Sigurd Skirbekk

Professor emeritus
Bilde av Sigurd Skirbekk
English version of this page
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus N-0851 OSLO
Postadresse N-0317 Oslo Postboks 1096 Blindern

Faglige interesser

Arbeidet mest med kultursosiologiske emner, med vekt på moderne ideologier og utbredte fortolkningsformer. Et gjennomgangstema har vært spørsmålet om samtidige kulturformer er adekvate for å strukturere de utfordringer som moderne samfunn stiller oss overfor.

Undervisning

Nasjonalitet - moral og integrasjon - reproduksjon og innvandring.

Bakgrunn

 • Mag.art i sosiologi, v/ UiO 1960
 • Etterutdannet v/ Stanford University
 • Vit.ass. v/ Institutt for kriminologi og strafferett
 • Stipendiat v/ Institutt for samfunnsforskning, slutten av 60-tallet
 • Førsteamanuensis ved ISO, UiO 1971, også vært bestyrer v ISO, UiO
 • Dr. philos i 1986
 • Professor i sosiologi i 1991

Sigurd Skirbekks hjemmeside: www.skirbekk.info. Du kan også besoøke hans gammel hjemmeside: folk.uio.no/sigurds

Verv

 • Instituttbestyre ved ISS,1990-91
 • Formann i Professorforeningen ved UiO, 2002-2004
 • Sittet i styret for Universitetsbiblioteket, 1991-1992
 • Sittet i styret for Politihøgskolen, 1992-1994
Emneord: Sosiologi

Publikasjoner

 • Skirbekk, Sigurd (2015). "Eine kriticher Blicch auf die Erklärung des Menchengerechte", I: Hans Bringeland & Arve Brunvoll (red.),  Die Religion und das Wertefundament der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundgesetzes 2014.  LIT-Verlag GmbH & Co.  ISBN 9783643904669.  kapittel.  s 73 - 86
 • Skirbekk, Sigurd (2015). The 48-Version of Human Rights. Is it Adequate as a Moral Guide for Challenges of the 21st Century?. American International Journal of Social Studies.  ISSN 2325-4149.  4(5)
 • Skirbekk, Sigurd (2012). Funksjonsanalyse som målestokk for en kritisk sosiologi. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  2
 • Skirbekk, Sigurd (2012). Is the 1948 version of human rights adequate as a moral guide for the challenges of the 21st century?. Darbai ir dienos.  ISSN 1392-0588.  57
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "En egen vei inn i faget". Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  (2), s 94- 111
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Ideologies, Myths, Belief Systems: Tools for Analysing Cultures". Comparative Civilizations Review.  ISSN 0733-4540.  (63), s 7- 18
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "En konservativ pessimist". Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  (3)
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Religionen i samfunnet - funksjonalitet eller dysfunksjonalitet?", I: Arve Brunvoll; Hans Bringeland; Nils Gilje & Gunnar Skirbekk (red.),  Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01494-4.  Religion og kultur.  s 144 - 160
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Velferdsstat og moralske forutsetninger". Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  10(1), s 104- 107
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Crisis of Sociology" and Consequences for an Adequate Understanding of Contemporary Cultural Conflicts. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  16(3), s 281- 291
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "For X-aksen, for Y-aksen, for Norge. Hurra!". Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (3), s 56- 57
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "For velferdsstat og mot nasjonalstat - en selvmotsigelse?. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  (01), s 90- 95
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Islam og vestens kultur; noen oversette perspektiver". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  120(1), s 4- 11 Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2007). Historiens slutt og demokratiets seier?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (3), s 309- 318

Se alle arbeider i Cristin

 • Skirbekk, Sigurd (2012). Motforestillinger. Femti påstander møter argumenter. Forlaget Historie & Kultur AS.  ISBN 9788292870631.  247 s.
 • Skirbekk, Sigurd (2011). Introduction to "Modernity in Crisis", bok av L. Donskis. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-10879-0.  6 s.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). Nasjonalstaten - Velferdsstatens grunnlag. Kolofon Forlag.  ISBN 978-82-300-0434-0.  220 s.
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Dysfunctional Culture: The Inadequacy of Cultural Liberalism as a Guide to Major Challenges of the 21st Century. University Press of America - Rowman & Littlefield.  ISBN 0-7618-3060-X.  192 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skirbekk, Sigurd (2014, 14. september). Kva er det med Oslomålet?.  Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2013, 15. juli). "17. mai i blekk og blod".  Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2013). "Natur og Kultur. Sivilisasjon og religion", I: Hanne Nabintu Herland (red.),  Ny vind over Norge : 16 artikler om ansvar og frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-084-7.  kap. 10.  s 120 - 140
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "Befolkningsveksten skyter fart". Finansavisen.  ISSN 0803-9518.  20(136), s 32- 33
 • Skirbekk, Sigurd (2011). Et sosiologisk perspektiv på nasjonalitet/najsonalisme.
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "Mer kritisk samfunnsteori". Romeriktes Blad.  s 18- 18
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "Nasjonalisme etter 22. juli". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (337), s 56- 57
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "The 48-Declaration of Universal Human Rights - a Manifest of its Age".
 • Skirbekk, Sigurd (2011). Vurdering av artikkel for sosiologisk tidsskrift. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Demokrati - et styringssystem med forutsetninger". Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Den moderne familie og dens samfunnsfunksjoner" Billedreferanse: http://www.slideshare.net/DayofFamilies/un-day-of-families-europe-events page 53.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Det totalitære Sverige?". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  49(24), s 33- 33
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "En statsviter ser på norgeshistorien". Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  18(2), s 192- 195
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Forvirrande om "nasjonalisme" ". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (49), s 33- 33
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Frivillighet og moral". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  28(161), s 23- 23
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Gradert pensjonsalder". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (148), s 17- 17
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Innvandring: opinion, debatt og politikk". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  49(25), s 24- 24
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Nasjonalstaten som sosialt lim". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  49(46), s 32- 32
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Nasjonalstaten som sosialt lim".
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Om føresetnader for ein omfattande velferdspolitikk". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (48), s 32- 32
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Oppslutning om velferdsstaten - avhengighet av nasjonal kultur og nasjonalstat".
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Tanker om gradert pensjonsalder".
 • Tahir, Maryam & Skirbekk, Sigurd (2010). "Egoismen truer velferdsstaten", interjvu med Sigurd Skirbekk og Stein Kuhnle. Intervju i Dagsavisen.  (202), s 11- 11
 • Skirbekk, Sigurd (2009). ” Et filosofisik og et sosiologisk perspektiv på psykiatrien”.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "En fare for vår sivilisasjon". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (31), s 17- 17
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Er alt relativt? - sosiolgiske konsekvensanalyser av familieformer".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). Innvandring: Velferdsstatens redning eller undergang?. Sosial trygd.  ISSN 0038-1608.  98(4), s 17- 18
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Sekstiåtternes forventninger vil koste dyrt". Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  (17), s 22
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Sosiolgiske perspektiver på nasjonalitet ofg innvandring".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Sosiologiske perspktiver på nasjonal solidaritet".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Ulik vi-identitet - ulik lojalitet". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (33), s 19- 19
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Utfordringer knyttet til multikulturalitet og nasjonalstat i lys av demografiske endringer i Norge og Europa".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). Velferdsstat og moralske forutsetninger tilsvar fra Sigurd Skirbekk, professor emeritus i sosiologi, Universitetet i Oslo. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  10(1), s 104- 107
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Velferdsstat og nasjonalstat".
 • Skirbekk, Sigurd & Sætre, Simen (2009, 25. september). "Kongen av tidsånden".  Oslo.
 • Arentz, Jan Birger & Skirbekk, Sigurd (2008, 02. mai). Bokomtale av Jan Grund: "Kulturpolitikk er kunst". [Radio].  Marienlyst.
 • Magnus, Joakim & Skirbekk, Sigurd (2008, 06. november). "– Anti-autoritær liberalisme korrigerer ikke seg selv".  Bergen.
 • Sandvik, Ragnhild Laukholm & Skirbekk, Sigurd (2008, 24. april). "Krever løfte om troskap".  Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). Bokanmeldelse av Jon Grund, "Kulturpolitikk er kunst",.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Det flerkulturelle samfunn - Kan det true oppslutningen om velferdspolitikken?".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Enhet eller mangfold i språkpolitikken". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (169), s 20- 20
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Et sosiologisk syn på mislykket og vellykket integrering".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Mangfold og samhold - et dilemma for velferdsstaten".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Minner fra sosiologifagets første år i Oslo".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Om språknormering i kringkastinga".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Språklig mangfold i norsk presse". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Styrke og svakhet ved norsk kultur - sett i en sosiologisk sammenheng".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Tanker om demokratiet som universelt styringssystem".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Urimelig kritikk av europeisk kristen kultur". Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20- 21
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Velferdsstatens død?". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (225), s 36- 36
 • Sævik, Tore Hjalmar & Skirbekk, Sigurd (2008, 05. mai). "Nasjonalstatens verdiar held oss saman".  Bergen.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Betydningen av å ha en mor og en far". Inter Medicos.  ISSN 0020-5052.  (3), s 9- 11
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Demografi og ideologi". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (149), s 20- 20
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Demokratiets forutsetning". Shafaf, Egypt.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Den demografiske utfordringa". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Den demografiske utfordringa II". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Er demokratiet alltid best?" - Original: "Demokratiet har forutsetninger". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (343), s 4- 4
 • Skirbekk, Sigurd (2007, 08. januar). "Målestokker på vellykket og mislykket integrering". [Internett].  Human Rights Service Nettavis - ukas skribent.
 • Skirbekk, Sigurd (2007, 14. februar). "Nasjon og velferdsstat".  Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). Religionen i samfunnet - funksjonalitet eller dysfunksjonalitet?.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Utfordringa står ved lag". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (122), s 21- 21
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 20. september). "A new Holocaust Center". [Internett].  Al Jazeera.net - Quatar. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 08. februar). "Dialogue - key to bridging divide". [Internett].  Al Jazeera.net Quatar. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 06. februar). "Dialogue key to bridging cultural divine". [Internett].  AL Jazeera, Quatar. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 23. juni). "Dilemmaet ved en enerådig liberalisme".  Morgenbladet.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Familieoppløysing - sivilisasjonsopløysing?".
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Familieutvikling - sivilisasjonsutvikling".
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 10. september). "Fargerike fantasier".  Oslo. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Frihet - i forskning, i politikk og i kulturliv".
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Har frihet grenser?".
 • Skirbekk, Sigurd (2006). Har vi samfunnsvitenskapelige studier av betydning for et politisk valg om lesbiske og enslige bør innvilges sæddonnasjon på lik linje med heterofile?.
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 15. februar). "Huntington må tas alvorlig".  Aftenposten kulturbidrag.
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 06. oktober). "Om den amerikanske liberalismens elendighet".  Oslo. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 13. november). "Sivilisasjonsforståelse".  Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd & Andenæs, Ulf (2006, 05. september). "Norsk professor med arabisk appell".  Aftenposten, kulturutgave s. 12. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd & Løhre, Erik (2006, 11. september). "Lang lunsj" NRK P1 - om innvandring, sivilisasjonsforskjeller, bidrag over Al Jazeera. [Radio].  NRK P1, Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). Is New Liberalism an adequate ideology for our country?. Quarterly Journal of Ideology.  29(3-4)
 • Skirbekk, Sigurd (2006). Kommentar til bokmelding: "Far out". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  3
 • Skirbekk, Sigurd (2005). "Den fastlåste frigjører". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (3)
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Klarer barn seg godt uten mor og far?. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Kulturforståelse - som fornyelse eller fordreining?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (2), s 42- 43
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Muslimsk flertall i Norge på 2100-tallet?. NorgeIDAG.  (10) Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 11:59 - Sist endret 18. aug. 2016 08:21