Sigurd M. N. Oppegaard

Bilde av Sigurd M. N. Oppegaard
English version of this page
Rom 421HH
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Arbeidsliv, økonomisk sosiologi, digitalisering/teknologi, sosiologisk teori, gig- og plattformøkonomi, velferdsstat

Undervisning

SOS2001

SOS3090

SOS1003

SOS1003S

Bakgrunn

Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2020-

Forsker, Fafo, 2019- (bistilling fra 2020)

Master i sosiologi, UiO, 2018

Assisterende sjefsredaktør, Scandinavian Journal of Public Health, 2017-

Bachelor i sosiologi, NTNU, 2016

Verv

Redaksjonsmedlem, Sosiologen.no
Kasserer, Norsk sosiologforening, Østlandsavdelinga 

Priser og stipender

Stipend, Forum for vitenskapsteori, Universitetet i Oslo, 2018

Student grant, Nordic Sociological Association, 2018

 

Emneord: Sosiologi, Arbeidsliv, Politisk økonomi, Teknologi, Sosiologisk teori, Velferdsstat

Publikasjoner

 • Jesnes, Kristin; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Ilsøe, Anna; Hotvedt, Marianne Jenum; Rolandsson, Bertil; Saloniemi, Antti; Saari, Tiina & Dølvik, Jon Erik (2020). Conclusion, In Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (ed.),  Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  Chapter 7.  s 79 - 88
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Gig- og plattformøkonomien i den norske arbeidslivsmodellen – forutsetninger og konsekvenser. En casestudie av Uber Black i Oslo. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  37(3), s 168- 182 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-03-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Kontrollsamfunnet og nyliberalismen. Makt og samtidsdiagnoser hos Deleuze og Foucault. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  37(3-4), s 7- 35
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Regulating Flexibility: Uber’s Platform as a Technological Work Arrangement. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  11(1), s 109- 127 . doi: https://doi.org/10.18291/njwls.122197 Vis sammendrag
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Saari, Tiina & Saloniemi, Antti (2020). Uber’s trajectories in the Nordic countries, In Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (ed.),  Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  3.  s 25 - 46
 • Haukland, Vegard & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Normaliseringsarbeid i narkotikaprogram med domstolskontroll, I: Johan Fredrik Rye & Ingrid Rindal Lundeberg (red.),  Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978820258490-0.  Kap 9.  s 191 - 210
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Fengslet i kontrollens tidsalder: Deleuzes skisse til kontrollsamfunnet som maktteoretisk utgangspunkt, I: Johan Fredrik Rye & Ingrid Rindal Lundeberg (red.),  Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978820258490-0.  Kap 11.  s 239 - 262

Se alle arbeider i Cristin

 • Jesnes, Kristin & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (ed.) (2020). Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  106 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021, 18. mars). Dømt til å ansette sjåfører.  Klassekampen.
 • Aarhaug, Jørgen; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Gundersen, Frants Henrik; Hartveit, Knut Johannes Liland; Skollerud, Kåre H. & Dapi, Bjorn (2020). Drosjer i Norge fram mot 2020, TØI rapport 1802/2020/Fafo-rapport 2020:24.
 • Bråten, Mona & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Mellom menneske og maskin. Arbeidsintensitet og arbeidspress blant radiografer, Fafo-rapport 2020: 06.
 • Hagen, Inger Marie & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Partssamarbeid og digital omstilling, Fafo-rapport 2020:07. Vis sammendrag
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). ABE-reformen. Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt, frokostmøte NTL Ung.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Da Uber kom til Norge. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  ISSN 0801-2482.  115(10), s 54- 55
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Gig- og plattformøkonomien i den norske arbeidslivemodellen – forutsetninger og konsekvenser. En case studie av Uber Black i Oslo, presentasjon på lanseringsseminar for Søkelys på arbeidslivet, temanummer om arbeidslivets randsoner.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Hva er gig- og plattformøkonomien?. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.  ISSN 0805-5238.  27(1), s 7- 9
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Hva med en digital grunnrenteskatt?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 23- 23 . doi: https://dagens.klassekampen.no/2020-04-15/debatt-hva-med-en-digital-grunnrenteskatt
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Litt om det teoretiske utgangspunktet for å analysere digitalisering av arbeidsprosesser, Vinterseminaret 2020.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Norwegian Taxi Industry Through 2020. Journal of Extreme Anthropology.  ISSN 2535-3241.  4(2), s E55- E62 . doi: https://doi.org/10.5617/jea.8448
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Om framveksten av den nye populismen, eller: hvor kom Trump fra? Omtale av Marco Revelli, «The New Populism. Democracy Stares into the Abyss». Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  37(1-2), s 332- 340
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Partssamarbeid og digital omstilling.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Partssamarbeid og digital omstilling, LO IKT-konferansen 2020.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Plattformarbeid i de nordiske modellene -- før og etter korona.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Uber, Bolt og Lyft vil trolig forsøke å etablere seg i Norge i løpet av vinteren, skriver Fafo-forsker. Frifagbevegelse LO Media.  ISSN 0046-5089.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli & Valestrand, Erik Thule (2020). Den doble krisa for gig-arbeidere. Manifest tidsskrift.
 • Andersen, Rolf Kristian; Bråten, Mona & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland, Fafo-rapport 2019: 25.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Californisk Uber-løsning?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Christoffer Conrad Eriksen (red.): Den Unge Marx. Rett, samfunn og vitenskapsteori. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  3(5), s 372- 374 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-05-05
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Nyliberalismens autopoiesis. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (03-04), s 317- 327
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Når hjemmet skal selges. KOTE.  ISSN 1893-8132.  (10), s 18- 21
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Plattformens logikk. Socius.  ISSN 0809-5574.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Regulating flexibility: Uber Black in Oslo and the platform as a technological workarrangement.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Uber i Norge: Kapital, teknologi og arbeid. attac.no.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Å tenke annerledes med Deleuze (og Guattari). sosiologen.no.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli & Jesnes, Kristin (2019). The platform economy in the Nordic countries -- A distinctive approach?.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli & Jesnes, Kristin (2019). Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments, Nordic future of work Brief 1.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Seip, Åsmund Arup & Svalund, Jørgen (2019). ABE-reformen i staten. Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt, Fafo-rapport 2019:36.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Labor in the platform economy. The case of Uber Black in Oslo.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). The Strains of Luxury. Labor in the Platform Economy. The Case of Uber Black in Oslo. Vis sammendrag
 • Anna, Bil-Jaruzelska; Oppegaard, Sigurd Martin Nordli; Berntsen, Øyvind Isachsen; Flatås, Marius Dreyer; Rindal, Eivind; Sarpong, Sarah Pokua & Stenwig, Eline (2017). Forms of Discrimination of LGBT People in Ghana, Uganda, Russia and Norway. A report by ISFiT Research Group 1/2017. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Caspersen, Joakim; Bugge, Hanna & Oppegaard, Sigurd (2017). Humanister i lærerutdanningene Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning. HiOA rapport. 2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. jan. 2020 14:30 - Sist endret 13. jan. 2021 11:56