken.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2008). Picturing politics: Political leadership, aesthetics and gender in France and Norway.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2008). Political Leadership and Gender in France and Norway.
 • Krogstad, Anne (2007). Med moskitonett i sosiologenes leir. Socius.  ISSN 0809-5574.  (2), s 14- 15
 • Krogstad, Anne (2007). Sak og image i politikken. Eksempler fra Europa.
 • Krogstad, Anne & Storvik, Aagoth (2007). Gendered images of political leadership.
 • Krogstad, Anne (2006). En kulturforskers historie.
 • Krogstad, Anne (2006). Kristin Halvorsens personlige profilering i gamle og nye medier.
 • Krogstad, Anne (2005). En bok, en blogg og en blondine.
 • Krogstad, Anne (2005). Personsentrert valgkamp på nettet.
 • Krogstad, Anne (2005). Valgkamp på nett. Formidling av politikk og personlighet gjennom fingertupper og tastatur.
 • Krogstad, Anne (2004). Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap.
 • Krogstad, Anne (2004). Historie, generasjon, endring.
 • Krogstad, Anne (2004). Om valgkamp i Norge.
 • Krogstad, Anne (2004). Terningkast – et systematisert idioti? Politiske frustrasjoner og journalistiske muntrasjoner.
 • Krogstad, Anne (2004). Urbanisme og toleranse.
 • Krogstad, Anne (2004). Valgkamp anno 2005. Personliggjøring av politikk.
 • Krogstad, Anne (2002). En stillferdig revolusjon i matveien. Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2002:007.
 • Krogstad, Anne (2001). Entreprenører med innvandrerbakgrunn. Tre lokalsamfunn, fire markeder. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  18(2), s 27- 39 Full text in Research Archive.
 • Krogstad, Anne (2000). Folkelig og urban elitisme. Eksempler fra norsk, nordisk og europeisk politikk.
 • Krogstad, Anne (2000). Kvinnelige amasoner i nordisk politikk. NIKK magasin.  ISSN 1502-1521.  (2), s 18- 20
 • Krogstad, Anne (1999). Image og politikk.
 • Krogstad, Anne (1997). Image i topp-politikken. Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon.
 • Krogstad, Anne (1994). Valgkamp og ordkamp.
 • Krogstad, Anne & de Vibe, Astrid (red.) (1993). Offentlighet og kjønnsteori.
 • Krogstad, Anne (1991). Språklig manipulasjon fra ytterste høyre. Populærvitenskapelig Magasin.  ISSN 0801-0978.  (9/10), s 38- 41
 • Krogstad, Anne (1990). Kultur og sannhet: Betraktninger over Rosaldos siste bok. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 83- 86
 • Krogstad, Anne (1990). Pønkere, I:  Flexicon. Bind 2.  Arnkrone A/S Nordiske Bokverk, Oslo.  9.  s 488 - 499
 • Krogstad, Anne (1985). Ungdom, stil og symboler: Skippergata 6/6b, et eksperiment i fellesskap.

View all works in Cristin

Published Oct. 5, 2010 3:04 PM - Last modified Mar. 16, 2021 6:54 AM

Projects

Research groups