print logo

Home

Studies

Study programmes

Courses offered in English

The PhD programme

 

Find courses

Find reading lists, lecture times and notes from all courses from the department.

 

Research

Publications

 • climate-change Climate Change Adaptation and Development Jan 12, 2015

  Klimautfordringen utfordrer utvikling på mange måter. Denne boken tar et kritisk blikk på koblingen mellom klimaendringer, tilpasning og utvikling. Boken er redigert av Tor Håkon Inderberg, Siri Eriksen, Karen O´Brien og Linda Sygna.

  Les mer på www.routledge.com

 • disabilty-discourse Disability and Discourse Analysis Jan 8, 2015

  Disability and discourse analysis skrevet av Jan Grue er en studie av hvordan funksjonshemning konstrueres i ulike sosiale sfærer og tekstkulturer: Som et medisinsk problem, som en samfunnsskapt hindring, og som en personlig tragedie eller heltefortelling. Boken trekker på nyere tverrfaglig teori om funksjonshemning samt diskursanalytiske arbeidsmetoder, og anvender disse på tekster fra politiske, institusjonelle, organisatoriske og mediekontekster.

  Mer informasjon om boka på www.ashgate.com

 • ijurr Vertical and Horizontal Segregation: Spatial Class Divisions in Oslo, 1970–2003 Jan 5, 2015

  I en ny artikkel, publisert i International Journal of Urban and Regional Research, viser Jørn Ljunggren og Patrick Lie Andersen at bostedssegregering mellom overklassen og arbeiderklassen i Oslo er høy og vedvarer over tid. De viser også at til at det finnes moderat segregasjon mellom grupper med ulik sammensetning av kulturell og økonomisk kapital.

  Mer og fulltekst for abonnenter på www.ijurr.org

More...

People

Find staff and students at the department.

Events

No upcoming events