print logo

Forsiden

Studier

Årsenhet

Forskerutdanning: PhD

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen sosiologi og samfunnsgeografi.

Velg sosiologi

Last ned mediefil

Velg samfunnsgeografi

Last ned mediefil

Forskning

Publikasjoner

 • tfk_2015_01_highres Spor, glasstak og labyrinter 23. mar. 2015

  I denne nye artikkelen av Anne Krogstad publisert i Tidsskrift for kjønnsforskning drøftes Brundtlands politiske karriere fra 1974 og frem til hun ble utnevnt som statsminister i 1981 med utgangspunkt i tre hovedspor («stedfortrederen», «insideren» og «outsideren») og to metaforer («glasstaket» og «labyrinten»).

  Mer info og fulltekst på www.idunn.no

 • climate-change Climate Change Adaptation and Development 12. jan. 2015

  Klimautfordringen utfordrer utvikling på mange måter. Denne boken tar et kritisk blikk på koblingen mellom klimaendringer, tilpasning og utvikling. Boken er redigert av Tor Håkon Inderberg, Siri Eriksen, Karen O´Brien og Linda Sygna.

  Les mer på www.routledge.com

 • disabilty-discourse Disability and Discourse Analysis 8. jan. 2015

  Disability and discourse analysis skrevet av Jan Grue er en studie av hvordan funksjonshemning konstrueres i ulike sosiale sfærer og tekstkulturer: Som et medisinsk problem, som en samfunnsskapt hindring, og som en personlig tragedie eller heltefortelling. Boken trekker på nyere tverrfaglig teori om funksjonshemning samt diskursanalytiske arbeidsmetoder, og anvender disse på tekster fra politiske, institusjonelle, organisatoriske og mediekontekster.

  Mer informasjon om boka på www.ashgate.com

Personer

Finn ansatte og studenter