Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Bilde av Sigurd Martin Nordli Oppegaard
English version of this page
Mobiltelefon +47 47369727
Rom 421HH
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Arbeidsliv, økonomisk sosiologi, digitalisering/teknologi, sosiologisk teori, gig- og plattformøkonomi, velferdsstat

Undervisning

SOS2001

SOS3090

SOS1003

SOS1003S

Bakgrunn

Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2020-

Forsker, Fafo, 2019- (bistilling fra 2020)

Master i sosiologi, UiO, 2018

Assisterende sjefsredaktør, Scandinavian Journal of Public Health, 2017-

Bachelor i sosiologi, NTNU, 2016

Verv

Redaksjonsmedlem, Sosiologen.no
Kasserer, Norsk sosiologforening, Østlandsavdelinga 

Priser og stipender

Stipend, Forum for vitenskapsteori, Universitetet i Oslo, 2018

Student grant, Nordic Sociological Association, 2018

 

Emneord: Sosiologi, Arbeidsliv, Politisk økonomi, Teknologi, Sosiologisk teori, Velferdsstat

Publikasjoner

  • Jesnes, Kristin & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Platform work in the Nordic countries and the consequences of the COVID-19 crisis, In Kristin Alsos & Jon Erik Dølvik (ed.),  The Future of Work in the Nordic countries: Opportunities and Challenges for the Nordic Working Life Models.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-7014-1.  4.  s 40 - 45
  • Jesnes, Kristin; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Ilsøe, Anna; Hotvedt, Marianne Jenum; Rolandsson, Bertil; Saloniemi, Antti; Saari, Tiina & Dølvik, Jon Erik (2020). Conclusion, In Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (ed.),  Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  Chapter 7.  s 79 - 88
  • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Gig- og plattformøkonomien i den norske arbeidslivsmodellen – forutsetninger og konsekvenser. En casestudie av Uber Black i Oslo. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  37(3), s 168- 182 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-03-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Kontrollsamfunnet og nyliberalismen. Makt og samtidsdiagnoser hos Deleuze og Foucault. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  37(3-4), s 7- 35
  • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Regulating Flexibility: Uber’s Platform as a Technological Work Arrangement. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  11(1), s 109- 127 . doi: https://doi.org/10.18291/njwls.122197 Vis sammendrag
  • Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Saari, Tiina & Saloniemi, Antti (2020). Uber’s trajectories in the Nordic countries, In Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (ed.),  Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  3.  s 25 - 46
  • Haukland, Vegard & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Normaliseringsarbeid i narkotikaprogram med domstolskontroll, I: Johan Fredrik Rye & Ingrid Rindal Lundeberg (red.),  Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978820258490-0.  Kap 9.  s 191 - 210
  • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Fengslet i kontrollens tidsalder: Deleuzes skisse til kontrollsamfunnet som maktteoretisk utgangspunkt, I: Johan Fredrik Rye & Ingrid Rindal Lundeberg (red.),  Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978820258490-0.  Kap 11.  s 239 - 262

Se alle arbeider i Cristin

  • Jesnes, Kristin & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (ed.) (2020). Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  106 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. jan. 2020 14:30 - Sist endret 13. jan. 2021 11:56