Sigurd Skirbekk

Professor emeritus
Bilde av Sigurd Skirbekk
English version of this page
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus N-0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern N-0317 Oslo

Faglige interesser

Arbeidet mest med kultursosiologiske emner, med vekt på moderne ideologier og utbredte fortolkningsformer. Et gjennomgangstema har vært spørsmålet om samtidige kulturformer er adekvate for å strukturere de utfordringer som moderne samfunn stiller oss overfor.

Undervisning

Nasjonalitet - moral og integrasjon - reproduksjon og innvandring.

Bakgrunn

 • Mag.art i sosiologi, v/ UiO 1960
 • Etterutdannet v/ Stanford University
 • Vit.ass. v/ Institutt for kriminologi og strafferett
 • Stipendiat v/ Institutt for samfunnsforskning, slutten av 60-tallet
 • Førsteamanuensis ved ISO, UiO 1971, også vært bestyrer v ISO, UiO
 • Dr. philos i 1986
 • Professor i sosiologi i 1991

Sigurd Skirbekks hjemmeside: www.skirbekk.info

Verv

 • Instituttbestyre ved ISS,1990-91
 • Formann i Professorforeningen ved UiO, 2002-2004
 • Sittet i styret for Universitetsbiblioteket, 1991-1992
 • Sittet i styret for Politihøgskolen, 1992-1994
Emneord: Sosiologi

Publikasjoner

 • Skirbekk, Sigurd (2015). The 48-Version of Human Rights. Is it Adequate as a Moral Guide for Challenges of the 21st Century? American International Journal of Social Studies. ISSN 2325-4149. 4(5).
 • Skirbekk, Sigurd (2015). "Eine kriticher Blicch auf die Erklärung des Menchengerechte". I Bringeland, Hans & Brunvoll, Arve (Red.), Die Religion und das Wertefundament der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundgesetzes 2014. LIT-Verlag GmbH & Co. ISSN 9783643904669. s. 73–86.
 • Skirbekk, Sigurd (2012). Funksjonsanalyse som målestokk for en kritisk sosiologi. Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. 2.
 • Skirbekk, Sigurd (2012). Is the 1948 version of human rights adequate as a moral guide for the challenges of the 21st century? Darbai ir Dienos. ISSN 1392-0588. 57.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Ideologies, Myths, Belief Systems: Tools for Analysing Cultures". Comparative Civilizations Review. ISSN 0733-4540. s. 7–18.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "En egen vei inn i faget". Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. s. 94–111.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "En konservativ pessimist". Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Religionen i samfunnet - funksjonalitet eller dysfunksjonalitet?". I Brunvoll, Arve; Bringeland , Hans; Gilje, Nils & Skirbekk, Gunnar (Red.), Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01494-4. s. 144–160.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Velferdsstat og moralske forutsetninger". Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. ISSN 1502-4008. 10(1), s. 104–107.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "For velferdsstat og mot nasjonalstat - en selvmotsigelse? Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. s. 90–95.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Islam og vestens kultur; noen oversette perspektiver". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. ISSN 0802-6726. 120(1), s. 4–11.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "For X-aksen, for Y-aksen, for Norge. Hurra!". Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 56–57.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Crisis of Sociology" and Consequences for an Adequate Understanding of Contemporary Cultural Conflicts. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 16(3), s. 281–291.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). Historiens slutt og demokratiets seier? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. s. 309–318.
 • Skirbekk, Sigurd (2005). "Tio Tabubelagda Tema i innvandringsdebatten". DSM (Debatt Sanningsøkande Mediekritik). ISSN 1401-2006. 60(6), s. 5–13.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skirbekk, Sigurd (2012). Motforestillinger. Femti påstander møter argumenter. Forlaget Historie & Kultur AS. ISBN 9788292870631. 247 s.
 • Skirbekk, Sigurd (2011). Introduction to "Modernity in Crisis", bok av L. Donskis. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-10879-0. 6 s.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). Nasjonalstaten - Velferdsstatens grunnlag. Kolofon Forlag. ISBN 978-82-300-0434-0. 220 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skirbekk, Sigurd (2014). Kva er det med Oslomålet? [Avis]. Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2013). "Natur og Kultur. Sivilisasjon og religion". I Herland, Hanne Nabintu (Red.), Ny vind over Norge : 16 artikler om ansvar og frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-084-7. s. 120–140.
 • Skirbekk, Sigurd (2013). "17. mai i blekk og blod". [Avis]. Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "Nasjonalisme etter 22. juli". Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 56–57.
 • Skirbekk, Sigurd (2011). Et sosiologisk perspektiv på nasjonalitet/najsonalisme.
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "The 48-Declaration of Universal Human Rights - a Manifest of its Age".
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "Mer kritisk samfunnsteori". Romeriktes Blad. s. 18–18.
 • Skirbekk, Sigurd (2011). "Befolkningsveksten skyter fart". Finansavisen. ISSN 0803-9518. 20(136), s. 32–33.
 • Skirbekk, Sigurd (2011). Vurdering av artikkel for sosiologisk tidsskrift. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Forvirrande om "nasjonalisme" ". Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 33–33.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Om føresetnader for ein omfattande velferdspolitikk". Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 32–32.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Gradert pensjonsalder". Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 17–17.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Frivillighet og moral". Klassekampen. ISSN 0805-3839. 28(161), s. 23–23.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Det totalitære Sverige?". Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 49(24), s. 33–33.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Innvandring: opinion, debatt og politikk". Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 49(25), s. 24–24.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Nasjonalstaten som sosialt lim". Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 49(46), s. 32–32.
 • Tahir, Maryam & Skirbekk, Sigurd (2010). "Egoismen truer velferdsstaten", interjvu med Sigurd Skirbekk og Stein Kuhnle. Intervju i Dagsavisen. s. 11–11.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "En statsviter ser på norgeshistorien". Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 18(2), s. 192–195.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Demokrati - et styringssystem med forutsetninger".
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Oppslutning om velferdsstaten - avhengighet av nasjonal kultur og nasjonalstat".
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Den moderne familie og dens samfunnsfunksjoner" Billedreferanse: http://www.slideshare.net/DayofFamilies/un-day-of-families-europe-events page 53.
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Nasjonalstaten som sosialt lim".
 • Skirbekk, Sigurd (2010). "Tanker om gradert pensjonsalder".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Sekstiåtternes forventninger vil koste dyrt". Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Ulik vi-identitet - ulik lojalitet". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 19–19.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). Velferdsstat og moralske forutsetninger tilsvar fra Sigurd Skirbekk, professor emeritus i sosiologi, Universitetet i Oslo. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. ISSN 1502-4008. 10(1), s. 104–107.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "En fare for vår sivilisasjon". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 17–17.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). Innvandring: Velferdsstatens redning eller undergang? Sosial trygd. ISSN 0038-1608. 98(4), s. 17–18.
 • Skirbekk, Sigurd & Sætre, Simen (2009). "Kongen av tidsånden". [Avis]. Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Sosiologiske perspktiver på nasjonal solidaritet".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Sosiolgiske perspektiver på nasjonalitet ofg innvandring".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). ” Et filosofisik og et sosiologisk perspektiv på psykiatrien”.
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Er alt relativt? - sosiolgiske konsekvensanalyser av familieformer".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Utfordringer knyttet til multikulturalitet og nasjonalstat i lys av demografiske endringer i Norge og Europa".
 • Skirbekk, Sigurd (2009). "Velferdsstat og nasjonalstat".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Enhet eller mangfold i språkpolitikken". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 20–20.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Språklig mangfold i norsk presse". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Urimelig kritikk av europeisk kristen kultur". Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 20–21.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Velferdsstatens død?". Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 36–36.
 • Arentz, Jan Birger & Skirbekk, Sigurd (2008). Bokomtale av Jan Grund: "Kulturpolitikk er kunst". [Radio]. Marienlyst.
 • Magnus, Joakim & Skirbekk, Sigurd (2008). "– Anti-autoritær liberalisme korrigerer ikke seg selv". [Avis]. Bergen.
 • Sandvik, Ragnhild Laukholm & Skirbekk, Sigurd (2008). "Krever løfte om troskap". [Avis]. Oslo.
 • Sævik, Tore Hjalmar & Skirbekk, Sigurd (2008). "Nasjonalstatens verdiar held oss saman". [Avis]. Bergen.
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Det flerkulturelle samfunn - Kan det true oppslutningen om velferdspolitikken?".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Om språknormering i kringkastinga".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Minner fra sosiologifagets første år i Oslo".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Styrke og svakhet ved norsk kultur - sett i en sosiologisk sammenheng".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Et sosiologisk syn på mislykket og vellykket integrering".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Tanker om demokratiet som universelt styringssystem".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). "Mangfold og samhold - et dilemma for velferdsstaten".
 • Skirbekk, Sigurd (2008). Bokanmeldelse av Jon Grund, "Kulturpolitikk er kunst",
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Betydningen av å ha en mor og en far". Inter Medicos. ISSN 0020-5052. s. 9–11.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Den demografiske utfordringa". Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Den demografiske utfordringa II". Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Utfordringa står ved lag". Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 21–21.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Er demokratiet alltid best?" - Original: "Demokratiet har forutsetninger". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–4.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Demografi og ideologi". Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 20–20.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Demokratiets forutsetning". Shafaf, Egypt.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Nasjon og velferdsstat". [Avis]. Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). "Målestokker på vellykket og mislykket integrering". [Internett]. Human Rights Service Nettavis - ukas skribent.
 • Skirbekk, Sigurd (2007). Religionen i samfunnet - funksjonalitet eller dysfunksjonalitet?
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Har frihet grenser?".
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Frihet - i forskning, i politikk og i kulturliv".
 • Skirbekk, Sigurd (2006). Is New Liberalism an adequate ideology for our country? Quarterly Journal of Ideology. 29(3-4).
 • Skirbekk, Sigurd (2006). Kommentar til bokmelding: "Far out". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 3.
 • Skirbekk, Sigurd & Andenæs, Ulf (2006). "Norsk professor med arabisk appell". [Avis]. Aftenposten, kulturutgave s. 12.
 • Skirbekk, Sigurd & Løhre, Erik (2006). "Lang lunsj" NRK P1 - om innvandring, sivilisasjonsforskjeller, bidrag over Al Jazeera. [Radio]. NRK P1, Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Dialogue key to bridging cultural divine". [Internett]. AL Jazeera, Quatar.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Huntington må tas alvorlig". [Avis]. Aftenposten kulturbidrag.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Dilemmaet ved en enerådig liberalisme". [Avis]. Morgenbladet.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Fargerike fantasier". [Avis]. Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Dialogue - key to bridging divide". [Internett]. Al Jazeera.net Quatar.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "A new Holocaust Center". [Internett]. Al Jazeera.net - Quatar.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Om den amerikanske liberalismens elendighet". [Avis]. Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Sivilisasjonsforståelse". [Avis]. Oslo.
 • Skirbekk, Sigurd (2006). Har vi samfunnsvitenskapelige studier av betydning for et politisk valg om lesbiske og enslige bør innvilges sæddonnasjon på lik linje med heterofile?
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Familieutvikling - sivilisasjonsutvikling".
 • Skirbekk, Sigurd (2006). "Familieoppløysing - sivilisasjonsopløysing?".
 • Skirbekk, Sigurd (2005). "Den fastlåste frigjører". Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Klarer barn seg godt uten mor og far? Dagen : kristelig dagblad. ISSN 0805-4738.
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Suverent Norge? Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 40–40.
 • Skirbekk, Sigurd (2005). Kulturforståelse - som fornyelse eller fordreining? Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. s. 42–43.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 11:59 - Sist endret 21. sep. 2020 14:52