Sigurd Skirbekk

Professor emeritus
Bilde av Sigurd Skirbekk
English version of this page
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus N-0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern N-0317 Oslo

Faglige interesser

Arbeidet mest med kultursosiologiske emner, med vekt på moderne ideologier og utbredte fortolkningsformer. Et gjennomgangstema har vært spørsmålet om samtidige kulturformer er adekvate for å strukturere de utfordringer som moderne samfunn stiller oss overfor.

Undervisning

Nasjonalitet - moral og integrasjon - reproduksjon og innvandring.

Bakgrunn

 • Mag.art i sosiologi, v/ UiO 1960
 • Etterutdannet v/ Stanford University
 • Vit.ass. v/ Institutt for kriminologi og strafferett
 • Stipendiat v/ Institutt for samfunnsforskning, slutten av 60-tallet
 • Førsteamanuensis ved ISO, UiO 1971, også vært bestyrer v ISO, UiO
 • Dr. philos i 1986
 • Professor i sosiologi i 1991

Sigurd Skirbekks hjemmeside: www.skirbekk.info

Verv

 • Instituttbestyre ved ISS,1990-91
 • Formann i Professorforeningen ved UiO, 2002-2004
 • Sittet i styret for Universitetsbiblioteket, 1991-1992
 • Sittet i styret for Politihøgskolen, 1992-1994
Emneord: Sosiologi

Publikasjoner

 • Skirbekk, Sigurd (2015). "Eine kriticher Blicch auf die Erklärung des Menchengerechte", I: Hans Bringeland & Arve Brunvoll (red.),  Die Religion und das Wertefundament der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundgesetzes 2014.  LIT-Verlag GmbH & Co.  ISBN 9783643904669.  kapittel.  s 73 - 86
 • Skirbekk, Sigurd (2015). The 48-Version of Human Rights. Is it Adequate as a Moral Guide for Challenges of the 21st Century?. American International Journal of Social Studies.  ISSN 2325-4149.  4(5)
 • Skirbekk, Sigurd (2012). Funksjonsanalyse som målestokk for en kritisk sosiologi. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  2
 • Skirbekk, Sigurd (2012). Is the 1948 version of human rights adequate as a moral guide for the challenges of the 21st century?. Darbai ir dienos.  ISSN 1392-0588.  57
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "En egen vei inn i faget". Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  (2), s 94- 111
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Ideologies, Myths, Belief Systems: Tools for Analysing Cultures". Comparative Civilizations Review.  ISSN 0733-4540.  (63), s 7- 18
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "En konservativ pessimist". Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  (3)
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Religionen i samfunnet - funksjonalitet eller dysfunksjonalitet?", I: Arve Brunvoll; Hans Bringeland; Nils Gilje & Gunnar Skirbekk (red.),  Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01494-4.  Religion og kultur.  s 144 - 160
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Velferdsstat og moralske forutsetninger". Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  10(1), s 104- 107
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Crisis of Sociology" and Consequences for an Adequate Understanding of Contemporary Cultural Conflicts. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  16(3), s 281- 291
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "For X-aksen, for Y-aksen, for Norge. Hurra!". Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (3), s 56- 57
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "For velferdsstat og mot nasjonalstat - en selvmotsigelse?. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  (01), s 90- 95
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Islam og vestens kultur; noen oversette perspektiver". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  120(1), s 4- 11 Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2007). Historiens slutt og demokratiets seier?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (3), s 309- 318

Se alle arbeider i Cristin

 • Skirbekk, Sigurd (2012). Motforestillinger. Femti påstander møter argumenter. Forlaget Historie & Kultur AS.  ISBN 9788292870631.  247 s.
 • Skirbekk, Sigurd (2011). Introduction to "Modernity in Crisis", bok av L. Donskis. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-10879-0.  6 s.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). Nasjonalstaten - Velferdsstatens grunnlag. Kolofon Forlag.  ISBN 978-82-300-0434-0.  220 s.
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Dysfunctional Culture: The Inadequacy of Cultural Liberalism as a Guide to Major Challenges of the 21st Century. University Press of America - Rowman & Littlefield.  ISBN 0-7618-3060-X.  192 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skirbekk, Sigurd (2014, 14. september). Kva er det med Oslomålet?.  Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2013, 15. juli). "17. mai i blekk og blod".  Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2013). "Natur og Kultur. Sivilisasjon og religion", I: Hanne Nabintu Herland (red.),  Ny vind over Norge : 16 artikler om ansvar og frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-084-7.  kap. 10.  s 120 - 140
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "Befolkningsveksten skyter fart". Finansavisen.  ISSN 0803-9518.  20(136), s 32- 33
 • Skirbekk, Sigurd (2011). Et sosiologisk perspektiv på nasjonalitet/najsonalisme.
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "Mer kritisk samfunnsteori". Romeriktes Blad.  s 18- 18
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "Nasjonalisme etter 22. juli". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (337), s 56- 57
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "The 48-Declaration of Universal Human Rights - a Manifest of its Age".
 • Skirbekk, Sigurd (2011). Vurdering av artikkel for sosiologisk tidsskrift. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Demokrati - et styringssystem med forutsetninger". Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Den moderne familie og dens samfunnsfunksjoner" Billedreferanse: http://www.slideshare.net/DayofFamilies/un-day-of-families-europe-events page 53.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Det totalitære Sverige?". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  49(24), s 33- 33
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "En statsviter ser på norgeshistorien". Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  18(2), s 192- 195
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Forvirrande om "nasjonalisme" ". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (49), s 33- 33
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Frivillighet og moral". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  28(161), s 23- 23
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Gradert pensjonsalder". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (148), s 17- 17
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Innvandring: opinion, debatt og politikk". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  49(25), s 24- 24
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Nasjonalstaten som sosialt lim". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  49(46), s 32- 32
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Nasjonalstaten som sosialt lim".
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Om føresetnader for ein omfattande velferdspolitikk". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (48), s 32- 32
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Oppslutning om velferdsstaten - avhengighet av nasjonal kultur og nasjonalstat".
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Tanker om gradert pensjonsalder".
 • Tahir, Maryam & Skirbekk, Sigurd (2010). "Egoismen truer velferdsstaten", interjvu med Sigurd Skirbekk og Stein Kuhnle. Intervju i Dagsavisen.  (202), s 11- 11
 • Skirbekk, Sigurd (2009). ” Et filosofisik og et sosiologisk perspektiv på psykiatrien”.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "En fare for vår sivilisasjon". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (31), s 17- 17
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Er alt relativt? - sosiolgiske konsekvensanalyser av familieformer".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). Innvandring: Velferdsstatens redning eller undergang?. Sosial trygd.  ISSN 0038-1608.  98(4), s 17- 18
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Sekstiåtternes forventninger vil koste dyrt". Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  (17), s 22
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Sosiolgiske perspektiver på nasjonalitet ofg innvandring".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Sosiologiske perspktiver på nasjonal solidaritet".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Ulik vi-identitet - ulik lojalitet". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (33), s 19- 19
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Utfordringer knyttet til multikulturalitet og nasjonalstat i lys av demografiske endringer i Norge og Europa".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). Velferdsstat og moralske forutsetninger tilsvar fra Sigurd Skirbekk, professor emeritus i sosiologi, Universitetet i Oslo. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  10(1), s 104- 107
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Velferdsstat og nasjonalstat".
 • Skirbekk, Sigurd & Sætre, Simen (2009, 25. september). "Kongen av tidsånden".  Oslo.
 • Arentz, Jan Birger & Skirbekk, Sigurd (2008, 02. mai). Bokomtale av Jan Grund: "Kulturpolitikk er kunst". [Radio].  Marienlyst.
 • Magnus, Joakim & Skirbekk, Sigurd (2008, 06. november). "– Anti-autoritær liberalisme korrigerer ikke seg selv".  Bergen.
 • Sandvik, Ragnhild Laukholm & Skirbekk, Sigurd (2008, 24. april). "Krever løfte om troskap".  Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). Bokanmeldelse av Jon Grund, "Kulturpolitikk er kunst",.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Det flerkulturelle samfunn - Kan det true oppslutningen om velferdspolitikken?".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Enhet eller mangfold i språkpolitikken". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (169), s 20- 20
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Et sosiologisk syn på mislykket og vellykket integrering".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Mangfold og samhold - et dilemma for velferdsstaten".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Minner fra sosiologifagets første år i Oslo".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Om språknormering i kringkastinga".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Språklig mangfold i norsk presse". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Styrke og svakhet ved norsk kultur - sett i en sosiologisk sammenheng".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Tanker om demokratiet som universelt styringssystem".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Urimelig kritikk av europeisk kristen kultur". Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20- 21
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Velferdsstatens død?". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (225), s 36- 36
 • Sævik, Tore Hjalmar & Skirbekk, Sigurd (2008, 05. mai). "Nasjonalstatens verdiar held oss saman".  Bergen.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Betydningen av å ha en mor og en far". Inter Medicos.  ISSN 0020-5052.  (3), s 9- 11
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Demografi og ideologi". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (149), s 20- 20
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Demokratiets forutsetning". Shafaf, Egypt.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Den demografiske utfordringa". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Den demografiske utfordringa II". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Er demokratiet alltid best?" - Original: "Demokratiet har forutsetninger". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (343), s 4- 4
 • Skirbekk, Sigurd (2007, 08. januar). "Målestokker på vellykket og mislykket integrering". [Internett].  Human Rights Service Nettavis - ukas skribent.
 • Skirbekk, Sigurd (2007, 14. februar). "Nasjon og velferdsstat".  Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). Religionen i samfunnet - funksjonalitet eller dysfunksjonalitet?.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Utfordringa står ved lag". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (122), s 21- 21
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 20. september). "A new Holocaust Center". [Internett].  Al Jazeera.net - Quatar. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 08. februar). "Dialogue - key to bridging divide". [Internett].  Al Jazeera.net Quatar. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 06. februar). "Dialogue key to bridging cultural divine". [Internett].  AL Jazeera, Quatar. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 23. juni). "Dilemmaet ved en enerådig liberalisme".  Morgenbladet.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Familieoppløysing - sivilisasjonsopløysing?".
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Familieutvikling - sivilisasjonsutvikling".
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 10. september). "Fargerike fantasier".  Oslo. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Frihet - i forskning, i politikk og i kulturliv".
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Har frihet grenser?".
 • Skirbekk, Sigurd (2006). Har vi samfunnsvitenskapelige studier av betydning for et politisk valg om lesbiske og enslige bør innvilges sæddonnasjon på lik linje med heterofile?.
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 15. februar). "Huntington må tas alvorlig".  Aftenposten kulturbidrag.
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 06. oktober). "Om den amerikanske liberalismens elendighet".  Oslo. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd (2006, 13. november). "Sivilisasjonsforståelse".  Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd & Andenæs, Ulf (2006, 05. september). "Norsk professor med arabisk appell".  Aftenposten, kulturutgave s. 12. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Sigurd & Løhre, Erik (2006, 11. september). "Lang lunsj" NRK P1 - om innvandring, sivilisasjonsforskjeller, bidrag over Al Jazeera. [Radio].  NRK P1, Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). Is New Liberalism an adequate ideology for our country?. Quarterly Journal of Ideology.  29(3-4)
 • Skirbekk, Sigurd (2006). Kommentar til bokmelding: "Far out". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  3
 • Skirbekk, Sigurd (2005). "Den fastlåste frigjører". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (3)
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Klarer barn seg godt uten mor og far?. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Kulturforståelse - som fornyelse eller fordreining?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (2), s 42- 43
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Muslimsk flertall i Norge på 2100-tallet?. NorgeIDAG.  (10) Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 11:59 - Sist endret 21. sep. 2020 14:52