print logo

Forsiden

Studier

Årsenhet

Forskerutdanning: PhD

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen sosiologi og samfunnsgeografi.

Forskning

Publikasjoner

 • climate-change Climate Change Adaptation and Development 12. jan. 2015

  Klimautfordringen utfordrer utvikling på mange måter. Denne boken tar et kritisk blikk på koblingen mellom klimaendringer, tilpasning og utvikling. Boken er redigert av Tor Håkon Inderberg, Siri Eriksen, Karen O´Brien og Linda Sygna.

  Les mer på www.routledge.com

 • disabilty-discourse Disability and Discourse Analysis 8. jan. 2015

  Disability and discourse analysis skrevet av Jan Grue er en studie av hvordan funksjonshemning konstrueres i ulike sosiale sfærer og tekstkulturer: Som et medisinsk problem, som en samfunnsskapt hindring, og som en personlig tragedie eller heltefortelling. Boken trekker på nyere tverrfaglig teori om funksjonshemning samt diskursanalytiske arbeidsmetoder, og anvender disse på tekster fra politiske, institusjonelle, organisatoriske og mediekontekster.

  Mer informasjon om boka på www.ashgate.com

 • ijurr Vertical and Horizontal Segregation: Spatial Class Divisions in Oslo, 1970–2003 5. jan. 2015

  I en ny artikkel, publisert i International Journal of Urban and Regional Research, viser Jørn Ljunggren og Patrick Lie Andersen at bostedssegregering mellom overklassen og arbeiderklassen i Oslo er høy og vedvarer over tid. De viser også at til at det finnes moderat segregasjon mellom grupper med ulik sammensetning av kulturell og økonomisk kapital.

  Mer og fulltekst for abonnenter på www.ijurr.org

Personer

Finn ansatte og studenter