print logo

Home

Studies

Study programmes

Courses offered in English

The PhD programme

 

Find courses

Find reading lists, lecture times and notes from all courses from the department.

 

Research

Publications

 • tfk_2015_01_highres Spor, glasstak og labyrinter Mar 23, 2015

  I denne nye artikkelen av Anne Krogstad publisert i Tidsskrift for kjønnsforskning drøftes Brundtlands politiske karriere fra 1974 og frem til hun ble utnevnt som statsminister i 1981 med utgangspunkt i tre hovedspor («stedfortrederen», «insideren» og «outsideren») og to metaforer («glasstaket» og «labyrinten»).

  Mer info og fulltekst på www.idunn.no

 • climate-change Climate Change Adaptation and Development Jan 12, 2015

  Klimautfordringen utfordrer utvikling på mange måter. Denne boken tar et kritisk blikk på koblingen mellom klimaendringer, tilpasning og utvikling. Boken er redigert av Tor Håkon Inderberg, Siri Eriksen, Karen O´Brien og Linda Sygna.

  Les mer på www.routledge.com

 • disabilty-discourse Disability and Discourse Analysis Jan 8, 2015

  Disability and discourse analysis skrevet av Jan Grue er en studie av hvordan funksjonshemning konstrueres i ulike sosiale sfærer og tekstkulturer: Som et medisinsk problem, som en samfunnsskapt hindring, og som en personlig tragedie eller heltefortelling. Boken trekker på nyere tverrfaglig teori om funksjonshemning samt diskursanalytiske arbeidsmetoder, og anvender disse på tekster fra politiske, institusjonelle, organisatoriske og mediekontekster.

  Mer informasjon om boka på www.ashgate.com

More...

People

Find staff and students at the department.

Events

No upcoming events