Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Bilde av Sigurd Martin Nordli Oppegaard
English version of this page
Rom 349HH
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Arbeidsliv, økonomisk sosiologi, digitalisering/teknologi, sosiologisk teori, gig- og plattformøkonomi, velferdsstat

Undervisning

SOS2200 (emneansvarlig)

SOS1100

SOS4200

Bakgrunn

Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2020-

Forsker, Fafo, 2019- (bistilling fra 2020)

Master i sosiologi, UiO, 2018

Assisterende sjefsredaktør, Scandinavian Journal of Public Health, 2017-

Bachelor i sosiologi, NTNU, 2016

Verv

Redaksjonsmedlem, Sosiologen.no
Kasserer, Norsk sosiologforening, Østlandsavdelinga 

Priser og stipender

Stipend, Forum for vitenskapsteori, Universitetet i Oslo, 2018

Student grant, Nordic Sociological Association, 2018

 

Emneord: Sosiologi, Arbeidsliv, Politisk økonomi, Teknologi, Sosiologisk teori, Velferdsstat

Publikasjoner

 • Valestrand, Erik Thule & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Framveksten av plattformmediert gigarbeid i Norge og den «norske arbeidslivsmodellen». En analyse av drosjenæringen og renholdsbransjen. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 6(5), s. 25–43. doi: 10.18261/nost.6.5.3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rye, Johan Fredrik & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Social order in the de-differentiated society: Deleuzian social theory and the penal institution. Current Sociology. ISSN 0011-3921. s. 1–19. doi: 10.1177/00113921211039276. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jesnes, Kristin & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Platform work in the Nordic countries and the consequences of the COVID-19 crisis. I Alsos, Kristin & Dølvik, Jon Erik (Red.), The Future of Work in the Nordic countries: Opportunities and Challenges for the Nordic Working Life Models. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-7014-1. s. 40–45.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Regulating Flexibility: Uber’s Platform as a Technological Work Arrangement. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 11(1), s. 109–127. doi: 10.18291/njwls.122197.
 • Jesnes, Kristin; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Ilsøe, Anna; Hotvedt, Marianne Jenum; Rolandsson, Bertil & Saloniemi, Antti [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Conclusion. I Jesnes, Kristin & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (Red.), Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. Nordisk Ministerråd. ISSN 978-92-893-6608-3. s. 79–88. doi: 10.6027/temanord2020-513.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Kontrollsamfunnet og nyliberalismen. Makt og samtidsdiagnoser hos Deleuze og Foucault. Agora. ISSN 0800-7136. 37(3-4), s. 7–35.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Gig- og plattformøkonomien i den norske arbeidslivsmodellen – forutsetninger og konsekvenser. En casestudie av Uber Black i Oslo. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 37(3), s. 168–182. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Saari, Tiina & Saloniemi, Antti (2020). Uber’s trajectories in the Nordic countries. I Jesnes, Kristin & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (Red.), Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. Nordisk Ministerråd. ISSN 978-92-893-6608-3. s. 25–46. doi: 10.6027/temanord2020-513.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Fengslet i kontrollens tidsalder: Deleuzes skisse til kontrollsamfunnet som maktteoretisk utgangspunkt. I Rye, Johan Fredrik & Lundeberg, Ingrid Rindal (Red.), Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978820258490-0. s. 239–262. doi: 10.23865/noasp.41.ch11.
 • Haukland, Vegard & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Normaliseringsarbeid i narkotikaprogram med domstolskontroll. I Rye, Johan Fredrik & Lundeberg, Ingrid Rindal (Red.), Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978820258490-0. s. 191–210. doi: 10.23865/noasp.41.ch9.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jesnes, Kristin & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. Nordisk Ministerråd. ISBN 978-92-893-6608-3. 106 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). A Recent History of the Norwegian Taxi Industry: Platformization and Exploitation in the So-Called Norwegian Labor Market Model.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Platform-based control in the Norwegian taxi industry. An empirical investigation. Trajectories of Platform Capitalism and Platform Work.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Tatt av teams. Eilerts salong.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Hvordan gikk det med «økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten»?
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Stor lekkasje: Uber utnyttet vold mot egne sjåfører. [Avis]. NRK.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Getting onto the road: How and why taxi platform drivers in Oslo started to drive.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Getting onto the road: how and why platform-based passenger transportation drivers in Oslo started to drive.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Uber-sjefen: Så mye tjener norske sjåfører. [Avis]. E24.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Platform work in Norway.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). 10-12 timer, seks dager i uka. [Fagblad]. Taxi.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Målrettede kutt er vanskeligere enn flate. [Fagblad]. Stat & styring.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). The promise and peril of the digital economy. Africa Is A Country (Blog).
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2022). Kan vi egentlig snakke om en «norsk arbeidslivsmodell»? sosiologen.no.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Platform work in the Nordic countries.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Partssamarbeid og digital omstilling, LO Stats student- og ungdomskonferanse 27.10.21.
 • Dagens Næringsliv, . & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Regjeringen forkaster frislippet i taxinæringen: – Vi fryktet et gufs fra fortiden. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Formal and real subsumption of platform-mediated gig work: a dual mode of domination. Webinar on Algorithmic Management. DIGIWORK 9.9.2021.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Advarer mot å ta u-sving. [Avis]. Klassekampen.
 • Nyhetskanalen, TV2 & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Wolt får hard kritikk av en av sine egne syklister. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). A comparative analysis of the emergence and development of platform-mediated gig work in the Nordic countries.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Den teknosentriske feilslutningen. Aaron Benanavs kritikk av automatiseringsdiskursen . Agora. ISSN 0800-7136. 38(1-2), s. 440–453.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Book Review: Smith, Jason E. 2020. Smart Machines and Service Work. Automation in an Age of Stagnation. London: Reaktion Books. Journal of Extreme Anthropology. ISSN 2535-3241. 5(1). doi: 10.5617/jea.8787.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Formal and real subsumption of platform-mediated gig work: a dual mode of domination.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021). Dømt til å ansette sjåfører. [Avis]. Klassekampen.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Norwegian Taxi Industry Through 2020. Journal of Extreme Anthropology. ISSN 2535-3241. 4(2), s. E55–E62. doi: 10.5617/jea.8448.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Partssamarbeid og digital omstilling, LO IKT-konferansen 2020.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Uber, Bolt og Lyft vil trolig forsøke å etablere seg i Norge i løpet av vinteren, skriver Fafo-forsker. Frifagbevegelse LO Media. ISSN 0046-5089.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Da Uber kom til Norge. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. ISSN 0801-2482. 115(10), s. 54–55.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Partssamarbeid og digital omstilling.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Om framveksten av den nye populismen, eller: hvor kom Trump fra? Omtale av Marco Revelli, «The New Populism. Democracy Stares into the Abyss». Agora. ISSN 0800-7136. 37(1-2), s. 332–340.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Hva er gig- og plattformøkonomien? . Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. ISSN 0805-5238. 27(1), s. 7–9.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli & Valestrand, Erik Thule (2020). Den doble krisa for gig-arbeidere. Manifest tidsskrift.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Hva med en digital grunnrenteskatt? Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 23–23.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). ABE-reformen. Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt, frokostmøte NTL Ung.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Litt om det teoretiske utgangspunktet for å analysere digitalisering av arbeidsprosesser, Vinterseminaret 2020.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Uber i Norge: Kapital, teknologi og arbeid. attac.no.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Plattformens logikk. Socius. ISSN 0809-5574.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli & Jesnes, Kristin (2019). The platform economy in the Nordic countries -- A distinctive approach?
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Regulating flexibility: Uber Black in Oslo and the platform as a technological workarrangement .
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Å tenke annerledes med Deleuze (og Guattari). sosiologen.no.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Når hjemmet skal selges. KOTE. ISSN 1893-8132. s. 18–21.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Californisk Uber-løsning? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Nyliberalismens autopoiesis. Agora. ISSN 0800-7136. s. 317–327.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Labor in the platform economy. The case of Uber Black in Oslo.
 • Aarhaug, Jørgen; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Gundersen, Frants Henrik; Hartveit, Knut Johannes Liland; Skollerud, Kåre H. & Dapi, Bjorn (2020). Drosjer i Norge fram mot 2020, TØI rapport 1802/2020/Fafo-rapport 2020:24. TØI/Fafo. ISSN 978-82-324-0572-5.
 • Hagen, Inger Marie & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Partssamarbeid og digital omstilling, Fafo-rapport 2020:07. Fafo.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Seip, Åsmund Arup & Svalund, Jørgen (2019). ABE-reformen i staten. Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt, Fafo-rapport 2019:36. Fafo.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli & Jesnes, Kristin (2019). Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments, Nordic future of work Brief 1 . Fafo.
 • Andersen, Rolf Kristian; Bråten, Mona & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland, Fafo-rapport 2019: 25. Fafo.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). The Strains of Luxury. Labor in the Platform Economy. The Case of Uber Black in Oslo. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
 • Anna, Bil-Jaruzelska; Oppegaard, Sigurd Martin Nordli; Berntsen, Øyvind Isachsen; Flatås, Marius Dreyer; Rindal, Eivind & Sarpong, Sarah Pokua [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Forms of Discrimination of LGBT People in Ghana, Uganda, Russia and Norway. A report by ISFiT Research Group 1/2017. ISFiT 2017. Fulltekst i vitenarkiv
 • Caspersen, Joakim; Bugge, Hanna & Oppegaard, Sigurd (2017). Humanister i lærerutdanningene Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning. Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsstudier. ISSN 978-82-8364-042-7. 2017(2).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. jan. 2020 14:30 - Sist endret 4. mai 2022 08:19